Witam. Potrzebuje pomocy z AffineTransform i RMI. Na zaliczenie mam oddać kółko i krzyżyk, z możliwością obrotu planszy w 3D i z multiplayerem po lanie. Nie mam na tyle wiedzy żeby zaimplementować to w swoim programie. O to jego kod:

public class plansza extends JFrame implements ActionListener{

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel jContentPane = null;
    private JPanel plan = null;
    private JLabel jLabel = null;
    private JButton restart = null;
    private JButton[][] przycisk=new JButton[10][10];
    private int XxY=3;
    String kolej="O"; // @jve:decl-index=0:
    private JLabel kolejka = null;
    private JButton dodaj = null;
    private JButton odejmij = null;
    private JPanel getplan() {
        if (plan == null) {
            plan = new JPanel();
            plan.setLayout(null);
            plan.setBounds(new Rectangle(10, 10, 500, 500));
            rozmiarPola(XxY);
        }
        return plan;
    }

    protected void rozmiarPola(int R)
    {
        plan.removeAll();
        kolej="O";
        for(int i=0;i<R;i++)
        {
            for(int ii=0;ii<R;ii++)
            {
                przycisk[i][ii]=new JButton("");
                przycisk[i][ii].setBounds((ii*50), (i*50), 50, 50);
                plan.add(przycisk[i][ii]);
                przycisk[i][ii].addActionListener(this);
            }
        }
    }

    /**
     * This method initializes restart    
     *     
     * @return javax.swing.JButton    
     */
    private JButton getRestart() {
        if (restart == null) {
            restart = new JButton();
            restart.setBounds(new Rectangle(631, 30, 95, 32));
            restart.setText("Nowa gra");
            restart.addActionListener(this);
        }
        return restart;
    }
    /**
     * This method initializes dodaj    
     *     
     * @return javax.swing.JButton    
     */
    private JButton getDodaj() {
        if (dodaj == null) {
            dodaj = new JButton();
            dodaj.setBounds(new Rectangle(520, 30, 45, 45));
            dodaj.setText("+");
            dodaj.addActionListener(this);
        }
        return dodaj;
    }

    /**
     * This method initializes odejmij    
     *     
     * @return javax.swing.JButton    
     */
    private JButton getOdejmij() {
        if (odejmij == null) {
            odejmij = new JButton();
            odejmij.setBounds(new Rectangle(520, 75, 45, 45));
            odejmij.setText("-");
            odejmij.addActionListener(this);
        }
        return odejmij;
    }

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                plansza thisClass = new plansza();
                thisClass.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                thisClass.setVisible(true);
            }
        });
    }

    /**
     * This is the default constructor
     */
    public plansza() {
        super();
        initialize();
    }

    /**
     * This method initializes this
     * 
     * @return void
     */
    private void initialize() {
        this.setSize(800, 600);
        this.setContentPane(getJContentPane());
        this.setTitle("OX");
    }

    /**
     * This method initializes jContentPane
     * 
     * @return javax.swing.JPanel
     */
    private JPanel getJContentPane() {
        if (jContentPane == null) {
            kolejka = new JLabel();
            kolejka.setBounds(new Rectangle(630, 10, 78, 16));
            kolejka.setText("Teraz kolej: O");
            jLabel = new JLabel();
            jLabel.setBounds(new Rectangle(519, 9, 79, 16));
            jLabel.setText("Rozmiar pola");
            jContentPane = new JPanel();
            jContentPane.setLayout(null);

            jContentPane.add(getplan(), null);
            jContentPane.add(jLabel, null);
            jContentPane.add(getRestart(), null);
            jContentPane.add(kolejka, null);
            jContentPane.add(getDodaj(), null);
            jContentPane.add(getOdejmij(), null);
        }
        return jContentPane;
    }

    @SuppressWarnings("deprecation")
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        if(e.getSource()==restart)
        {
            rozmiarPola(XxY);
            plan.repaint();
        }

        if(e.getSource()==dodaj)
        {
            if(XxY<10)
            {
                XxY++;
                rozmiarPola(XxY);
                plan.repaint();
            }
        }

        if(e.getSource()==odejmij)
        {
            if(XxY>3)
            {
                XxY--;
                rozmiarPola(XxY);
                plan.repaint();
            }
        }

        if(((JButton)e.getSource()).getText()=="")
        {
            int raz=0;
            if(kolej=="X")
            {
                ((JButton)e.getSource()).setText(kolej);
                kolej="O";
                kolejka.setText("Teraz kolej: "+kolej);
                raz=1;
            }

            if(kolej=="O" && raz==0)
            {    
                ((JButton)e.getSource()).setText(kolej);
                kolej="X";
                kolejka.setText("Teraz kolej: "+kolej);
            }

            for(int i=0, lx=0, ly=0;i<XxY;i++,lx=ly=0)
            {
                for(int ii=0;ii<XxY;ii++)
                {
                    if(przycisk[i][ii].getText()=="X")
                    {
                        lx++;
                        if(lx==XxY)
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrały X"); 

                    }
                    if(przycisk[i][ii].getText()=="O")
                    {
                        ly++;
                        if(ly==XxY)
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrały O"); 

                    }
                }
            }

            for(int i=0, lx=0, ly=0;i<XxY;i++,lx=ly=0)
            {
                for(int ii=0;ii<XxY;ii++)
                {
                    if(przycisk[ii][i].getText()=="X")
                    {
                        lx++;
                        if(lx==XxY)
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrały X"); 

                    }
                    if(przycisk[ii][i].getText()=="O")
                    {
                        ly++;
                        if(ly==XxY)
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrały O"); 

                    }
                }
            }

            for(int i=0, lx=0, ly=0;i<XxY;i++)
            {
                    if(przycisk[i][i].getText()=="X")
                    {
                        lx++;
                        if(lx==XxY)
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrały X"); 

                    }
                    if(przycisk[i][i].getText()=="O")
                    {
                        ly++;
                        if(ly==XxY)
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrały O"); 

                    }
            }
            for(int i=0, lx=0, ly=0;i<XxY;i++)
            {
                    if(przycisk[XxY-i-1][i].getText()=="X")
                    {
                        lx++;
                        if(lx==XxY)
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrały X"); 

                    }
                    if(przycisk[XxY-i-1][i].getText()=="O")
                    {
                        ly++;
                        if(ly==XxY)
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrały O"); 

                    }

            }
        }

    }

}