JAVA WEB START

0

JWS umożliwia nam pobieraniu aplikacji z serwera i uruchamianie jej na lokalnej maszynie. Mam pytanie załóżmy, że pobieram aplikację na moją maszynę i po przez tą aplikację chce wysłać jakieś pliki z mojego komputera na jakiś katalog na serwerze.

Jak do tego się zabrać ? Jakie są najlepsze rozwiązania ?

0

Google wypluło coś takiego, nie próbowałem tego odpalać, ale kiedyś już robiłem upload przez http, więc na rzut oka jest okej.

import java.io.*;
import java.net.*;


public class ServletCom {

public static void main(String[] args)
   throws Exception
  {

 HttpURLConnection conn = null;
 BufferedReader br = null;
 DataOutputStream dos = null;
 DataInputStream inStream = null;

 InputStream is = null;
 OutputStream os = null;
 boolean ret = false;
 String StrMessage = "";
 String exsistingFileName = "C:\\account.xls";

 String lineEnd = "\r\n";
 String twoHyphens = "--";
 String boundary = "*****";


 int bytesRead, bytesAvailable, bufferSize;

 byte[] buffer;

 int maxBufferSize = 1*1024*1024;


 String responseFromServer = "";

 String urlString = "http://localhost:8080/FileUpload/requestupload";


 try
 {
  //------------------ CLIENT REQUEST

  FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream( new
File(exsistingFileName) );

  // open a URL connection to the Servlet 

  URL url = new URL(urlString);


  // Open a HTTP connection to the URL

  conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

  // Allow Inputs
  conn.setDoInput(true);

  // Allow Outputs
  conn.setDoOutput(true);

  // Don't use a cached copy.
  conn.setUseCaches(false);

  // Use a post method.
  conn.setRequestMethod("POST");

  conn.setRequestProperty("Connection", "Keep-Alive");
 
  conn.setRequestProperty("Content-Type", "multipart/form-data;boundary="+boundary);

  dos = new DataOutputStream( conn.getOutputStream() );

  dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd);
  dos.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name=\"upload\";"
   + " filename=\"" + exsistingFileName +"\"" + lineEnd);
  dos.writeBytes(lineEnd);

  

  // create a buffer of maximum size

  bytesAvailable = fileInputStream.available();
  bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
  buffer = new byte[bufferSize];

  // read file and write it into form...

  bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);

  while (bytesRead > 0)
  {
  dos.write(buffer, 0, bufferSize);
  bytesAvailable = fileInputStream.available();
  bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
  bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);
  }

  // send multipart form data necesssary after file data...

  dos.writeBytes(lineEnd);
  dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);

  // close streams

  fileInputStream.close();
  dos.flush();
  dos.close();


 }
 catch (MalformedURLException ex)
 {
  System.out.println("From ServletCom CLIENT REQUEST:"+ex);
 }

 catch (IOException ioe)
 {
  System.out.println("From ServletCom CLIENT REQUEST:"+ioe);
 }


 //------------------ read the SERVER RESPONSE


 try
 {
  inStream = new DataInputStream ( conn.getInputStream() );
  String str;
  while (( str = inStream.readLine()) != null)
  {
  System.out.println("Server response is: "+str);
  System.out.println("");
  }
  inStream.close();

 }
 catch (IOException ioex)
 {
  System.out.println("From (ServerResponse): "+ioex);

 }

 }
  
}
0

Musisz również pamiętać, że aby aplikacja Web Start miała dostęp do plików na lokalnym dysku użytkownika musi zostać podpisana.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1