Nie mogę zrozumieć co oznaczają błędy, które sypie aplikacja serwera:

java.io.StreamCorruptedException: invalid type code: AC

Serwer:

package ldoran.server;

import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.util.ArrayList;

import ldoran.chat.user.ChatUser;

public class ServerCore {
  private static int connects = 0;
  private ServerSocket server;
  private ArrayList<Socket> socket;

  public ServerCore(int port) throws IOException {
    server = new ServerSocket(port);
    socket = new ArrayList<Socket>();
  }

  public ServerSocket getServerSocket() {
    return this.server;
  }

  //Create new connection
  public void add(Socket s) {
    synchronized(socket) {
      if(!socket.contains(s)) 
        socket.add(connects, s);

      Runnable run  = new ThreadServerCore(connects);
      Thread thread  = new Thread(run);
      thread.start();

      if(connects < socket.size()) {
        connects++;
        System.out.println("Connected: [" + connects + "]");
      }
    }
  }

  private class ThreadServerCore implements Runnable {
    private int index = 0;
    private ChatUser user;

    public ThreadServerCore(int i) {
      super();
      index = i;
      user = new ChatUser();
    }

    public void run() {
      try {
        ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(socket.get(index).getInputStream());
        while(socket.get(index).isConnected()) {
          synchronized(socket) {
            for(int i = 0; i < socket.size(); i++) {  
              user = null;
              ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(socket.get(i).getOutputStream());  

              user = (ChatUser)in.readObject();
              System.out.println(user.getName() + ": " + user.getMsg());

              out.writeObject(user);
              out.flush();            
            }
          }
        }

        synchronized(socket) {
          socket.get(index).close();
          socket.remove(index);
          index--;
          connects--;
          System.out.println("Connceted: [" + connects + "]");
        }
      } catch(Exception ex) {
        System.err.println(ex);
      }
    }
  }
}

[EDIT]:
Zauważyłem, że obiekt jest poprawnie wysyłany client->server
Problem tkwi w jego rozgłoszeniu przez serwer do reszty klientów