połączenie serwer-klient i blokujący się interfejs graficzny

0

witajcie drodzy forumowicze...

/**
 * @(#)Multiczat.java
 *
 *
 * @author Michał Płatek 
 * @version 1.00 2010/3/4
 */
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
import javax.swing.event.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import java.net.*;

public class Multiczat 
{

  public static void main(String[] args)
  {
    Ramka ramka = new Ramka();               // tworzymy obiekt typu Ramka
    ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // po zamknięciu ramki program kończy działanie
    ramka.show();                      // wyświetlenie ramki na ekranie
  }

}

class Ramka extends JFrame
{
  public Ramka()
  {

    //pobieram rozdzielczość ekranu
    Toolkit zestaw = Toolkit.getDefaultToolkit(); 
    Dimension rozmiarEkranu = zestaw.getScreenSize();
    int wysEkranu = rozmiarEkranu.height;
    int szerEkranu = rozmiarEkranu.width;

    setSize(szerEkranu-150, wysEkranu-150); // zmienia rozmiar ramki na jedną czwartą całego ekranu
    setLocation(szerEkranu / 10, wysEkranu / 10); // zmienia położenie ramki na środek ekranu

    //określa ikonę i tytuł ramki
    setTitle("Multiczat");   // określa tekst znajdujący sie w pasku tytułowym ramki
    Image rys = zestaw.getImage("ikona.jpg");
    setIconImage(rys);
    setResizable(false);

    //konstruuje przyciski
    //PRZYCISKI
    JButton server_button = new JButton("Start Server");
    JButton client_button = new JButton("Start Client");
    JButton send_message = new JButton("Wyślij");
    JButton send_file = new JButton("Send File");
    JButton logout = new JButton("Logout");

    //stworzenie pól tekstowych
    server_port = new JTextField(10);
    server_port.setMaximumSize(server_port.getPreferredSize());
    server_port.setText("2023");
    client_host = new JTextField(10);
    client_host.setMaximumSize(client_host.getPreferredSize());
    client_host.setText("localhost");
    client_port = new JTextField(10);
    client_port.setMaximumSize(client_port.getPreferredSize());
    client_port.setText("2023");

    message = new JTextField(50);
    message.setMaximumSize(message.getPreferredSize());

    //tworzy obszar okna czatu
    chat = new JTextArea(20,10);
    chat.setMaximumSize(chat.getPreferredSize());
    chat.setEditable(false);
    Font font = new Font("Times New Roman SE",Font.PLAIN, 16);
    JScrollPane chat_scroll = new JScrollPane(chat);
    chat_scroll.setBorder(new TitledBorder(new EtchedBorder(), "Czat: ", TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, TitledBorder.DEFAULT_POSITION,font));

    /////////////////////////////////
    message.setText("TO DO WYSŁANIA");
    chat.setFont(font);
    chat.append("- hello");
    chat.append("\n");
    chat.append("- nie hello"); chat.append("- nie hello"); chat.append("- nie hello");
    //////////////////////////////

    //tworzy obszar listy uzytkownikow 
    JTextArea user_list = new JTextArea(20, 15);
    user_list.setMaximumSize(user_list.getPreferredSize());

    Border wytrawiona1 = BorderFactory.createEtchedBorder();
    Border nazwana1 = BorderFactory.createTitledBorder(wytrawiona1, "Lista użytkowników:");
    user_list.setBorder(nazwana1);

    ////////////UKŁAD PUDEŁKOWY!!
    //układ pudełkowy
    Box ukladPoziom1 = Box.createHorizontalBox();
    ukladPoziom1.add(Box.createHorizontalStrut(10));
    ukladPoziom1.add(Etykieta("Port: ")); 
    ukladPoziom1.add(server_port);
    ukladPoziom1.add(server_button);
    ukladPoziom1.add(Box.createHorizontalStrut(30));
    ukladPoziom1.add(Etykieta("Host: ")); 
    ukladPoziom1.add(client_host);
    ukladPoziom1.add(Etykieta("Port: ")); 
    ukladPoziom1.add(client_port);
    ukladPoziom1.add(client_button);
    ukladPoziom1.add(Box.createHorizontalStrut(100));
    ukladPoziom1.add(logout);

    Box ukladPoziom2 = Box.createHorizontalBox();  
    ukladPoziom2.add(message);
    ukladPoziom2.add(Box.createHorizontalStrut(15));
    ukladPoziom2.add(send_message);

    Box ukladPion1 = Box.createVerticalBox();
    ukladPion1.add(chat_scroll);
    ukladPion1.add(ukladPoziom2); 

    Box uklad_poz2 = Box.createHorizontalBox();
    uklad_poz2.add(ukladPion1);
    uklad_poz2.add(Box.createHorizontalStrut(15));
    uklad_poz2.add(user_list);

    Box uklad = Box.createVerticalBox();
    uklad.add(ukladPoziom1);
    uklad.add(uklad_poz2);

    Container powZawartosci = getContentPane();
    powZawartosci.add(uklad, BorderLayout.CENTER);

    //konstruuje działania przycisków
    action_server_button action = new action_server_button();
    server_button.addActionListener(action);

    action_client_button action2 = new action_client_button();
    client_button.addActionListener(action2);
  }

