[Pytanie] - J2ME - Program nic nie wyświetla na ekranie

Odpowiedz Nowy wątek
axes666
2010-01-10 18:14
axes666
0

Witam bardzo serdecznie, mam pewien kodzik:

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author ADiN
 */

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.pim.*;
import java.util.*;

public class Pierwsza extends MIDlet implements CommandListener{
//Forms
  Form myForm;
  Form newContactForm;
//Text Fields
  TextField enterName;
  TextField enterNick;
  TextField enterNumber;
//Display object
  Display display;
//ContactList
  ContactList myContactList = null;
//Enumeration object for storing contacts in
  Enumeration contact;
//Contact
  Contact c = null;
//Commands
  Command contactDB;
  Command displayPhonebook;
  Command enterContact; //Take to contact input form
  Command addContact; //Commit contact to DB
  Command showFields;
  Command showFieldAttributes;
  Command showCategories;
  Command clearScreen;
//PIMS
  PIM myPIM;

  public Pierwsza(){

  }

  private void initPIM(){
    myForm.deleteAll();
    myPIM = PIM.getInstance();
    try {
      String ContactList[] = myPIM.listPIMLists(PIM.CONTACT_LIST);
      myContactList = (ContactList) myPIM.openPIMList(PIM.CONTACT_LIST, PIM.READ_WRITE);
      contact = myContactList.items();
    }

    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DisplayContacts();
  }

  void DisplayNewContactForm(){
    newContactForm = new Form("Enter new contact");
    addContact = new Command("Add", Command.OK, 0);
    enterName = new TextField("Enter Name","", 20, TextField.ANY);
    enterNick = new TextField("Enter Nick","", 20, TextField.ANY);
    enterNumber = new TextField("Enter Tel","", 20, TextField.ANY);
    newContactForm.append(enterName);
    newContactForm.append(enterNick);
    newContactForm.append(enterNumber);
    newContactForm.addCommand(addContact);
    newContactForm.addCommand(displayPhonebook);
    newContactForm.setCommandListener(this);
    display.setCurrent(newContactForm);
  }

  void createNewContact(){
    String getName = enterName.getString();
    String getNick = enterNick.getString();
    String getNumber = enterNumber.getString();
    Contact newContact = myContactList.createContact();
//Name
    if (myContactList.isSupportedField(Contact.FORMATTED_NAME)){
      try{
        newContact.addString(Contact.FORMATTED_NAME, PIMItem.ATTR_NONE, getName);
      }
      catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
      }
    }
    else{
      System.out.println("THIS IS NAME");
    }
//NickName
    if (myContactList.isSupportedField(Contact.NICKNAME)){
      try{
        newContact.addString(Contact.NICKNAME, Contact.ATTR_MOBILE, getNick);
      }
      catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
      }
    }
//Telephone
    if (myContactList.isSupportedField(Contact.TEL)){
      try{
        newContact.addString(Contact.TEL, PIMItem.ATTR_NONE, getNumber);
      }
      catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
      }
    }
    try{
//write the new Contact to the PIM database
      newContact.commit();
      System.out.println("Contact Added \n");
    }
    catch(Exception e){
      e.printStackTrace();
    }
  }

  void displayContactListFields(){
    int[] arrayFields = myContactList.getSupportedFields();
    myForm.append("Supported Fields \n");
    for(int i = 0; i < arrayFields.length ; i++){
      try{
        myForm.append(myContactList.getFieldLabel(arrayFields[i]) + "\n");
      }
      catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  void displayContactListCategories(){
    try{
      String[] listCategories = myContactList.getCategories();
      myForm.append("Supported Categories");
      for(int i = 0; i < listCategories.length ; i++){
        myForm.append(listCategories[i] + "\n");
      }
    }
    catch(Exception e){
      e.printStackTrace();
    }
  }

  void displayFieldAttributes(){
    int[] arrayFields = myContactList.getSupportedFields();
    for(int i = 0; i < arrayFields.length ; i++){
      try{
        myForm.append("\n" + myContactList.getFieldLabel(arrayFields[i]) + " : ");
        int attrList[] = myContactList.getSupportedAttributes(arrayFields[i]);
        for(int j=0;j<attrList.length;j++){
          myForm.append(myContactList.getAttributeLabel(attrList[j]) + " ");
        }
      }
      catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  void DisplayContacts(){
    while (contact.hasMoreElements()) {
      c = (Contact) contact.nextElement();
      int[] Fields = c.getFields();
      String[] catArray = c.getCategories();
      for(int ii = 0; ii < catArray.length ; ii++){
        myForm.append("Category :" + catArray[ii] + "\n");
      }
      for(int i = 0; i < Fields.length ; i++){
        String field = myContactList.getFieldLabel(Fields[i]);
        if(Fields[i] == Contact.FORMATTED_NAME){
          myForm.append("Name : " + c.getString(Fields[i],0) + "\n");
        }
        if(Fields[i] == Contact.TEL){
          int att = c.getAttributes(Fields[i],0);
          String attributeLabel = myContactList.getAttributeLabel(att);
          if(attributeLabel.compareTo("NONE") < 0){
            myForm.append(attributeLabel + " : " + c.getString(Fields[i],0) + "\n");
          }
          else{
            myForm.append("Telephone : "+ c.getString(Fields[i],0) + "\n");
          }
        }
      }
    }
  }
  public void startApp() {

    myForm = new Form("Contact PIM");
    display = Display.getDisplay(this);
    displayPhonebook = new Command("PhoneBook",Command.OK, 0);
    enterContact = new Command("EnterContact",Command.OK, 0);
    showFields = new Command("Fields",Command.OK, 0);
    showFieldAttributes = new Command("Attributes",Command.OK, 0);
    showCategories = new Command("Categories",Command.OK, 0);
    clearScreen = new Command("Clear Screen",Command.OK, 0);

    myForm.addCommand(displayPhonebook);
    myForm.addCommand(enterContact);
    myForm.addCommand(showFields);
    myForm.addCommand(showFieldAttributes);
    myForm.addCommand(showCategories);
    myForm.addCommand(clearScreen);
    myForm.setCommandListener(this);

    display.setCurrent(myForm);
    myPIM = PIM.getInstance();
    initPIM();
  }
  public void pauseApp() {
  }
  public void destroyApp(boolean unconditional) {
  }
  public void commandAction(Command c, Displayable d) {
    if(c == displayPhonebook){
      initPIM();
      display.setCurrent(myForm);
    }
    else
      if(c == enterContact){
        DisplayNewContactForm();
      }
      else
        if(c == addContact){
          createNewContact();
          DisplayNewContactForm();
        }
        else
          if (c == showFields){
            displayContactListFields();
          }
          else
            if(c == showFieldAttributes){
              displayFieldAttributes();
            }
            else
              if(c == showCategories){
                displayContactListCategories();
              }
              else
                if(c == clearScreen){
                  myForm.deleteAll();
                }
  }
}

I problem polega na tym, że na ekranie telefonu nie wyświetla mi się w sumie nic Był bym wdzięczny jak by ktoś na to rzucił okiem i ewentualnie powiedział czemu się tak dzieje. Zapewne problem tkwi w metodzie startApp(), z tym że nie jestem wstanie wyłapać czemu programik nie rusza. Istnieje też możliwość, że metody są pomieszane za bardzo i program gdy wystartuje rozpoczyna pracę od złej metody.

Pozdrawiam

P.S. Korzystam ze środowiska Java(TM) ME Platform SDK 3.0

Pozostało 580 znaków

abe
2010-01-11 18:21
abe

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

U mnie dziala

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0