Przesyłanie plików

0

Mam problem z przesyłaniem plików.
W klasie klienta łącze się z serwerem, i przesyłam tablicę bajtów, która reprezentuje wczytany plik. Niestety po odebraniu na serwerze przesłany plik ma 0 bajtów (i generalnie wygląda to tak, jakby przesyłanie się nie skończyło).

klient:

import java.io.*;
import java.net.*;

public class Klient {

  public static void main(String[] args) { 
    try {
      Socket s = new Socket("localhost", 6666);
      ps = new PrintStream(s.getOutputStream());
      os = s.getOutputStream();

      String nazwaPliku = "plik.jpg";
      File f = new File(nazwaPliku);

      if (f.exists()) {
        int dlugoscPliku = (int) f.length();
        byte[] tablicaBajtow = new byte[dlugoscPliku];

        fis = new FileInputStream(f);
        bis = new BufferedInputStream(fis);

        bis.read(tablicaBajtow, 0, dlugoscPliku);

        ps.println(nazwaPliku);
        ps.println(dlugoscPliku);
        os.write(tablicaBajtow);
    }
    else
      System.out.println("plik nie istnieje");
    }
    catch (UnknownHostException ex) {
      System.out.println(ex);
    }
    catch (IOException ex) {
      System.out.println(ex);
    }
    finally {
      try {
        fis.close();
        bis.close();
        ps.close();
        os.close();
      }
      catch (IOException ex) {
        System.out.println(ex);
      }
    }
  }

  private static OutputStream os;
  private static FileInputStream fis;
  private static BufferedInputStream bis;
  private static PrintStream ps;
}

serwer:

import java.io.*;
import java.net.*;

public class Serwer {
  
  public static void main(String[] args) {
    try {
      ServerSocket ss = new ServerSocket(6666);
      System.out.println("Serwer uruchomiony.");

      while (true) {
        Socket s = ss.accept();
        is = s.getInputStream();
        br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream()));

        if (s != null) {
          System.out.println("Nowe polaczenie");

          String nazwaPliku = br.readLine();
          System.out.println(nazwaPliku);
          String tmp = br.readLine();
          int wielkoscPliku = Integer.parseInt(tmp);
          System.out.println(wielkoscPliku+"\n");

          byte[] tablicaBajtow = new byte[wielkoscPliku];
          
          int tmp2 = 0;
          while ((tmp2 = is.read()) != -1) {
            is.read(tablicaBajtow, 0, wielkoscPliku);
          }

          File f = new File("kopia-"+nazwaPliku);
          fos = new FileOutputStream(f);
          bos = new BufferedOutputStream(fos);

          bos.write(tablicaBajtow, 0, wielkoscPliku);
        }
      }
    }
    catch (IOException ex) {
      System.out.println(ex);
    }
    finally {
      try {
        br.close();
        is.close();
        fos.close();
        bos.close();
      }
      catch (IOException ex) {
        System.out.println(ex);
      }
    }
  }

  private static BufferedReader br;
  private static InputStream is;
  private static FileOutputStream fos;
  private static BufferedOutputStream bos;
}
0

bis.read(tablicaBajtow, 0, dlugoscPliku);read zwróci Ci ile bajtów przeczytał... Niezawsze przeczyta tyle ile mu każesz (szczególnie gdy jest ich taka nawałnica jak przy przesyłaniu plików)

0

ale jak zwróci?
A nawet jak zwróci... to co dalej?... nie rozumiem

0

zwróci normalnie... "return"

int bajty = bis.read(tablica,0,dlugosc);

bajty to ilosc bajtow, ktore zczytal ze strumienia... ale niezawsz

o ile pamietam to jakos tak mialo byc...

		int all = 2000; //na przyklad..
		int readen = 0;
		byte[] bytes = new byte[all];
		while(readen<all)
		{
			readen += in.read(bytes, readen, all-readen);
		}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1