//klasa publiczna tworząca etykiety 
public JLabel Etykieta(String nazwa)
  {
    return new JLabel(nazwa);
  }

//SLUCHACZE - prywatne klasy  

// określa działanie po naciśnięciu przycisku 'server_button'
private class action_server_button implements ActionListener
{

  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie)
  {
    int port_number=2023;

      try
      {
        //uruchamianie gniazda serwera na porcie
        ServerSocket server = new ServerSocket(port_number);
        System.out.println("od SERWER: Serwer wystartował!");
        System.out.println("od SERWER: Oczekiwanie na klienta...");

        //wyświetlenie okna dialogowego z informacją o wystartowaniu serwera
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Serwer wystartował na porcie: " + port_number);

        int i = 1;

        while(true)
          {
        //oczekiwanie i akceptacja połączenia z klientem
        Socket socket = server.accept();
        System.out.println("od SERWER: Jest klient. To już "+i+" klient.");
        Runnable r = new ThreadedEchoHandler(socket, i);
        Thread t = new Thread(r);
        t.start();
        i++;
          }  

        }

        //System.out.println("od SERWER: Zamknięcie strumieni.");
        //socket.close();

catch(UnknownHostException e) 
{
  // Nieznany host 
  System.out.println("od SERWER: Błąd nieznany host.");
} 
catch (IOException e)
{
  // Błąd operacji wejścia/wyjścia
  System.out.println("OD SERWER: Błąd operacji wejścia/wyjścia");
} 

  }    
}

// określa działanie po naciśnięciu przycisku 'client_button'
class action_client_button implements ActionListener
{

  public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie)
  {
    int port_number=2023;

      try
      {
        socket = new Socket("localhost", port_number);
        System.out.println("OD KLIENT: Pomyślnie połączono z serwerem..");

        in= socket.getInputStream();
        out= socket.getOutputStream();

        BufferedReader comandline= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        int k=0;

        while(true)
          {  
          System.out.println("Wprowadz napis:");
          String line= comandline.readLine();
          out.write(line.getBytes());
          out.write(("\n").getBytes());

          while((k=in.read())!= '\n')
          {
          System.out.print((char)k);
          }

          }

        //System.out.println("OD KLIENT: Zamknięcie strumieni.");
        //socket.close();
      } 

catch(UnknownHostException e) 
{
  // Nieznany host 
  System.out.println("OD KLIENT: Błąd nieznany host.");

} 
catch (IOException e)
{
  // Błąd operacji wejścia/wyjścia
  System.out.println("OD KLIENT: Błąd operacji wejścia/wyjścia");

  //wyświetlenie okna dialogowego z informacją o nie znalezieniu serwera na tym porcie
  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie znaleziono serwera na porcie: " + port_number);
} 

    }
}

/**
 Klasa obsługująca komunikację z pojedynczym klientem
*/
class ThreadedEchoHandler implements Runnable
{
  public ThreadedEchoHandler(Socket i, int c)
  {
    socket = i; 
    counter = c;
  }

  public void run()
  {

  try{

  in = socket.getInputStream();
  out = socket.getOutputStream(); 

  BufferedReader comandline= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  int k=0;
  while(true)
   {
   while((k=in.read())!= '\n')
        {
        System.out.print((char)k);
        }
   System.out.println("Wprowadz napis:");
   String line= comandline.readLine();
   out.write(line.getBytes());
   out.write(("\n").getBytes());
  }
  }
catch(UnknownHostException e) 
{
  // Nieznany host 
  System.out.println("OD KLIENT: Błąd nieznany host.");

} 
catch (IOException e)
{
  // Błąd operacji wejścia/wyjścia
  System.out.println("OD KLIENT: Błąd operacji wejścia/wyjścia"); 
}

}
}

//prywatne pola klasy
JTextArea chat;
JTextField message;

JTextField server_port;
JTextField client_port;
JTextField client_host;

private Socket socket;
private int counter;
InputStream in;
OutputStream out;
}

Próbuje napisać chat w Javie. Otóż zacząłem od prostego interfejsu graficznego. Napisałem proste metody łączące wiele klientów z serwerem. Wszystko ładnie cacy. Komunikacja w konsoli jest. Tylko dlaczego po połączeniu interfejs graficzny się blokuje i nie można nic na nim robić? Proszę o pomoc.

0

Nie widzę nigdzie odpalonego osobnego wątku dla komunikacji. GUI i transmisja muszą chodzić w osobnych wątkach.

0

właśnie prosiłbym o pomoc w tym problemie. Powiedzmy w GUI w utworzonym polu tekstowym 'message' chciałbym wpisać pobrane dane od klienta/serwera. W jaki sposob utworzyć ten nowy wątek? Bo naprawdę nie wiem jak się za to zabrać. Proszę chociaż o wskazówki.

Co ma być tym drugim uruchomionym procesem? cała metoda main? Proszę o jakąkolwiek pomoc. I w jaki sposób tym sterowac?

0

W wątku uruchamiasz część odpowiedzialną za komunikację. Nie wiem jak to jaśniej. W Kody źródłowe masz przykładowy serwer wielowątkowy.

0

Mógłbyś jeszcze raz wrzucić "Klientserver multithreaded.zip" bo chyba się usunął z serwera ?

Wielkie dzięki za wszelką pomoc.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0