cos mi nie działa. napisałem czesc projektu tylko mam problem....
jesli loguje sie przy uzyciu danych zdefiniowanych w conf/tomcat-users to wszystko ładnie działa. jednak chciałem żeby urzytkwonicy byli zarejestrowani w mojej bazie. dlatego w Netbeans w meta-inf/context.xml wpisałem coś takiego:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context antiJARLocking="true" path="/jdFaktura">     
    <Realm className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm" debug="99"
   driverName="org.gjt.mm.mysql.Driver"
  connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/jdFaktura5"
  connectionName="root" connectionPassword="root"
    userTable="users" userNameCol="user_name" userCredCol="user_pass"
  userRoleTable="user_roles" roleNameCol="role_name"/>
 </Context>

korzystałem z informacji z tej strony:
http://tomcat.apache.org/tomcat-4.1-doc/realm-howto.html

tabele:

create table users (
 user_name     varchar(15) not null primary key,
 user_pass     varchar(15) not null
);

create table user_roles (
 user_name     varchar(15) not null,
 role_name     varchar(15) not null,
 primary key (user_name, role_name)
);

web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">

  <login-config>
    <auth-method>FORM</auth-method>
    <form-login-config>
      <form-login-page>/logowanie.jsp</form-login-page>
      <form-error-page>/login_error.jsp</form-error-page>
    </form-login-config>
  </login-config>
  <!--atoryzacja przed dostepem do folderu autoryzacja-->
  <security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>mojeKonto</web-resource-name>
    <url-pattern>/mojeKonto.jsp</url-pattern>

    </web-resource-collection>
    <auth-constraint>
      <role-name>admin</role-name>
      </auth-constraint>
      </security-constraint>
  <!--atoryzacja przed dostepem do folderu autoryzacja--> 
  <!--uzytkownicy--> 
  <security-role>
    <role-name>admin</role-name>

    </security-role>
    <security-role>
    <role-name>user</role-name>

    </security-role>
    <!--uzytkownicy-->
    <!--index--> 
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
    </welcome-file-list>
    <!--index--> 
</web-app>

projekt kompiluje się ...
dane w tableli - uzytkownik admin, haslo admin, rola admin