Witam
Moim zadaniem było stworzyć program przedstawiający powstawanie funkcji sinus (Cały kod jest w tym temacie Swing i aktualizacja wyświetlania animacji) . I teraz mam dodać do niego opcje na zmianę kąta początkowego. Postanowiłem zrobić to na suwaku. W klasie DrawGraphPanel dołączyłem suwak w ten sposób:
< code = java>
public class DrawGraphPanel extends JPanel {
DrawGraphBox b_graph ;
private DrawGraph graph = new DrawGraph();
int value;
private JSlider slider = new JSlider(0, 50, 5);

public DrawGraphPanel()
{

  b_graph = new DrawGraphBox();    
  JButton startButton = new JButton("Start");    
  JButton stopButton = new JButton("Stop"); 

  startButton.addActionListener(new StartAction());
  stopButton.addActionListener(new StopAction());

  JPanel buttonPanel = new JPanel();
  buttonPanel.setLayout(new FlowLayout());
  buttonPanel.add(startButton);
  buttonPanel.add(stopButton); 

  slider.setPaintTicks(true);
  slider.setPaintLabels(true);
  slider.setMajorTickSpacing(10);
  slider.setMinorTickSpacing(5);
  slider.setBorder(new TitledBorder("Zmien fazę początkową"));    
  MyChangeListener lst = new MyChangeListener();
  slider.addChangeListener(lst);

  this.setLayout(new BorderLayout());
  this.add(buttonPanel, BorderLayout.NORTH);
  this.add(b_graph , BorderLayout.CENTER);
  this.add(slider, BorderLayout.SOUTH);
  lst.stateChanged(new ChangeEvent(slider));
}

class StartAction implements ActionListener {
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    b_graph.setAnimation(true);
  }
}  

class StopAction implements ActionListener {
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    b_graph.setAnimation(false);
  }
} 

class MyChangeListener implements ChangeListener
{
  public MyChangeListener() {      
  }

  @Override
  public synchronized void stateChanged(ChangeEvent e) {
    value = slider.getValue();       
    graph.setPhase(value);
    System.out.println(value);      
   }
}  

}


W klasie DrawGraph zamieściłem metodę setPhase
Problem jest taki że nie wiem dlaczego wartość suwaka nie jest przesyłana do ustawienia fazy. Nie wiem czy trzeba jakiegoś ActionListenera czy może w ogóle robię to w zły sposób. 
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić w jaki sposób mogę to zrobić ??

Z góry dziękuje za pomoc