Podgląd klasy

0

Witam

jak w paczce JAR mogę podejrzeć daną klasę ? jej źródła

1

Nie możesz

0

Jeżeli nie ma załączonych źródeł to nie możesz tego zrobić. Są jednak pewne metody, które pozwalają na odgadnięcie co klasa robi. Tak mniej więcej :D

 1. wypakuj sobie plik .class
 2. użyj javap by obejrzeć bytecode.

mamy sobie taką klasę:

public class AppTest extends TestCase {
    /**
     * Create the test case
     *
     * @param testName
     *      name of the test case
     */
    public AppTest(String testName) {
        super(testName);
}

    /**
     * @return the suite of tests being tested
     */
    public static Test suite() {
        return new TestSuite(AppTest.class);

    }

    /**
     * Rigourous Test :-)
     */
    public void testApp() {
        assertTrue(true);
    }
}

Po skompilowaniu na pliku class wykonujemy javap -verbose i:

Compiled from "AppTest.java"
public class pl.k.jtuples.AppTest extends junit.framework.TestCase
 SourceFile: "AppTest.java"
 minor version: 0
 major version: 50
 Constant pool:
const #1 = class    #2;   // pl/k/jtuples/AppTest
const #2 = Asciz    pl/k/jtuples/AppTest;
const #3 = class    #4;   // junit/framework/TestCase
const #4 = Asciz    junit/framework/TestCase;
const #5 = Asciz    <init>;
const #6 = Asciz    (Ljava/lang/String;)V;
const #7 = Asciz    Code;
const #8 = Method    #3.#9; // junit/framework/TestCase."<init>":(Ljava/lang/String;)V
const #9 = NameAndType #5:#6;// "<init>":(Ljava/lang/String;)V
const #10 = Asciz    LineNumberTable;
const #11 = Asciz    LocalVariableTable;
const #12 = Asciz    this;
const #13 = Asciz    Lpl/k/jtuples/AppTest;;
const #14 = Asciz    testName;
const #15 = Asciz    Ljava/lang/String;;
const #16 = Asciz    suite;
const #17 = Asciz    ()Ljunit/framework/Test;;
const #18 = class    #19;  // junit/framework/TestSuite
const #19 = Asciz    junit/framework/TestSuite;
const #20 = Method   #18.#21;    // junit/framework/TestSuite."<init>":(Ljava/lang/Class;)V
const #21 = NameAndType #5:#22;// "<init>":(Ljava/lang/Class;)V
const #22 = Asciz    (Ljava/lang/Class;)V;
const #23 = Asciz    testApp;
const #24 = Asciz    ()V;
const #25 = Method   #1.#26; // pl/k/jtuples/AppTest.assertTrue:(Z)V
const #26 = NameAndType #27:#28;// assertTrue:(Z)V
const #27 = Asciz    assertTrue;
const #28 = Asciz    (Z)V;
const #29 = Asciz    SourceFile;
const #30 = Asciz    AppTest.java;

{
public pl.k.jtuples.AppTest(java.lang.String);
 Code:
  Stack=2, Locals=2, Args_size=2
  0:  aload_0
  1:  aload_1
  2:  invokespecial  #8; //Method junit/framework/TestCase."<init>":(Ljava/lang/String;)V
  5:  return
 LineNumberTable:
  line 18: 0
  line 19: 5

 LocalVariableTable:
  Start Length Slot Name  Signature
  0   6   0  this    Lpl/k/jtuples/AppTest;
  0   6   1  testName    Ljava/lang/String;

public static junit.framework.Test suite();
 Code:
  Stack=3, Locals=0, Args_size=0
  0:  new   #18; //class junit/framework/TestSuite
  3:  dup
  4:  ldc   #1; //class pl/k/jtuples/AppTest
  6:  invokespecial  #20; //Method junit/framework/TestSuite."<init>":(Ljava/lang/Class;)V
  9:  areturn
 LineNumberTable:
  line 26: 0

public void testApp();
 Code:
  Stack=1, Locals=1, Args_size=1
  0:  iconst_1
  1:  invokestatic  #25; //Method assertTrue:(Z)V
  4:  return
 LineNumberTable:
  line 34: 0
  line 35: 4

 LocalVariableTable:
  Start Length Slot Name  Signature
  0   5   0  this    Lpl/k/jtuples/AppTest;

}

Do przemyślenia pozostawiam co odpowiada czemu. Warto poczytać dokumentację.

0

wielkie dzięki Koziołek

0

Albo uzyj dekompilatora ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0