cos mi nie działa. napisałem czesc projektu tylko mam problem....
jesli loguje sie przy uzyciu danych zdefiniowanych w conf/tomcat-users to wszystko ładnie działa. jednak chciałem żeby urzytkwonicy byli zarejestrowani w mojej bazie. dlatego w Netbeans w meta-inf/context.xml wpisałem coś takiego:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context antiJARLocking="true" path="/jdFaktura">         
        <Realm className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm" debug="99"
      driverName="org.gjt.mm.mysql.Driver"
   connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/jdFaktura5"
   connectionName="root" connectionPassword="root"
       userTable="users" userNameCol="user_name" userCredCol="user_pass"
   userRoleTable="user_roles" roleNameCol="role_name"/>
  </Context>

korzystałem z informacji z tej strony:
http://tomcat.apache.org/tomcat-4.1-doc/realm-howto.html

tabele:

CREATE TABLE users (
  user_name         VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
  user_pass         VARCHAR(15) NOT NULL
);
 
CREATE TABLE user_roles (
  user_name         VARCHAR(15) NOT NULL,
  role_name         VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (user_name, role_name)
);

web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
 
    <login-config>
        <auth-method>FORM</auth-method>
        <form-login-config>
            <form-login-page>/logowanie.jsp</form-login-page>
            <form-error-page>/login_error.jsp</form-error-page>
        </form-login-config>
    </login-config>
    <!--atoryzacja przed dostepem do folderu autoryzacja-->
    <security-constraint>
    <web-resource-collection>
        <web-resource-name>mojeKonto</web-resource-name>
        <url-pattern>/mojeKonto.jsp</url-pattern>
 
        </web-resource-collection>
        <auth-constraint>
            <role-name>admin</role-name>
            </auth-constraint>
            </security-constraint>
   <!--atoryzacja przed dostepem do folderu autoryzacja--> 
    <!--uzytkownicy--> 
    <security-role>
        <role-name>admin</role-name>
 
        </security-role>
        <security-role>
        <role-name>user</role-name>
 
        </security-role>
        <!--uzytkownicy-->
       <!--index--> 
    <welcome-file-list>
        <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
        </welcome-file-list>
        <!--index--> 
</web-app>

projekt kompiluje się ...
dane w tableli - uzytkownik admin, haslo admin, rola admin