Witam.
Próbuje wygenerować paletę barw w modelu RGB. Chodzi o to, by w wywołaniu metody generującej tablicę zmiany barw znajdowała się długość paska, na którym barwy będą wyświetlone, oraz sposób przechodzenia sześcianu RGB.
Oczywiście nie pisałbym, jeżeli nie miałbym problemu :) Może mi ktoś wskazać błąd w kodzie?

Przedstawiam dwa kody. Jeden robiony na zajęciach, na którym co prawda wyświetlone są paski, ale po osiągnięciu koloru czerwonego pasek ciągnie się jeszcze przez pewien czas nie zmieniając barwy i zupełnie nie wiem dlaczego.
Trzeci pasek miał reprezentować model HSV, ale zupełnie nie wiem jak się za to zabrać. Dlatego bardzo prosiłbym, aby ktoś wytłumaczył mi jak wygląda implementacja modelu HSV, gdzie wysokość stożka reprezentującego ten model jest stała, podobnie jak promień podstawy. Zmienia się jedynie kąt przechodzenia po obwodzie koła u podstawy tego stożka.

Drugi kod nie działa zupełnie, ale napisałem go dlatego, by trochę uporządkować to, co zrobiłem na zajęciach.

KOD Z ZAJĘĆ:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package tecza;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import javax.swing.JPanel;

 class Belka extends JPanel {
  LUT lut=new LUT();
  LUT lut2=new LUT();
  HSV hsv=new HSV();
  int[][] lutTab=lut.tablicaLutPrzekatna();
  int[][] lutTab1=lut2.tablicaLutKrawedzie();
  int[][] hsvTab=hsv.tablicaHSV();

   @Override

  public void paintComponent(Graphics g){
   //Graphics2D g2= (Graphics2D)g;

   /**/for(int i=0;i<lutTab.length;i++){
   g.setColor(new Color(lutTab[i][0],lutTab[i][1],lutTab[i][2]));
   g.fillRect(2*i,0,511, 100);
   }
   //lutTab = null;
   for(int i=0;i<lutTab1.length;i++){
   g.setColor(new Color(lutTab1[i][0],lutTab1[i][1],lutTab1[i][2]));
   g.fillRect(i,150,511, 100);
   }
   //lutTab = null;
   for(int i=0;i<hsvTab.length;i++){
   g.setColor(new Color(hsvTab[i][0],hsvTab[i][1],hsvTab[i][2]));
   g.fillRect(4*i,300,511, 100);
   }

  }
}
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package tecza;

class LUT {
  public LUT(){}
  public LUT(int LiczbaKolorow,int[][] rodzajPrzejscia){

  }
  private int[][] LUT;
  private int[][] HSV;

  int i=0;
  int j=0;
  int[][] tablicaLutKrawedzie(){
   int[][] tab = new int[1021][3]; 
   for(i=0;i<=255;i++){
     tab[i][0]=0;
     tab[i][1]=i;
     tab[i][2]=255;

   }
   for(i=256;i<=510;i++){
     tab[i][0]=0;
     tab[i][1]=255;
     tab[i][2]=510-i;
   }

   for(i=511;i<=765;i++){
     tab[i][0]=i-510;
     tab[i][1]=255;
     tab[i][2]=0;
   }
   for(i=766;i<=1020;i++){
     tab[i][0]=255;
     tab[i][1]=1020-i;
     tab[i][2]=0;
   }

   return tab;
  }
  int[][] tablicaLutPrzekatna(){
   int[][] tab = new int[511][3]; 
   for(i=0;i<=255;i++){
     tab[i][0]=0;
     tab[i][1]=i;
     tab[i][2]=255-i;

   }
   for(i=256;i<=510;i++){
     tab[i][0]=i-255;
     tab[i][1]=510-i;
     tab[i][2]=0;
   }

   return tab;
  }

}
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package tecza;

class HSV {
  public HSV(){}
  public HSV(int LiczbaKolorow,int[][] rodzajPrzejscia){

