Niem zmienia wartości zmiennych w kontenerze

Odpowiedz Nowy wątek
2009-11-17 22:21
0

Tworze kontener zbior=new LinkedHashSet<osobnik> ()
dodaje do niego obiekty
przypisuje wartości zmiennym obiektom w kontenerze
usuwam i dodaje nowe obiekty:
zbior.clear();
zbior.addAll(nowaPopulacja);

i w miedzy czasie nie moge nadać wartości zmiennym w kontenerze , wartości nadane na początku są juz nie do zmienienia za pomocą:
for(Osobnik os:zbior)
{
wartosc_rzeczywista=bajtToReal(os.genotyp);
os.ocena=wartosc_rzeczywista * wartosc_rzeczywista;
}
ocena ma wartość 0 mimo że nie ma mieć.

Wyglada to tak jakby kontenerów było wiecej o on operuje ciągle na tym pierwszym

Spotkał się ktoś z takim czymś?

public class ProstyAE 
{
  public static void main(String args[] )
  {
    Populacja populacja=new Populacja();
    System.out.println("Drukuje pop poczatkowa:");//////
    populacja.druk_pop();//////
    populacja.ocen(populacja.zbior);
    for(int i=0;i<10;i++)
    {
      populacja.selekcja(populacja.zbior);
      //populacja.zbior.
      System.out.println("Po seleckcji zostalo:");//////
      populacja.druk_pop();////////
      populacja.krzyzowanie();
      System.out.println("Po krzyzowaniu jest:");//////
      populacja.druk_pop();////////
      /*populacja.mutacja();
      System.out.println("Po mutacji jest:");//////
      populacja.druk_pop();////////*/
      populacja.ocen(populacja.zbior);
      System.out.println("\n===============================");//////
    }
  }
}

