[JAVA][TABLICE] Generowanie planszy

Odpowiedz Nowy wątek
2010-03-01 15:08
0

Próbuje wygenerować planszę z dużą ilością pól(80x80), tak, aby była możliwość zmian koloru poszczególnych pół planszy.

Zrealizowałem generowanie takiej planszy za pomocą tablicy dwuwymiarowej oraz dwóch pętli - niestety jest to bardzo powolne - istnieje jakiś alternatywny sposób na generowanie takich rzeczy? Na forum znalazłem jedynie generowanie szachownic, również w ten sam sposób. Załączam część kodu odpowiedzialną za generowanie:


 package msi;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
public class PanelRysunku extends JPanel
{
  static public void setWymiary(int x,int y, int rozm)
  {
   POZIOM=x;
   PION=y;
   ROZMIAR=rozm;
   kolorWypelnienia = new Color(0x00,0xFF,0x00);

  }
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;

    double lewyX = 10;
    double gornyY = 10;
    double szerokosc = 10;
    double wysokosc = 10;

    for(int i=0;i<POZIOM;i++)
    {
      for(int j=0;j<PION;j++)
      {
        wypelnieniePola = new Rectangle2D[POZIOM][PION];
        wypelnieniePola[i][j] = new Rectangle2D.Double(ROZMIAR*i, ROZMIAR*j+12, ROZMIAR, ROZMIAR);
        g2.setPaint(kolorWypelnienia);
        g2.fill(wypelnieniePola[i][j]);
        g2.draw(wypelnieniePola[i][j]);

        ramkiPola = new Rectangle2D[POZIOM][PION];
        ramkiPola[i][j] = new Rectangle2D.Double(ROZMIAR*i, ROZMIAR*j+12, ROZMIAR, ROZMIAR);
        g2.setPaint(new Color(0xFF,0xFF,0xFF));
        g2.draw(ramkiPola[i][j]);
      }
    }

  }
  static public void zmienkolor(int r, int g, int b)
  {
    kolorWypelnienia = new Color(r,g,b);
  }

  public static Color kolorWypelnienia;
  Rectangle2D[][] ramkiPola;
  Rectangle2D[][] wypelnieniePola;
  static int POZIOM;
  static int PION;
  static int ROZMIAR;
}

Pozostało 580 znaków

2010-03-01 15:50
0

Tworzysz klasę Pole;

public class Pole implements Comparable<Pole>{

  Integer x;
  Integer y;
  Color color;

  public int compareTo(Pole p){
    int xx = x.compareTo(p.x);
    if(xx ==0){ // w tym samym rzędzie porównujemy y
      return y.compareTo(p.y)
    }
    return xx;
  }

}

Tworzysz sobie listę pól (w pętli), sortujesz i już można rysować w ramach jednej pętli, bo parametry będziesz pobierał z obiektu, a nie z podwójnej pętli.

Pozostało 580 znaków

2010-03-01 18:06
nav
0

jest wolne, bo tworzysz masę obiektów w paintComponent, które może być wywoływane dość często. Nie możesz utworzyć tych obiektów raz potem je tylko odmalowywać?
W każdej iteracji tworzysz od nowa cała tablicę, a korzystasz tylko i wyłącznie z jednego elementu. Którego zresztą potem już nie potrzebujesz.

Ostatecznie masz: 80x80 alokacji dwóch tablic o rozmiarach 80x80, 28080 alokacji pojedynczego obiektu.


utf-8 rlz! ٩(ಥ_ಥ)۶

Pozostało 580 znaków

2010-03-02 22:41
0

Zrobiłem dużo szybszy kod dzięki tylko jednokrotnemu utworzeniu obiektów, Również wrzuciłem rysowanie w jedną pętle - niestety nie odczułem zwiększenia wydajności - nadal jest ok 80-90ms na repaint();


package msi;

