Witam, z pomocą tutorialu na CardLayout zrobiłem prosty aplet z wyborem napisów.

 import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.CardLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;

import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextArea;

public class proba {

    public static void main(String[] args) {

        JFrame frame = new JFrame("CardLayout");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(300, 300);

        JComboBox box = new JComboBox(new String[] { "1", "2", "3" });

        CardLayout cardLayout = new CardLayout();
        JPanel cards = new JPanel(cardLayout);
        cards.add(new MyPanel1(cardLayout), "1");
        cards.add(new MyPanel2(cardLayout), "2");
        cards.add(new MyPanel3(cardLayout), "3");

        box.addItemListener(new Pager(cardLayout, cards));

        frame.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());

        frame.getContentPane().add(box, BorderLayout.NORTH);
        frame.getContentPane().add(cards, BorderLayout.CENTER);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }

    static class Pager implements ItemListener {

        private CardLayout cardLayout;
        private JPanel cards;

        public Pager(CardLayout cardLayout, JPanel cards) {
            this.cardLayout = cardLayout;
            this.cards = cards;
        }

        @Override
        public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            cardLayout.show(cards, (String) e.getItem());
        }

    }
}


class MyPanel1 extends JPanel {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public MyPanel1(CardLayout cardLayout) {
        super(new BorderLayout());
        init();
    }

    private void init() {
        JLabel napis = new JLabel("napis1");
        add(napis);
        setPreferredSize(new Dimension(300, 300));
    }

}

class MyPanel2 extends JPanel {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public MyPanel2(CardLayout cardLayout) {
        super(new BorderLayout());
        init();
    }

    private void init() {
        JLabel napis = new JLabel("napis2");
        add(napis);
        setPreferredSize(new Dimension(300, 300));
    }

}

class MyPanel3 extends JPanel {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public MyPanel3(CardLayout cardLayout) {
        super(new BorderLayout());
        init();
    }

    private void init() {
        JLabel napis = new JLabel("napis3");
        add(napis);
        setPreferredSize(new Dimension(300, 300));
    }

}

Ale chciałbym umieścić w poszczególnych kartach rysunki, kod przykładowej figury:

 public class figura extends JApplet {

   @Override
  public void paint(Graphics g) {

     Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
     g2.setBackground(Color.WHITE);
     g2.setColor(Color.RED);
     g2.setStroke(new BasicStroke(1));
     Line2D line1 = new Line2D.Double(50, 60, 100, 10);
     g2.draw(line1);
     Line2D line2 = new Line2D.Double(150, 60, 200, 10);
     g2.draw(line2);
     Line2D line3 = new Line2D.Double(100, 10, 200, 10);
     g2.draw(line3);
     Line2D line4 = new Line2D.Double(50, 60, 150, 60);
     g2.draw(line4);
     Line2D line5 = new Line2D.Double(50, 60, 50, 150);
     g2.draw(line5);
     Line2D line6 = new Line2D.Double(150, 60, 150, 150);
     g2.draw(line6);
     Line2D line7 = new Line2D.Double(200, 10, 200, 100);
     g2.draw(line7);
     Line2D line8 = new Line2D.Double(50, 150, 150, 150);
     g2.draw(line8);
     Line2D line9 = new Line2D.Double(150, 150, 200, 100);
     g2.draw(line9);
     
     float dashPattern[] = {10,5};
     g2.setStroke(new BasicStroke(1,BasicStroke.CAP_BUTT,BasicStroke.JOIN_MITER,5,dashPattern,5));
     Line2D line10 = new Line2D.Double(100, 10, 100, 100);
     g2.draw(line10);
     Line2D line11 = new Line2D.Double(100, 100, 50, 150);
     g2.draw(line11);
     Line2D line12 = new Line2D.Double(100, 100, 200, 100);
     g2.draw(line12);
     

}


}

Kombinowałem ale nie mam pojęcia jak to zrobić, jest to w ogóle możliwe ? Nie jestem jakimś znawcą, Jave mam tylko przez rok w szkole ale fajnie jak by mi to ktoś wytłumaczył jak to zrobić.

Pozdrawiam