Mam w mojej aplikacji webowej (SafeLogin) pewien filtr ( implementacja javax.servlet.Filter ), który jest w następujący sposób opisany w deskryptorze wdrożenia:

<filter>
    <filter-name>UserSessionFilter</filter-name>
    <filter-class>UserSessionFilter</filter-class>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>UserSessionFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

Mam z nim pewien kłopot - podczas debugowania zauważyłem, że uruchamia się dopiero po drugim żądaniu, tzn. dla
mojej strony startowej ( gdy na pasku adresu jest: http://localhost:8080/SafeLogin/ ) nie działa. Uruchamia się dopiero w momencie przejścia do kolejnej strony. W jaki sposób można go skonfigurować, aby działał również przy pierwszym żądaniu ? Dodam, że sytuacja występuje gdy uruchamiam aplikację z IDE (Netbeans).