Losowanie tablicy o określonej minimalnej i maksymalnej wartości.

0

Witam, muszę napisać taki oto program który wylosuje tablice o podanej liczbie liczb, minimalnej i maksymalnej wartości jaka ma się pojawić w tablicy oraz zsumuje cyfry w kolumnach i wierszach, tą drugą część udało mi się zrobić niestety nie wiem jak zadeklarować to losowanie tablicy z min. i max. wartością w tej chwili mam tablice w pełni losową, gdy próbuje wstawić zmienną do randoma wywala mi błąd... Proszę o pomoc ; )

import java.util.*;
import java.lang.Math;
import javax.swing.*;
class ff
{ public static void main (String par[])
{
int a, b ,c;

int tab[][], j=0, i=0,suma=0,suma1=0;
String s="";

s = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj liczbę minimalną.");
if(s==null){System.exit(0);}
a = Integer.parseInt(s);

s = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj liczbę maksymalną");
if(s==null){System.exit(0);}
b = Integer.parseInt(s);

s = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj ilośc liczb");
if(s==null){System.exit(0);}
c = Integer.parseInt(s);

tab = new int[5][5];
for (j=0;j<5;j++)
{ for( i = 0; i < 5; i++)
{ tab[i][j] =(int) (Math.random()*9);
}
}
for(j = 0; j < 5; j++)
{ for( i = 0; i < 5; i++)
{ s+=tab[i][j]+" ";
suma+=tab[i][j];
}
s+=" = "+suma+"\n";
suma=0;
}
for(i = 0; i < 5; i++)
{ for( j = 0; j < 5; j++)
{
suma1+=tab[i][j];
}

s+=" "+suma1;

suma1=0;
}

JOptionPane.showMessageDialog(null, s);
System.exit(0);
}

}
0

rn.nextInt((max+1) - min) + min
rn to klasa Random

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0