Siemka jeśli mam w konfiguracji hibernate hibernate.current_session_context_class thread to za każdym zapytaniem do bazy muszę ustawiać i pobierać sesję?