Witam, pisze grę która ma w założeniu działać po sieci. Jest to mój pierwszy taki projekt wobec tego moja wiedz na ten temat nie jest jeszcze zbyt szeroka. Serwer i klient, których napisałem są "przeróbkami" odpowiedników wysyłających tekst. Dla stringów program dział. W zwiazku z tym przerobiłem na obiekty i tu pojawił sie problem. Program wysyła obietk (User - dane o uzytkowniku) do serwera. Serwer zaś wysyła również obiekt klasy User z tym, że zawarte są w nim informacje o graczu-komputerze. Niżej zamieszczam treść błędu i 3 klasy.

 java.net.SocketException: Software caused connection abort: socket write error
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(Unknown Source)
at java.net.SocketOutputStream.write(Unknown Source)
at java.io.ObjectOutputStream$BlockDataOutputStream.drain(Unknown Source)
at java.io.ObjectOutputStream$BlockDataOutputStream.writeByte(Unknown Source)
at java.io.ObjectOutputStream.writeFatalException(Unknown Source)
at java.io.ObjectOutputStream.writeObject(Unknown Source)
at SendThread.run(SendThread.java:37)

Błąd powtarza się dopóki nie zatrzyam programu, czyli wygląda, że pętla się wykonuje. Lecz wnioskuje że problem jest z serializacją.
Klasa test - Uruchamia Serwer

public class Test implements Serializable {

  public static void main(String[] args) {
    Pack talia;
    int j;
    Socket socket = null;
    ServerSocket server = null;
    User user = new User();
    User comp = new User();

    /*****************************************************************
    ********************   Nowe rozdanie   **********************
    ******************************************************************
    *   Losujemy dwie karty ale drukujemy jedną potem krupier   *
    * odkrywamy dwie                         * 
    *****************************************************************/
    talia = new Pack();
    comp.setName("Wojtek");
    comp.twoCards(talia);
    comp.checkPoints(comp);

  try {
    server = new ServerSocket(8502);

  socket = server.accept();
  System.out.println("Server has connected!\n");

   ObjectOutputStream out = null;

      out = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());

   ObjectInputStream in = null;
   in = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());
   boolean done = false;
   Thread send = new SendThread(out,in,comp, socket);

   //cos tutaj nie tak
   send.start();

   while(!done)
   {
     user = (User) in.readObject();
     System.out.println("Użytkownik: "+ user.getName() + " ma: " + user.getPoints() + " punktów.");         

     if (user.isOnTurn())
     {
       done = true;
     }      
   }
   out.close();
   in.close();
   socket.close();
   server.close();
    } catch (IOException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      System.out.println("Nie znaleziono obiektu");
      e.printStackTrace();
    }
  }

}

Klasa wątku odpowiedzialna za wysyłanie w serwerze

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;
import java.util.Scanner;

public class SendThread extends Thread 
{
  ObjectInputStream in;
  ObjectOutputStream out;
  boolean done = false;
  User user = null;

  SendThread(ObjectOutputStream out, ObjectInputStream in, User user, Socket socket){
    this.in = in;
    try {

      this.out = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
      this.out.flush();
    } catch (IOException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
    //this.out = out;
    this.user = user;
  }

  public void run() 
  {
     while(user.isOnTurn())
     {
       try 
       {
         System.out.println(user.getName());
          out.writeObject(user); 
         } catch (IOException e) 
          {
            System.out.println("Bład w wysyłaniu");
            e.printStackTrace();
          } 
       }
  }

}

Klasa klienta


import java.net.*;
import java.io.*;
import java.util.*;

class Client{
  public static void main(String[] args){
    String server = "localhost";
    int port = 8502;
    Socket socket = null;
    boolean done = false;
    User user = null;

    user = new User(0, false, "Krzysiek");
    user.twoCards(new Pack());
    user.checkPoints(user);   
  try{
      socket = new Socket(server,port);
      ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());
      while (!done)
      {
        out.writeObject(user);
        try {
          user = (User) in.readObject();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
          // TODO Auto-generated catch block
          e.printStackTrace();
        }
        System.out.println("Odebrałem: " + user.getName() + " : "+ user.getPoints());

        if (!user.isOnTurn()){
           done = true;
         }
      }
      socket.close();

    }
    catch(UnknownHostException e){
    System.out.println(e);
      System.out.println(
          "Błąd połączenia");
    }
    catch(IOException e){
      System.out.println(e);
    }

    finally {
      try {
        socket.close();
      } catch (IOException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
      }
    }

  }
}