kodowanie polskich znaków / java

0

Witam serdecznie,

mam problem z kodowaniem polskich znaków. Pobieram je z pliku Excela, gdzie są zapisane polskie znaki, podczas wykonania wyświetlenia strinaga pojawiają mi się kwadraciki, a kolejne znaki są ucinane. Następnie, gdy je dodaje do bazy danych MS Access pojawia ją się znaki zapytania a dalszych znaków nie ma dalej

podczas połączenia z bazą danych mam ustawione kodowanie na

 Properties props = new Properties();
 props.put("charSet", "Cp1250");

próbowałam tu zmieniać na wszystkie chyba dostępne kodowania, ale i tak nie zmienia wszystkich znaków. Wydaje mi się że powinnam ustawić kodowanie z jave, ale nie wiem jak ...

Moja metoda która czyta i dodaje dane przedstawia się w następujący sposób:

 public void zaladujPlik(Plik plik) {

Workbook plik_c = null;

 int index = 0;
try {
   Connection conn_ola = Connection_ola();

   File infile;
   String pathname = "";
   File fFile = new File("Wybierz plik " + plik + " formatu xls");
   JFileChooser chooser = new JFileChooser();

   chooser.setSelectedFile(fFile);
   chooser.setDialogTitle("Okno wyboru pliku");
   chooser.addChoosableFileFilter((new XLSFilter()));
   if (chooser.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
     infile = chooser.getSelectedFile();

     if (infile.getAbsolutePath().endsWith(".xls")) {
      pathname = infile.getAbsolutePath();

      plik_c = Workbook.getWorkbook(infile);
      int ilosc_arkuszy = plik_c.getSheets().length;
      for (int ii = 0; ii < ilosc_arkuszy; ii++) {
       try {
         Sheet arkusz = plik_c.getSheet(ii);
          for (int i = 4; i < 10; i++) {

           Cell L_p = arkusz.getCell(0, i);
           Cell Kolumna_1 = arkusz.getCell(1, i);
           Cell Kolumna_2 = arkusz.getCell(2, i);

           String k_L_p = L_p.getContents();
           String k_Kolumna_1= Kolumna_1.getContents();
           String k_Kolumna_2 = Kolumna_2.getContents();

           index++;
           System.out.println(k_Kolumna_2);
           sta.executeUpdate("INSERT INTO " + plik + ""
            + "(      id_" + plik + ",      L_p,      Kolumna_1 ,      Kolumna_2  )"         
            + " VALUES (" + index + ",'" + k_L_p + "','" + k_Kolumna_1 + "','" + k_Kolumna_2 + "')");
           plik_c.close();
           conn_ola.close();
           System.out.println("Odczyt zakończony sukcesem.");
           } catch (Exception e) {
             e.printStackTrace();
           }
          }
        } else {
       }
      }
    } catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
  }
}

jak zamienię metodą

 Kolumna_2.getContents().replace("?","ó") 

zameinia ale nie ma kolejnych znaków.

np tak to wygląda : Krak? -> Krakó

Prosiłabym uprzejmie o wskazówkę ..

1

Tworząc workbook wykorzystaj klasę WorkbookSettings w celu ustawienia kodowania znaków na CP1250 albo UTF-8.

0

wywołuje ten obiekt:

WorkbookSettings ustawienia = new WorkbookSettings();
ustawienia.setLocale(new Locale("utf-8", "UTF-8"));

tylko chyba nie w odpowiednim miejscu. Nie wiem też do którego obiektu przypisać ..

0
plik_c = Workbook.getWorkbook(infile,ustawienia);
0

ehh nie działa :( :(:

WorkbookSettings ustawienia = new WorkbookSettings(); 
ustawienia.setLocale(new Locale("cp1250", "Cp1250")); 
plik_c = Workbook.getWorkbook(infile,ustawienia); 
int ilosc_arkuszy = plik_c.getSheets().length;
3

new Locale("cp1250", "Cp1250")

Tu jest na pewno zle. Locale bierze jezyk, moze kraj, i moze 'variant' np. new Locale("pl", "PL") czy inne. Nie ma w tej sytuacji zadnego zwiazku z kodownaiem.

WorkbookSettings.setEncoding - tego szukasz

0

dziękuje chodziło właśnie o to:

ustawienia.setEncoding("Cp1250");

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0