JTable, problem z sortowaniem

0

Witam,
mam problem z usuwaniem wierszy po posortowaniu tabeli. Pojedyncze wiersze usuwają się ok, ale gdy chcę wyczyścić całą zawartość tabeli, to usuwam tylko część z nich (trzeba klikać kilka razy). Pewnie problem leży w różnicy indeksowaniu modelu i widoku, ale jakoś nie mogę sam tego problemu rozwiązać. Poniżej przykładowy kod:


import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.table.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;
import java.io.*;

class Przykałd
{
  public static void main(String args[])
  {
    Okno ramka=new Okno();
    ramka.setTitle("Przykład");
    ramka.setResizable(false);
    ramka.setDefaultCloseOperation(3);
    ramka.setVisible(true);
  }

}
class Okno extends JFrame implements ActionListener
{
  DefaultTableModel model;
  JTable tabela;
  JScrollPane suwak;
  JButton dodaj, usun, usun_all;
  JTextField imie, nazwisko;

  public Okno()
  {
     setSize(850,320);
     setLayout(null);

     String data[][]={};
     String col[]={"Imię","Nazwisko"};

     model=new DefaultTableModel(data,col);
     tabela=new JTable(model)
     {
        public boolean isCellEditable(int wiersz, int kolumna){return false;}
     };;
     tabela.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
     suwak = new JScrollPane(tabela);
     suwak.getViewport().setBackground(Color.white);
     suwak.setBounds(25,25,800,200);
     tabela.setAutoCreateRowSorter(true);
     add(suwak);

     imie=new JTextField();
     imie.setBounds(25,240,100,25);
     add(imie);

     nazwisko=new JTextField();
     nazwisko.setBounds(125,240,100,25);
     add(nazwisko);

     dodaj=new JButton("Dodaj");
     dodaj.setBounds(225,240,100,25);
     add(dodaj);

     usun=new JButton("Usun");
     usun.setBounds(425,240,100,25);
     add(usun);

     usun_all=new JButton("Usun_all");
     usun_all.setBounds(725,240,100,25);
     add(usun_all);

     dodaj.addActionListener(this);
     usun.addActionListener(this);
     usun_all.addActionListener(this);
  }
  public void actionPerformed(ActionEvent akcja)
  {
    if(akcja.getSource().equals(dodaj))
    {
      model.insertRow(0,new Object[]{imie.getText(),nazwisko.getText()});
    }
    if(akcja.getSource().equals(usun))
    {
      if(tabela.getSelectedRow()>=0)
      {
        model.removeRow(tabela.convertRowIndexToModel(tabela.getSelectedRow()));
      }
    }
    if(akcja.getSource().equals(usun_all))
    {
      int i=0; 
      while(i<tabela.getRowCount())
      {
        model.removeRow(tabela.convertRowIndexToModel(i));
        i=i+1;
      }
      tabela.repaint();
    }
  }
}
0

Ok, udało mi się rozwiązać problem w następujący sposób:


if(akcja.getSource().equals(usun_all))
    {
      int i=0;
      int j=tabela.getRowCount();
      while(i<j)
      {
        model.removeRow(tabela.convertRowIndexToModel(tabela.getRowCount()-1));
        i=i+1;
      }
    }

Ale mam jeszcze jedno pytanie, jak nie stosuję sortowania w tabeli, to do usunięcia wszystkich wierszy wystarczy:

model.getDataVector().removeAllElements();

czy opisany problem można rozwiązać w podobny sposób?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0