Wydaje naprzemienne usypianie wątków

0

Witam

Tworzę wątkowy kod odczytu dużych danych z dysku i przesylania ich przez socket.

Mam dwie klasy (wątki dziedziczą po Thread):

DataHandling - odpowiedzialna za odczyt jakieś części danych pliku do bufora po czym sam wątek się usypia. Budzenie następuje gdy wątek klasy MainSocket pobierze dane zbuforowane do wysyłki przez socket.

MainSocket - odpowiedzialny za wysylke danych i komunikatow-sterowania. Chce aby na czas działania wątku DataHandling do momentu jego uśpienia klasa ta czekała na nowe dane w buforze.

Oto co zrobiłem:


public class DataHandling extends Thread {

  private byte[] byteBuffer;
  private int lenghtOfSelectedFile;
  private File selectedFile;
  private int sizeOfByteBuffer;
  private boolean fileReadComplate;
  private String lastError = "";

  private boolean suspend;
  private boolean dataRead;

  private FileInputStream inputStream;

  public DataHandling(int sizeOfByteBuffer, File selectedFile) {
    super("Watek asynchronicznego odczytu pliku na dysku");
    this.sizeOfByteBuffer = sizeOfByteBuffer;
    this.selectedFile = selectedFile;
  }

  public void resumeReading() {
    synchronized (this) {
      suspend = false;
      notify();
    }
  }

  public String getLastError() {
    return lastError;
  }

  public boolean isFileReadComplate() {
    return fileReadComplate;
  }

  public boolean isDataRead() {
    return dataRead;
  }

  private void loadFileFromHdd() throws IOException {

    /*tutaj kod odpowiedzialny za czytanie do buffora*/

    if (inputStream.available() >= sizeOfByteBuffer) {
      byteBuffer = new byte[sizeOfByteBuffer];
    } else {
      byteBuffer = new byte[inputStream.available()];
    }    

    int liczbaOdczytanychBajtow = inputStream.read(byteBuffer);

    if (liczbaOdczytanychBajtow > 0) {
      dataRead = true;
      suspend = true;
    } else {
      fileReadComplate = true;            
      inputStream.close();

    }    

  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      while (!fileReadComplate) {
        dataRead =false;
        loadFileFromHdd();
        synchronized (this) {
          while (suspend) {         
            wait();
          }
        }        
      }      

    } catch (Exception e) {
      lastError = "Blad w czytaniu pliku z dysku: " + e.getMessage();
    }
  }
}
public class MainSocket extends Thread {

private DataHandling dataHandling;

/*tu inne rzeczy i metody*/

@Override
  public void run() {
 dataHandling.start();
.
.
.
        while (!dataHandling.isFileReadComplate()) {
          while (!dataHandling.isDataRead()) {

      TUTAJ!
      Jak wydajnie stopować/waitować tą prawie pustą pętle (wychodzi dopiero z niej gdy watęk dataHandling da znać że zapełnił buffor

            if (!dataHandling.getLastError().isEmpty()) {
              throw new Exception(dataHandling.getLastError());
            }
            if (dataHandling.getState().equals(dataHandling.getState().TERMINATED) && !dataHandling.isFileReadComplate()) {
              throw new Exception("Watek odczytu pliku zakonczony, a odczyt niepelny");
            }
            if (dataHandling.isFileReadComplate()) {
              break;
            }
          }
          byte[] pobranyBuffor = dataHandling.getByteBuffer();
          dataHandling.resumeReading();
      /* tutaj metoda ktory jest odpowiedzialna za słanie przez socket*?

        }

Ta prawie pusta pętla bierze bardzo dużo czasu pracy. Przejściowym rozwiązaniem jest danie po prostu Thread.sleep(100) (zwiększa efektywność - krótszy czas wykonania) w niej, ale czy nie ma bardziej profesjonalnego sposobu?

Gdyby wątek dataHandling w całości kończył swą czynnosc a nie popadał w uspienie to użyłbym join'a - ale jak widac nie moge.

0

Po pierwsze szkielet Executor i niech on zarządza wątkami.
Po drugie coś co się Callback nazywa i pozwala na powiadamianie innych wątków: http://stackoverflow.com/ques[...]locking-when-a-task-completes

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0