JPA wraz z Apache Derby

Odpowiedz Nowy wątek
axl
2011-10-24 20:14
axl
0

Witam

Próbuję napisać prostą aplikację z wykorzystaniem Apache Derby i JPA. Do tej pory korzystałem z MySQL-a i nie miałem tego problemu, o którym napiszę.

Oto DDL-e które mam na bazie:

create table kind(id int primary key, description varchar(255));
create table quotation(id INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1), kind_id int, author varchar(256), origin varchar(255), tag varchar(512), insertion_date date, content long varchar, CONSTRAINT kind_id_cons FOREIGN KEY (kind_id) REFERENCES kind (id), CONSTRAINT quotation_primary_key PRIMARY KEY (id));

Taki mam plik persistence.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
 <persistence-unit name="TrzmielPU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
  <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
  <class>org.nuclearblast.trzemiel.entity.Quotation</class>
  <properties>
   <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:derby:/ApacheDerby/App"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="app"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="app"/>  
  </properties>
 </persistence-unit>
</persistence>

Encja Quotation:

package org.nuclearblast.trzemiel.entity;

import java.io.Serializable;
import java.sql.Date;
import javax.persistence.*;

@Entity
public class Quotation implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  @Id
  private Long id;
  private String author;
  private String origin; 
  private String tag; 
  @Column(name="INSERTION_DATE")
  private Date insertionDate; 

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public Date getInsertionDate() {
    return insertionDate;
  }

  public void setInsertionDate(Date insertionDate) {
    this.insertionDate = insertionDate;
  }

  public String getOrigin() {
    return origin;
  }

  public void setOrigin(String origin) {
    this.origin = origin;
  }

  public String getTag() {
    return tag;
  }

  public void setTag(String tag) {
    this.tag = tag;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Quotation)) {
      return false;
    }
    Quotation other = (Quotation) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "org.nuclearblast.trzemiel.entity.Quotation[ id=" + id + " ]";
  }
}

Podczas wstawiania Quotation do bazy otrzymuję (nie ustawiam id na obiekcie):

Caused by: javax.persistence.RollbackException: Exception [EclipseLink-4002] (Eclipse Persistence Services - 2.3.0.v20110604-r9504): org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException
Internal Exception: java.sql.SQLSyntaxErrorException: Próba modyfikowania kolumny tożsamości 'ID'. 
Error Code: 20000
Call: INSERT INTO QUOTATION (ID, AUTHOR, INSERTION_DATE, ORIGIN, TAG) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  bind => [5 parameters bound]
Query: InsertObjectQuery(org.nuclearblast.trzemiel.entity.Quotation[ id=null ])

A gdy oznaczę pole id: @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)

i zmienię ddl:a na (bez auto inkrementacji):

create table quotation(id int primary key, kind_id int, author varchar(256), origin varchar(255), tag varchar(512), insertion_date date, content long varchar, CONSTRAINT kind_id_cons FOREIGN KEY (kind_id) REFERENCES kind (id));

Dostaję:


Internal Exception: java.sql.SQLSyntaxErrorException: Tabela/widok 'SEQUENCE' nie istnieje.
Error Code: 20000
Call: UPDATE SEQUENCE SET SEQ_COUNT = SEQ_COUNT + ? WHERE SEQ_NAME = ?
  bind => [2 parameters bound]
Query: DataModifyQuery(name="SEQUENCE" sql="UPDATE SEQUENCE SET SEQ_COUNT = SEQ_COUNT + ? WHERE SEQ_NAME = ?")

po wykonaniu show tables:

ij> show tables;
TABLE_SCHEM     |TABLE_NAME          |REMARKS
------------------------------------------------------------------------
SYS         |SYSALIASES          |
SYS         |SYSCHECKS           |
SYS         |SYSCOLPERMS          |
SYS         |SYSCOLUMNS          |
SYS         |SYSCONGLOMERATES       |
SYS         |SYSCONSTRAINTS        |
SYS         |SYSDEPENDS          |
SYS         |SYSFILES           |
SYS         |SYSFOREIGNKEYS        |
SYS         |SYSKEYS            |
SYS         |SYSPERMS           |
SYS         |SYSROLES           |
SYS         |SYSROUTINEPERMS        |
SYS         |SYSSCHEMAS          |
SYS         |SYSSEQUENCES         |
SYS         |SYSSTATEMENTS         |
SYS         |SYSSTATISTICS         |
SYS         |SYSTABLEPERMS         |
SYS         |SYSTABLES           |
SYS         |SYSTRIGGERS          |
SYS         |SYSVIEWS           |
SYSIBM      |SYSDUMMY1           |
APP         |KIND             |
APP         |POEM             |
APP         |QUOTATION           |
ij>

Czy ktoś może mi podpowiedzieć co mam zrobić ?

Generalnie zależy mi na tym abym nie musiał samodzielnie wprowadzać wartość pola id.

Dzięki wielkie :)

Pozostało 580 znaków

BVN
2011-10-31 01:00
BVN
0

Jeśli problem aktualny to dodaj sobie w klasie encji adnotację @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY):

@Id
@Basic(optional = false)
@Column(name = "ID")
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) 
private Integer id;

PS: Dla Dobosza kodzisz :D ???

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0