Program liczący pole części wspólnej dwóch prostokątów

0

Witajcie mam problem z tym zadaniem

Każdy prostokąt o bokach równoległych do osi układu współrzędnych na płaszczyźnie jest określony przez 2 punkty: lewy górny i prawy dolny. Dane są dwa prostokąty A i B. Ich parametry (8 liczb całkowitych) użytkownik podaje w inicjacji odpowiednich zmiennych. Policzyć pole części wspólnej A, B.

0

Weź kartkę papieru, narysuj i zobaczysz jak liczyć to pole. Część wspólna też jest prostokątem.

0

Narysowałem, ale nic mi to nie pomaga. Wiem jak obliczyć pole jednego prostokąta ale nie przychodzi mi pomysł na część wspólną

0

To po co jest forum gdzie ludzie sobie nawzajem pomagają. Jakbym wiedział jak to zrobić to bym nie pisał. Cały czas się zastanawiam i nie potrafię nic sensownego wymyślić, dlatego proszę o pomoc a zamiast tego dostaję dobre rady w stylu nie wiesz jak to pomyśl

0

Ja bym to zrobił tak:

 1. Sprawdzenie czy prostokąty mają część wspólną - test czy którykolwiek punkt narożnika prostokąta A(Pa1, Pa2) zawiera się wewnąrz prostokąta B(Pb1, Pb2).
 2. Jeżeli tak, to załóżmy że oznaczamy:
  • Na(nax, nay) -punkt narożnika prostokąta A zawierający się wewnąrz prostokąta B.
 3. Szukamy narożnika prostokąta B(Pb1, Pb2) zawierającego się w wewnąrz prostokąta A(Pa1, Pa2).
  • Nb(nbx, nby)

Zakładamy że:
X - długość boku prostokąta wynikowego C rownoległa do osi x,
Y - długość boku prostokąta wynikowego C rownoległa do osi y,

 1. Obliczamy X = Abs(nbx - nax), Y = Abs(nby - nay)
 2. Obliczamy pole prostokata C: p = X * Y

Może są inne sposoby policzenia tego, ale to pierwszy pomysł jaki mi wpadł do głowy ...

0

Może by jednak nie wymyślać na nowo koła?
Pomysł z definiowaniem prostokątów przez ich wierzchołki jest średni. Przede wszystkim dlatego, że potem trzeba bawić się w odejmowanie 1 lub dekrementowanie wartości tymczasowych. A Java ma przecież wygodną definicję prostokąta i większość potrzebnych operacji.

  //wersja dla leniwych lemurów
  Point a1, a2, b1, b2;
  //...
  Rectangle a = new Rectangle(a1, new Dimension(Math.abs(a2.x - a1.x), Math.abs(a2.y - a1.y)));
  Rectangle b = new Rectangle(b1, new Dimension(Math.abs(b2.x - b1.x), Math.abs(b2.y - b1.y)));
  Rectangle c = a.intersection(b);
  final int area = c.isEmpty()? 0 : c.width * c.height;

Wersja dla pracowitych zawiera własną metodę części wspólnej opierającą się na minimalizowaniu odcinków składających się na boki prostokąta wspólnego (współrzędne lewego-górnego rogu się maksymalizuje, a prawego-dolnego minimalizuje). Wywołanie intersectionArea(a,b) daje wynik liczbowy.

  //wersja dla pracowitych mrówek
  private class Rect
  {
    public Rect(final Point a, final Point b)
      throws IllegalArgumentException
    {
      if(!(a.x <= b.x && a.y <= b.y))
        throw new IllegalArgumentException(
          "left-upper corner coordinates is not preceding"
          + " right right-bottom corner coordinates ");
      this.a = a;
      this.b = b;
    }

    public long area()
    {
      final int width = Math.abs(b.x - a.x);
      final int height = Math.abs(b.y - a.y);
      return width * height;
    }

    private final Point a, b;
  }

  private Rect intersection(final Rect r1, final Rect r2)
    throws IllegalArgumentException
  {
    Point ia = new Point();
    ia.x = Math.max(r1.a.x, r2.a.x);
    ia.y = Math.max(r1.a.y, r2.a.y);
    Point ib = new Point();
    ib.x = Math.min(r1.b.x, r2.b.x);
    ib.y = Math.min(r1.b.y, r2.b.y);
    return new Rect(ia, ib);
  }

  private long intersectionArea(Rect a, Rect b)
  {
    Rect result = null;
    try { result = intersection(a, b); }
    catch(IllegalArgumentException ignore) { return 0; }
    return result.area();
  }
0

w skrócie, jest to iloczyn różnic gdzie różnicę liczymy tak: max(a-b, 0)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0