  }
  private int[][] HSV;

  int h=0;
  int s=1;
  int v=255;
  //int r,g,b;
  int[][] tablicaHSV(){
   int[][] tab = new int[1020][3]; 

   LUT t = new LUT();

   for(int i=0;i<255;i++)
   {
     tab[i][0]=i;
     tab[v][1]=v;
     tab[i][2]=s;

   }
    return tab;
  }

}
package tecza;
import javax.swing.*;

public class Tecza extends JFrame {

  Tecza()
  {
    //int liczba = 600;
    setSize(600,500);
     Belka b=new Belka();
     add(b);
    setVisible(true);
    setTitle("T�cza");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here

    int[][] tra= (new LUT()).tablicaLutPrzekatna();
    //int[][] tra = (new LUT()).tablicaLutKrawedzie();
    Tecza t1 = new Tecza();

   for (int i=0;i<=510;i++){
     System.out.print(tra[i][0]+" ");
     System.out.print(tra[i][1]+" ");
     System.out.print(tra[i][2]);
     System.out.println();

   }

}
}

KOD 2:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package tecza;

import java.awt.*;
import java.io.*;

public class LUT implements Serializable {

  private static int[][] lut = null;
  private static int rozmiar;
  private Graphics obraz = null;
  private static char przejscie;
  private static int r = 255;
  private static int g = 255;
  private static int b = 255;

  public LUT() {
    wyswietlTablice();
  }

  public static char getPrzejscie() {
    return przejscie;
  }

  public static int getRozmiar() {
    return rozmiar;
  }

  public static void setRozmiar(int rozmiar) {
    LUT.rozmiar = rozmiar;
  }

  public static void setLut(int[][] lut) {
    LUT.lut = lut;
  }

  public static void wyswietlTablice() {
    int i, j;
    int[][] tablica = getLut(getRozmiar(), getPrzejscie());
    for(j=0;j<3;j++)
      for(i=0;i<getRozmiar();i++)
        System.out.println(tablica[j][i]);
  } 

  public static int[][] getLut(int size, char rodzaj) {
    //size = getRozmiar();
    //rodzaj = getPrzejscie();
    lut = new int[3][size];

    if(rodzaj == 'p')
    {
      r = 0;
      g = 0;
      for(int i=0;i<size/2;i++)
      {
        lut[1][i]=g++;
        lut[2][i]=b--;
      }
      for(int i=0;i<size/2;i++)
      {
        lut[0][i]=r++;
        lut[1][i]=g--;
      }
    }
    else if(rodzaj == 'k')
    {
      r = 0;
      g = 0;
      for(int i=0;i<size/4;i++)
      {
        lut[1][i]=g++;
      }
      for(int i=0;i<size/4;i++)
      {
        lut[2][i]=b--;
      }
      for(int i=0;i<size/4;i++)
      {
        lut[0][i]=r++;
      }
      for(int i=0;i<size/4;i++)
      {
        lut[1][i]=g--;
      }
    }
    r = g = b = 255;
    setLut(lut);
    return lut;
  }   
}
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package tecza;

import java.awt.*;
import java.io.IOException;
import javax.swing.*;

public class Tecza extends JFrame {

  //LUT tablica = new LUT();

  public Tecza()
  {
    setVisible(true);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setSize(1000,500);
    setTitle("RGB i HSV");    
  }

  public void paintComponent(Graphics obraz) throws IOException
  {     
   System.out.println("Podaj liczbe kolorow\n");
   int rozmiar;
   rozmiar = System.in.read();
   LUT.setRozmiar(rozmiar);

   int[][] lut = LUT.getLut(rozmiar, 'p');

   for(int i=0;i<rozmiar;i++)
   {
    obraz.setColor(new Color(lut[0][i],lut[1][i],lut[2][i]));
    obraz.fillRect(i,0,500,100);
   }
  }
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    //int[][] tab = LUT.getLut(510,'p');
    Tecza tecza = new Tecza();
}
}