Witam,

Oto kod metody wysyłającej maile:

public void wyslij() {
    Properties props = new Properties();
  
    props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");
    props.put("mail.smtp.port", 587);
	props.put("mail.smtp.user", "janKowalski");
	props.put("mail.smtp.auth", String.valueOf(true));
    props.put("mail.smtp.starttls.enable", true);

    Authenticator authenticator = new Authenticator() {
    public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
      return new PasswordAuthentication("janKowalski", "123456");
    }};

    Session session = Session.getInstance(props, authenticator);

    MimeMessage msg = new MimeMessage(session);

	try {
      msg.addRecipient(RecipientType.TO, new InternetAddress("[email protected]"));
      msg.setSubject("tytul");
      msg.setText("wiadomosc");
      Transport.send(msg);
	}
    catch (MessagingException e) {
      System.out.println(e);
    }
  }

Dla gmaila działa, ale dla innych serwerów już nie. Sprawdzałem dla o2 i onet i przy próbie wysłania maila występuje:javax.mail.AuthenticationFailedException 535 Account temporary unavailable

Dlaczego?