RGB - zmiana nasycenia koloru

0

Otóż, mam problem z pewnym programem:

Napisz program który pozwala na wybranie trybu czerwonego (klawisz "R"), zielonego (klawisz "G") lub niebieskiego (klawisz "B") a następnie zwiększenie lub zmniejszenie nasycenia wybranego składnika w kolorze tła okienka (klawisz strzałki w górę i klawisz strzałki w dół).

O ile wybranie tych kolorów nie stanowi problemu, to o tyle mam problem ze zmizną nasycenie koloru za pomocą strzałek, próbowałem wiele sposobów ale żaden nie działa.. wszelkie wskazówki mile widziane :)

Oto kod:

package HelloWorld;

import java.util.Random;
import static org.lwjgl.opengl.GL11.*;
import org.lwjgl.LWJGLException;
import org.lwjgl.input.Keyboard;
import org.lwjgl.opengl.Display;
import org.lwjgl.opengl.DisplayMode;

public class HelloWorld {

  static float r = 0;
  static float g = 0;
  static float b = 0;
  static Random gen;

  static void display() {

    glClearColor(r, g, b, 0.0f);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  }

  public static void klawiatura() {

     if(Keyboard.getEventKey()==Keyboard.KEY_R){
        r = 1;
        g = 0;
        b = 0;
        int n = 100;
        if(Keyboard.getEventKey()==Keyboard.KEY_DOWN){
          for(int i=0; i<n; i++){
            r = r - 0.01f;
          }
          } 
          }

      }

  static void init(){
     gen = new Random();
  }

  public static void main(String[] args) {
    try {

      Display.setDisplayMode(new DisplayMode(300, 300));
      Display.setTitle("Hello World!");
      Display.setLocation(-1, -1);
      Display.create();
      init();
      while (!Display.isCloseRequested() && !Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_ESCAPE)) {
       //  mysz();
        klawiatura();
        display();
        Display.update();

      }
    } catch (LWJGLException ex) {
    //System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }
}
0

Blok

if(Keyboard.getEventKey()==Keyboard.KEY_DOWN){}

jest WEWNĄTRZ bloku

if(Keyboard.getEventKey()==Keyboard.KEY_R){}

Oznacza to, że w celu wykonania pierwszego bloku, musiałyby być jednocześnie spełnione OBA warunki.

Sprawdzenie naciśnięcia strzałki musi być na tym samym poziomie zagnieżdzenia, co sprawdzenie naciśnięcia R, G, B, a wciśnięcie R lub G lub B ustawia wartość dowolnej zmiennej, która jest odczytywana po naciśnięciu strzałki i w zależności od wartości tej zmiennej można interpretować, który kolor ostał wybrany.

0
import org.lwjgl.opengl.GL11;
import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import org.lwjgl.LWJGLException;
import org.lwjgl.input.Keyboard;
import org.lwjgl.opengl.Display;
import org.lwjgl.opengl.DisplayMode;

public class Main {

  static float r = 0;
  static float g = 0;
  static float b = 0;
  static Random gen;

  static void init() {
    gen = new Random();
  }

  public static void main(String[] args) {
    try {
      Display.setDisplayMode(new DisplayMode(800, 600));
      Display.setTitle("Hello World");
      Display.setLocation(-1, -1);
      Display.create();
      while (!Display.isCloseRequested() && !Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_ESCAPE)) {
        klawiatura();
        display();
        Display.update();
      }
    } catch (LWJGLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  public static void display() {
    GL11.glClearColor(barwaR, barwaG, barwaB, 0.0f);
    GL11.glClear(GL11.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  }
  static int tryb = 0;
  static final int TRYB_R = 1;
  static final int TRYB_G = 2;
  static final int TRYB_B = 3;
  static float barwaR = 0;
  static float barwaG = 0;
  static float barwaB = 0;

  public static void klawiatura() {

    while (Keyboard.next()) {
      if (Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_R) {
        if (Keyboard.getEventKeyState()) {
          tryb = TRYB_R;
        }
      }
      if (Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_G) {
        if (Keyboard.getEventKeyState()) {
          tryb = TRYB_G;
        }
      }
      if (Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_B) {
        if (Keyboard.getEventKeyState()) {
          tryb = TRYB_B;
        }
      }
      if (Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_UP) {
        if (Keyboard.getEventKeyState()) {
          switch (tryb) {

            case TRYB_R:
              if (barwaR < 1) {
                barwaR = barwaR + 0.1f;
              }
              break;
            case TRYB_G:
              if (barwaG < 1) {
                barwaG = barwaG + 0.1f;
              }
              break;
            case TRYB_B:
              if (barwaB < 1) {
                barwaB = barwaB + 0.1f;
              }
              break;
          }
        }
      }
      if (Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_DOWN) {
        if (Keyboard.getEventKeyState()) {
          switch (tryb) {

            case TRYB_R:
              if (barwaR > 0) {
                barwaR = barwaR - 0.1f;
              }
              break;
            case TRYB_G:
              if (barwaG > 0) {
                barwaG = barwaG - 0.1f;
              }
              break;
            case TRYB_B:
              if (barwaB > 0) {
                barwaB = barwaB - 0.1f;
              }
              break;
          }
        }
      }
    }
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0