java.lang.InstantiationException
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.<init>(ApplicationFilterConfig.java:124)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.filterStart(StandardContext.java:4625)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.start(StandardContext.java:5316)
  at com.sun.enterprise.web.WebModule.start(WebModule.java:500)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:917)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:901)
  at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:755)
  at com.sun.enterprise.web.WebContainer.loadWebModule(WebContainer.java:1980)
  at com.sun.enterprise.web.WebContainer.loadWebModule(WebContainer.java:1630)
  at com.sun.enterprise.web.WebApplication.start(WebApplication.java:100)
  at org.glassfish.internal.data.EngineRef.start(EngineRef.java:130)
  at org.glassfish.internal.data.ModuleInfo.start(ModuleInfo.java:269)
  at org.glassfish.internal.data.ApplicationInfo.start(ApplicationInfo.java:286)
  at com.sun.enterprise.v3.server.ApplicationLifecycle.deploy(ApplicationLifecycle.java:461)
  at com.sun.enterprise.v3.server.ApplicationLifecycle.deploy(ApplicationLifecycle.java:240)
  at org.glassfish.deployment.admin.DeployCommand.execute(DeployCommand.java:370)
  at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$1.execute(CommandRunnerImpl.java:355)
  at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl.doCommand(CommandRunnerImpl.java:370)
  at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl.doCommand(CommandRunnerImpl.java:1067)
  at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl.access$1200(CommandRunnerImpl.java:96)
  at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$ExecutionContext.execute(CommandRunnerImpl.java:1247)
  at com.sun.enterprise.v3.admin.CommandRunnerImpl$ExecutionContext.execute(CommandRunnerImpl.java:1235)
  at com.sun.enterprise.v3.admin.AdminAdapter.doCommand(AdminAdapter.java:465)
  at com.sun.enterprise.v3.admin.AdminAdapter.service(AdminAdapter.java:222)
  at com.sun.grizzly.tcp.http11.GrizzlyAdapter.service(GrizzlyAdapter.java:168)
  at com.sun.enterprise.v3.server.HK2Dispatcher.dispath(HK2Dispatcher.java:117)
  at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper.service(ContainerMapper.java:234)
  at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.invokeAdapter(ProcessorTask.java:822)
  at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.doProcess(ProcessorTask.java:719)
  at com.sun.grizzly.http.ProcessorTask.process(ProcessorTask.java:1013)
  at com.sun.grizzly.http.DefaultProtocolFilter.execute(DefaultProtocolFilter.java:225)
  at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.executeProtocolFilter(DefaultProtocolChain.java:137)
  at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.execute(DefaultProtocolChain.java:104)
  at com.sun.grizzly.DefaultProtocolChain.execute(DefaultProtocolChain.java:90)
  at com.sun.grizzly.http.HttpProtocolChain.execute(HttpProtocolChain.java:79)
  at com.sun.grizzly.ProtocolChainContextTask.doCall(ProtocolChainContextTask.java:54)
  at com.sun.grizzly.SelectionKeyContextTask.call(SelectionKeyContextTask.java:59)
  at com.sun.grizzly.ContextTask.run(ContextTask.java:71)
  at com.sun.grizzly.util.AbstractThreadPool$Worker.doWork(AbstractThreadPool.java:532)
  at com.sun.grizzly.util.AbstractThreadPool$Worker.run(AbstractThreadPool.java:513)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Fiters.TimeToExecute
  at org.glassfish.web.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1518)
  at org.glassfish.web.loader.WebappClassLoader.loadClass(WebappClassLoader.java:1368)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.getFilter(ApplicationFilterConfig.java:252)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterConfig.<init>(ApplicationFilterConfig.java:120)
  ... 40 more

A oto filt. Błąd się nie pojawia, kiedy skonfiguruje filtr przez adnotację @WebFilter.

 public class TimeToExecute implements Filter {

  @Override
  public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {

  }

  @Override
  public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    long startTime = System.currentTimeMillis();
    chain.doFilter(request, response);
    long stopTime = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("Time to execute request: " + (stopTime - startTime) + 
      " milliseconds");

  }

  @Override
  public void destroy() {

  }
}

Deskryptor wdrożenia web.xml

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">
  <servlet>
    <servlet-name>LogServlet</servlet-name>
    <servlet-class>Servlets.LogServlet</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>LogServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/local.jsp.do</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <session-config>
    <session-timeout>
      30
    </session-timeout>
  </session-config>
  <!-- Znacznik filter - połączenie klasy filtru z abstrakcyjną nazwą -->

  <filter>
    <filter-name>TimeToExecuteOfRequest</filter-name>
    <filter-class>Fiters.TimeToExecute</filter-class>
  </filter>

  <filter-mapping>
    <filter-name>TimeToExecuteOfRequest</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

Dziwne jest kiedy skonfigurowałem filtr przez adnotację to błąd się nie pojawił ????


@WebFilter(filterName = "TimeToExecute", urlPatterns = {"/*"})
public class TimeToExecute implements Filter {

...

Czy ma ktoś pomysł gdzie tkwi błąd. Podejrzewam, że coś wina z serwerem....