Witam,
mam problem którego nie potrafię rozwiązać a mianowicie chce zrobić tak, że mam pewne dane w tabeli i chce je z edytować. Problem polega na tym, że jak klikam zatwierdź edycję to z każdym kliknięciem dodaje mi jeden dodatkowy zbędny wiersz. I tak kiedy edytuje dane(wiersz) trzeci raz to po kliknieciu zatwierdz edycje dodaje mi 3 wiersze z takimi samymi danymi po czwartym kliknięciu 4 itd. Prosze o porady i wskazówki może ktoś się domyśla dlaczego tak się dzieje.

Proces edycji wygląda mniej więcej tak:
->sprawdzam czy dane uległy zmianie jeśli tak to wcześniejsze dane zmieniają status na archiwalne a nowe są zapisywane

napisałem takie funkcje:
do sprawdzenia czy uległy zmianie

private boolean sprawdzenieZmianFormularzAdres(){

    String numDomu = Integer.toString(klient.getNumerDomu());
    //String stat = Integer.toString(klient.getStatus());

    if(klient.getPelnaNazwa().equals(super.tfPelnaNazwa.getText())==false){return false;}
  else if(klient.getNipSformatowany().equals(super.tfNipSformatowany.getText())==false){return false;}
  //else if(klient.getNip().equals(tfNip.getText())==false){return false;}
  else if(klient.getMisato().equals(super.tfMiasto.getText())==false){return false;}
  else if(klient.getPoczta().equals(super.tfPoczta.getText())==false){return false;}
  else if(klient.getKodPocztowy().equals(super.tfKodPocztowy.getText())==false){return false;}
  else if(klient.getUlica().equals(super.tfUlica.getText())==false){return false;}
  else if(numDomu.equals(super.tfNumerDomu.getText())==false){return false;}
  else if(klient.getNumerLokalu().equals(super.tfNumerLokalu.getText())==false){return false;}
  //else if(stat.equals(super.tfStatus.getText())==false){return false;}

    return true;
  } 

do zmiany statusu starych danych:

 private void updateStatus(){
    int id=oknoGlowne.getWartoscId();
    String zapytanieUpdateStatus = "UPDATE DANE_KLIENTA SET status='1' where id_klienta='"+id+"'and status='0'";

    try {
      Statement st = lacznosc.polaczenie.createStatement();
      st.execute(zapytanieUpdateStatus);

    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }

oraz do zapisania danych po edycji:

 private void dodanieZmienionychDanychAdresowych(){
      int id=oknoGlowne.getWartoscId();
      int numDomu=Integer.parseInt(super.tfNumerDomu.getText());

      String zapytanieDodaniaPoEdycji="INSERT INTO DANE_KLIENTA(PELNA_NAZWA, SFORMATOWANY_NIP, NIP, MIASTO, POCZTA, KOD_POCZTOWY, ULICA, NUMER_ULICY, NUMER_DOMU, STATUS,ID_KLIENTA) " +
          "VALUES('"+tfPelnaNazwa.getText()+
          "','"+tfNipSformatowany.getText()+
          "','"+niesformatowanyNip(tfNipSformatowany.getText())+
          "','"+tfMiasto.getText()+
          "','"+tfPoczta.getText()+
          "','"+tfKodPocztowy.getText()+
          "','"+tfUlica.getText()+
          "','"+numDomu+
          "','"+tfNumerLokalu.getText()+
          "','"+0+
          "','"+id+"')";
      try {
        Statement st = lacznosc.polaczenie.createStatement();
        st.execute(zapytanieDodaniaPoEdycji);
        st.close();

      } catch (SQLException wyjatek) {
        System.out.println("Wyjatek dane klienta "+wyjatek);
      }

    }

i na koniec:

if(klik.getSource()==buttonOK){
      if((sprawdzenieZmianFormularzaTele()==true) && (sprawdzenieZmianFormularzAdres()==true) ){
        new Komunikat("Nie wprowadzono zadnych zmian");
      }else if(sprawdzenieZmianFormularzaTele()==false){
        updateKlienta();
        oknoGlowne.model.zeruj();
        oknoGlowne.pokazDane();
        setVisible(false);
      }

      else if(sprawdzenieZmianFormularzAdres()==false){
        updateStatus();
        dodanieZmienionychDanychAdresowych();
        setVisible(false);

      }