Okrągły button

0

Postanowiłem zrobić okrągły guzik. Poszperałem w necie i znalazłem stonkę http://java.sun.com/products/jfc/tsc/articles/swing2d/index.html na której jest pokazane jak zrobić okrągłe JTextField.

Przerobiłem kod po swojemu:

public class Pionek extends JButton
{	
	int NrPole;
	
	Pionek()
	{ 	super("tidum");
		NrPole	= 0;
		this.setOpaque(false);

	}
	
	protected void paintComponent(Graphics g) 
	{	int width = getWidth();
		int height = getHeight();

		g.setColor( new Color (255, 255, 255, 0) );
		g.fillOval(25, 25, 500, 500);		
		g.setColor( this.getBackground() );
		g.fillOval(25, 25, 50, 50);

		super.paintComponent(g);
      }
} 

i nie działa;(
po ustawieniu opaque na false w ogóle nie są wyzwalane funkcje rysowania, dlaczego?

0

super.paintComponent() powinno być pierwsze

0

Ale program nie wiem dlaczego w ogóle nie wykonuje funkcji paint i paintComponent.

0

Jestem nowicjuszem:
public class Klasa extends JButton{

Klasa()
{     super("tidum");
    this.setOpaque(false);

}

public void paintComponent(Graphics g)
{
	super.paintComponent(g);
  g.setColor( new Color (255, 255, 255) );
  g.fillOval(25, 25, 500, 500);        
  g.setColor(Color.RED); //Jak chcesz uzyc BG, ktorego nie zdefiniowales??
  g.fillOval(25, 25, 50, 50);
}

}

0

Nie mam konta, nie moge edytowac :P, czyli ze nie rysuje sie po podales jakies dziwny parametr:
(255,255,255,0) Skad masz to 0??? Jakis nowy kolor, przeciez to jest RGB.

0

Kamyker Czwarty parametr konstruktora obiektu Color to the alpha component. Przy wyłowaniu konstruktora z 3 parametrami np: new Color ( 100, 100, 100 ) The Alpha component przyjmuje wartość 255.

0

Czyli mam rozumiec ze kolor 255,255,255,0 jest niewidzialny? W stu % przezroczysty?

0

A może zrób raczej to na zasadzie UI. Dam przykład oczywiście mocno uproszczony:

class RoundBorder implements Border {
  private final static Color BORDER_COLOR = Color.BLACK;
  private final static float BORDER_WIDTH = 2f;
  private final static int MARGIN = 5;

  @Override
  public Insets getBorderInsets(Component c) {
    int margin = (int) Math.ceil(BORDER_WIDTH) + MARGIN;
    return new Insets(margin,margin, margin, margin);
  }

  @Override
  public boolean isBorderOpaque() {
    return true;
  }

  @Override
  public void paintBorder(Component c, Graphics g, int x, int y, int width, int height) {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    Stroke orignalStroke = g2.getStroke();
    Object oldAntialiasing = g2.getRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING);
    try {
      g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
      this.doPaintBorder(c, g2, x, y, width, height);
    } finally {
      g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, oldAntialiasing);
      g2.setStroke(orignalStroke);
    }

  }

  protected void doPaintBorder(Component c, Graphics2D g, int x, int y, int width, int height) {
    g.setStroke(new BasicStroke(BORDER_WIDTH));
    g.setColor(BORDER_COLOR);
    g.drawOval(x + 1, y + 1, width - 3, height - 3);
  }

}

class RoundButtonUI extends MetalButtonUI {
  private final static Color PRESSED_BACKGROUND = Color.ORANGE;
  private final static Color FOCUS_COLOR = Color.RED;
  private final static Color BACKGROUND_COLOR = Color.WHITE;

  public static ComponentUI createUI(JComponent component) {
    return new RoundButtonUI();
  }

  @Override
  public void installDefaults(AbstractButton b) {
    super.installDefaults(b);
    b.setBorder(new RoundBorder());
    b.setBackground(BACKGROUND_COLOR);
  }

  @Override
  public void update(Graphics g, JComponent c) {
    AbstractButton button = (AbstractButton) c;
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    if (button.isContentAreaFilled() && button.isEnabled()) {
      this.paintBackground(g2, button);
      this.paint(g2, c);
    } else {
      super.update(g, c);
    }
  }

  @Override
  protected void paintFocus(Graphics g, AbstractButton b, Rectangle viewRect,
      Rectangle textRect, Rectangle iconRect) {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setPaint(FOCUS_COLOR);
    Stroke oldStroke = g2.getStroke();
    Object oldAntialiasing = g2.getRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING);
    try {
      g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
      g2.setStroke(new BasicStroke(2f));
      g2.drawOval(2, 2, b.getWidth() - 5, b.getHeight() - 5);
    } finally {
      g2.setStroke(oldStroke);
      g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, oldAntialiasing);
    }

  }

  @Override
  protected void paintButtonPressed(Graphics g, AbstractButton button) {
    g.setColor(PRESSED_BACKGROUND);
    g.fillOval(0, 0, button.getWidth() - 1, button.getHeight() - 1);
  }

  protected void paintBackground(Graphics2D g, AbstractButton button) {
    g.setPaint(button.getBackground());
    g.fillOval(0, 0, button.getWidth() - 1, button.getHeight() - 1);
  }

  @Override
  public Dimension getPreferredSize(JComponent c) {
    // dla wymuszenia kształtu koła
    Dimension preferred = super.getPreferredSize(c);
    int size = Math.max(preferred.width, preferred.height);
    return new Dimension(size, size);
  }

  @Override
  public Dimension getMinimumSize(JComponent c) {
   // dla wymuszenia kształtu koła
    Dimension minimum = super.getMinimumSize(c);
    int size = Math.max(minimum.width, minimum.height);
    return new Dimension(size, size);
  }
}

public class Main extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = -8450091917337048608L;
  private JButton button1;
  private JButton button2;

  private Main() {
    this.initComponents();
    this.initDefaults();
    this.createLayout();
  }

  private void initComponents() {
    this.button1 = new JButton("TEST 1");
    this.button1.setUI(new RoundButtonUI());

    this.button2 = new JButton("TEST 2");
    this.button2.setUI(new RoundButtonUI());
  }

  private void initDefaults() {
    this.setTitle("Test");
    this.setSize(160, 100);
    this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  }

  private void createLayout() {
    this.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());
    this.getContentPane().add(this.button1);
    this.getContentPane().add(this.button2);
  }

  private void showFrameInCenter() {
    this.setLocationRelativeTo(null);
    this.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        Main main = new Main();
        main.showFrameInCenter();
      }
    });
  }
}
0

Tak na szybko by pokazać ze działa.
Robi button w formie czarnego owalu.

 
package pl.asseco.amms.instalatorperyf.main;


import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JButton;

public class Pionek extends JButton {
  
  private Color circleColor = Color.BLACK;

  public Pionek() {
    super("test");
    this.setOpaque(false);
  }

  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {    
    //pobranie wysokosci i szerokosci dodanego buttona
    Dimension originalSize = super.getPreferredSize();    
    //lewy gorny rog
    int x = 0; 
    int y = 0; 
    int wysokoscOwalu = originalSize.height;
    int szerokoscOwalu = originalSize.width;
    g.setColor(circleColor);
    g.fillOval(x, y, szerokoscOwalu, wysokoscOwalu);    
  }

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1