/**
 * @author Madierfakier
 */
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;
public class PanelRysunku extends JPanel
{
  public PanelRysunku(int x, int y, int rozm)
  {
   addMouseListener(new UchwytMyszki());
   POZIOM=x;
   PION=y;
   ROZMIAR=rozm;
   ramkiPola = new Rectangle2D[POZIOM][PION];
   wypelnieniePola = new Rectangle2D[POZIOM][PION];
   tablicaPol = new pole[POZIOM][PION];
   listaPol = new pole[POZIOM*PION];
   {
     ind=0;     
     for(int i=0;i<POZIOM;i++)
    {
      for(int j=0;j<PION;j++)
      {
        tablicaPol[i][j] = new pole(ROZMIAR,i,j);
        listaPol[ind]= tablicaPol[i][j];
        ind++;
      }
     }
   }
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
    long start=System.currentTimeMillis();

     for(int j=0;j<listaPol.length;j++)
     {
      g2.setPaint(listaPol[j].getColor());
      g2.fill(listaPol[j].getWypelnienie());
      g2.draw(listaPol[j].getWypelnienie());
      g2.setPaint(new Color(0xFF,0xFF,0xFF));
      g2.draw(listaPol[j].getRamki());
     }

    System.out.print("\n\nCzas wykonania zadania [ms] = " + (System.currentTimeMillis()-start));
  }

  public void ustawSciane(int x, int y)
  {
    tablicaPol[x][y].setColor(new Color(255,0,0));
    repaint();
  }
  public void ustawXY(int x, int y)
  {
    System.out.println(" x="+x+"y= "+y);
  }

  private ArrayList listakwadratow;
  static private pole[] listaPol;
  static private pole[][] tablicaPol;
  public static Color[][] kolorWypelnienia;
  public Rectangle2D[][] ramkiPola;
  public Rectangle2D[][] wypelnieniePola;
  static int ind;
  static int POZIOM;
  static int PION;
  static int ROZMIAR;

  private class UchwytMyszki extends MouseAdapter
  {
   public void mouseClicked(MouseEvent zdarzenie)
   {
     int x = zdarzenie.getX();
     int y = zdarzenie.getY();
     System.out.println("x="+x+" y="+y);
     ustawSciane(x/5,(y-12)/5);
   }
  }
}

niestety po dodaniu obsługi myszki, okazuje się, ze to niewystarczające czasy, i teraz pytanie: Czy mogę rozważać zrobienie każdego pola w osobnym Jpanelu, odświeżanie pojedyńczych elementów będzie na pewno szybsze, ale czy będzie działało np mouseDragged pomiędzy poszczególnymi panelami?

Pozostało 580 znaków

2010-03-02 22:58
0

Hm... a jakby tak potraktować planszę jako stałą? Stwórz sobie w jeden BufferedImage gdy po raz pierwszy potrzebujesz planszy i zapisz w pamięci rezultat. Następnie jeżeli będziesz chciał odrysować planszę to skorzystasz ze starego już wygenerowanego obrazu planszy. Chyba brzmi sensownie?

if(plansza ==null){
  plansza = new BufferedImage();
  Graphics2D g2 = (Graphics2D)plansza.getGraphics();
  for(int j=0;j<listaPol.length;j++)
     {
      g2.setPaint(listaPol[j].getColor());
      g2.fill(listaPol[j].getWypelnienie());
      g2.draw(listaPol[j].getWypelnienie());
      g2.setPaint(new Color(0xFF,0xFF,0xFF));
      g2.draw(listaPol[j].getRamki());
  }
}
g.drawImage(plansza);

Czy coś w ten deseń bo nie mam IDE pod ręką.

Pozostało 580 znaków

2010-03-03 03:47
0

Jeżeli chcesz mieć szybko, to zapomnij o używaniu do odmalowywania liczb double, a już tym bardziej Double. Tak samo zapominasz o operacjach dzielenia. Zastępujesz je przesunięciami bitowymi. Na przykład x / 100, to to samo co x / (64 + 32 + 4), a to { x >> 6; x >> 5; x >> 2; }


Jeżeli ktoś komuś coś, ewentualnie nikt nikomu nic, to właściwie po co...?

