Jak przesłać plik metodą POST na server

0

W programie javowym na lokalnym komputerze tworzę plik graficzny i chciałbym go przesłać na serwer:

BufferedImage bim = new BufferedImage(this.getWidth(), this.getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
ImageIO.write(subbim, "bmp", new File("C:/temp/subpanelek.bmp"));

W jaki sposób połączyć się ze skryptem PHP mojadomena.pl/upload.php, za pomocą żądania HTTP POST wysyłającego plik graficzny, którego odbiór i umieszczenie na serwerze zapewni skrypt PHP:

$plik_tmp = $_FILES['plik']['tmp_name']; 
	$plik_nazwa = $_FILES['plik']['name']; 
	if($plik_nazwa != '') {
		if(is_uploaded_file($plik_tmp)) {
		    $uniqid = date("YmdHis_");
		    $nowa_nazwa = $uniqid .'_'. $plik_nazwa;
		    $upload_path = "userfiles/" . $nowa_nazwa;
		    move_uploaded_file($plik_tmp, $upload_path);

Ewentualnie, jak trzeba taki skrypt php zmodyfikować, żeby prawidłowo obsłużył żądanie zapisu pliku wysłane z programu javowego?

0

Za pomocą klasy Socket. Tworzysz InetAddress wskazujący na adres skryptu, pobierasz strumienie i piszesz do strumienia ustawiając odpowiednie nagłówki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1