//drugi plik
import java.util.*;
public class Populacja
/*opis lista osobnikow*/
{
  static int DOLNA=1;
  static int GORNA=14;
  static float DELTA=0.1F;
  static int LICZBA_BITOW=8;
  static int DUGOSC_PRZEDZIALU=bajtJedynek();
  static int ZAKRES_GENOTYPU=potega2(LICZBA_BITOW);
  static int potega2(int a)
  {
    int wynik=1;
    for(byte i=0;i<a;i++)wynik*=2;
    return wynik;
  }
  static byte bajtJedynek()
  {
    byte b=0;
    for(byte i=0;i<8;i++)
    {
      b<<=1;
      b=(byte)(b|1);
    }
    return b;
  }
  Random rand=new Random();
  Set<Osobnik> zbior; 
  int suma=0;
  float sumaOcen=0;
  Populacja()
  {
    /*Utwórz liste genow o losowyej wartosci*/
    zbior=new LinkedHashSet<Osobnik>();
    int genotyp;
    //utwórz 80 losowych genotypów
    for(byte i=0;i<8;i++)
    {
      genotyp=0;
      for(byte j=8;j>0;j--)
      {
        int znak=0;
        if( rand.nextBoolean() ){znak=1;}else{znak=0;}
        //wstawieni znaku do ciagu bitow na pozycje j
        for(byte z=8;z>j;z--)
        {
          znak=(int)(znak<<1);
        }
        genotyp=(int)(genotyp|znak);
      }
      zbior.add(new Osobnik(genotyp) );
    }
  }
  /* ocena populacji i zsumowanie ocen */
  void ocen(Set<Osobnik> zbior)
  {
    sumaOcen=0;
    float wartosc_rzeczywista;
    for(Osobnik os:zbior)
    {
      wartosc_rzeczywista=bajtToReal(os.genotyp);
      os.ocena=wartosc_rzeczywista * wartosc_rzeczywista;
      sumaOcen+=os.ocena;
    }
  }
  void selekcja(Set<Osobnik> zbior)
  {
    Set<Osobnik> nowaPopulacja=new LinkedHashSet<Osobnik>();
    int los=rand.nextInt((int)sumaOcen);
    for(int i=0;i<4;)//wylosuj 40 osobnikow
    {
      los=rand.nextInt((int)sumaOcen);
      suma=0;
      boolean znalaz=false;//zapobiega daleszmu dodawaniu osobnikow do nowejPopulacji po znalezieniu pierwszego
      for(Osobnik o:zbior)
      {
        suma+=o.ocena;
        if( los >= suma )//wybierz ten osobnik
        {
          if(!znalaz)//wstaw
          {
            if( !nowaPopulacja.contains(o) ){nowaPopulacja.add(o);++i;znalaz=!znalaz;}
          }
        }
      }
    }
    zbior.clear();
    zbior.addAll(nowaPopulacja);
  }
  List<Osobnik> list;
  int prawdKrzyz=80;
  int prawdMut=20;//tak naprawde prawdopodobnienstwo mut jest 10
  void krzyzowanie()
  {
    int licznosc=zbior.size();
    list=new ArrayList<Osobnik>(zbior);
    Osobnik o1,o2;
    for(int i=0;i<licznosc;i++)
    {
      int losKrzyz=rand.nextInt(100+1);
      if(losKrzyz<prawdKrzyz)
      {
      o1=list.get(rand.nextInt(licznosc));
      o2=list.get(rand.nextInt(licznosc));
      zbior.add(krzyzuj(o1, o2));
      }
    }
  }
  void mutacja()
  {
    for(Osobnik o:zbior)
    {
      int losMut=rand.nextInt(100+1);
      if(losMut<prawdMut)
      {
        mutuj(o);
      }
    }
  }
  void mutuj(Osobnik o)
  {
    int los=rand.nextInt(LICZBA_BITOW);
    int a=1;
    int i;
    for(i=0;i<los;i++)a<<=1;
    o.genotyp ^= a;
  }
  boolean los;
  Osobnik tmp;
  int prawa=15, lewa=240, tmplewa, tmpprawa;
  Osobnik krzyzuj(Osobnik o1,Osobnik o2)
  {
    los=rand.nextBoolean();
    if(los){tmp=o2;o2=o1;o1=tmp;}//wymieszanie
    tmplewa=o1.genotyp & lewa;
    tmpprawa=o2.genotyp & prawa;
    return new Osobnik(tmplewa | tmpprawa);
  }
  void druk_bajt(int val)
  {  
    int t=128;
    for(byte i=8;i>0;i--)
    {
      if( (val & t)==0 ) { System.out.print("0 "); }else{ System.out.print("1 "); }
      t=t >> 1;
    }
  }
  void druk_pop()
  {
    int i=0;
    for(Osobnik o:zbior){ System.out.print(i++ +". genotyp:"+o.genotyp+", wartosc rzeczywista: "+bajtToReal(o.genotyp));System.out.print(". bajt:");druk_bajt(o.genotyp); System.out.println(", ocena: "+o.ocena);}
  }
  float bajtToReal(int genotyp)
  {
    return (float)1+(float)13/(float)256*(float)genotyp;
  }
}
class Osobnik
/*opis jednego genu*/
{
  int genotyp;
  /*ocena nadana przec funkce ocena*/
  float ocena;
  Osobnik(int genotyp)
  {
    this.genotyp=genotyp;
  }
}

Pozostało 580 znaków

2009-11-18 09:33
0

Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi :) ale to co mi sie rzuciło w oczy to brak equals i hashCode w klasie Osobnik (która jest wrzucana do kontenera hashującego)


Sun Certificated Java Programmer 6

Pozostało 580 znaków

2009-11-18 11:00
::
0

Ja sie rowniez nie zaglebialem, mam tylko 1 ale: obiekty wkladane do kolekcji haszujacych jak wlasnie HashSet powinny miec prawdopodobnie przeciazone metody hashCode i equals, jak powiedzial poprzednik. Pola ktore sluza do obliczania haszu i porownywania powinny byc immutable. Przeczytaj w javadocu dlaczego, ja podam prosty przyklad: wlkadasz 2 obiekty, kazdy ma inny hash i equals jest false - tak ma byc. Nastepnie gdzies w innym fragmencie kodu zmieniasz jakostam niektore pola, i teraz sie moze okazac ze w HashSecie sa 2 obiekty ktore maja ten sam hasz - niedobrze, wlasnie zostal zerwany kontrakt.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0