Pozostało 580 znaków

2010-03-04 13:28
0

Po podmianie metod Rectangle2d.double() na Rectangle(), która przyjmuje inty nie odczułem poprawy - prawdopodobnie dlatego, że do rysowania przekazywany jest obiekt a nie liczba double. A co do dzielenia, to ten wzór co podałeś to jest raczej dzielenie x/8192 czyli x/(64324)

EDIT:

Po użyciu BufferedImage śmiga jak ta lala (0-2ms na repainta)- zamieszczam kod jakby co.


for(int i=0;i<POZIOM;i++)
    {
      for(int j=0;j<PION;j++)
      {
        tablicaPol[i][j] = new pole(ROZMIAR,i,j);
        listaPol[ind]= tablicaPol[i][j];       
        Graphics2D g2d = plansza.createGraphics();
        g2d.setColor(tablicaPol[i][j].getColor());
        g2d.fill(tablicaPol[i][j].getWypelnienie());
        //g2d.dispose();
        ind++;
      }
     }        
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);    
    long start=System.currentTimeMillis();
    g.drawImage(plansza,0,16,null);
    System.out.print("\n\nCzas wykonania zadania [ms] = " + (System.currentTimeMillis()-start));
  }

Pozostało 580 znaków

2010-03-04 17:03
0
madierfakier napisał(a)

A co do dzielenia, to ten wzór co podałeś to jest raczej dzielenie x/8192 czyli x/(64324)

Zgadza się. Tam w klamrze jest błąd. Chodzi o użycie wzorów eliminujących dzielenie na korzyść mnożenia oraz zamiany mnożeń na przesunięcia bitowe. Obliczenia są nieco bardziej skomplikowane i mniej jasne, ale korzyścią duże przyspieszenie. Szczególnie jeżeli są to obliczenia w zagnieżdżonych pętlach.
Rzuć okiem na to jako przykłady: http://panoramix.ift.uni.wroc.pl/~bosy/cpp_opt.htm


Jeżeli ktoś komuś coś, ewentualnie nikt nikomu nic, to właściwie po co...?

Pozostało 580 znaków

2010-03-29 14:52
0

mechanika planszy jest mniej więcej ukończona - zabrałem się za algorytmy SI i tu napotkałem na problem: dla przeszukiwania wgłąb przy małej planszy (50x50)jest ok, niestety przy planszy 100x200 wyrzuca mi błąd

 Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.StackOverflowError

at sun.java2d.pipe.LoopPipe.fillParallelogram(LoopPipe.java:357)
    at sun.java2d.pipe.PixelToParallelogramConverter.fillRectangle(PixelToParallelogramConverter.java:298)
    at sun.java2d.pipe.PixelToParallelogramConverter.fill(PixelToParallelogramConverter.java:141)

    at sun.java2d.pipe.ValidatePipe.fill(ValidatePipe.java:142)
    at sun.java2d.SunGraphics2D.fill(SunGraphics2D.java:2364)
    at msi.PanelRysunku.ustawOdwiedzone(PanelRysunku.java:133)
    at msi.PanelRysunku.wdol(PanelRysunku.java:242)
    at msi.algorytmy.wglab(algorytmy.java:37)

Jak siętego pozbyć? Zamieszczam fragment kodu

private void wglab()
  {
    if(owner.sprawdzkoniec())
    {
      System.out.print("znalezione");

    }
    try
    {
    //Thread.sleep(5);
    }
    catch(Exception e)
    {
      System.out.print(e);
    }
    if(owner.wdol())
      wglab();
    if(owner.wlewo())
      wglab();
    if(owner.wgore())
      wglab();
    if(owner.wprawo())
      wglab();

      owner.cofnijruch();
  }

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0