[jTable - Swing] zmiana wartości w tabeli

Odpowiedz Nowy wątek
Farmazon
2009-11-01 18:20
Farmazon
0

Cześć,
Mam problem. Mam tabelę 3x5 i chcę stworzyć taką funkcję, która w każdej komórce podniesie ich wartość do kwadratu.
Muszę pobrać wartość każdej komórki tylko nie wiem jak [glowa]
Ta funkcja zamienia mi wartości komórek na 0. Jak ją przerobić, żeby żeby liczyła kwadraty liczb?
Kod ten znajduję się pod switch(x) case 0::

for (int i = 0; i < 5; i++) {
          for (int j = 0; j < 3; j++) {
            b = 0;
            jTable1.setValueAt(b, i, j);
          }
        }

Podaję też cały kod:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.InputStreamReader;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Ramka extends javax.swing.JFrame {

  int x;

  /** Creates new form Ramka */
  public Ramka() {
    initComponents();

  }

    @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox();
    jSpinner1 = new javax.swing.JSpinner();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Przedział losowania");

    jLabel2.setText("OD");

    jLabel3.setText("DO");

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null},
        {null, null, null},
        {null, null, null},
        {null, null, null},
        {null, null, null}
      },
      new String [] {
        "1", "2", "3"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    jButton1.setText("Losuj");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        losuj(evt);
      }
    });

    jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "kwadrat", "wielokrotniść", "zerowanie" }));
    jComboBox1.addItemListener(new java.awt.event.ItemListener() {
      public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent evt) {
        funkcja(evt);
      }
    });

    jSpinner1.setModel(new javax.swing.SpinnerNumberModel(2, 2, 5, 1));

    jButton2.setText("Przelicz");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        przelicz(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(49, 49, 49)
            .addComponent(jLabel2)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 63, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jLabel3)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 66, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton1))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(154, 154, 154)
            .addComponent(jLabel1))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(96, 96, 96)
            .addComponent(jSpinner1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(30, 30, 30)
            .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(33, 33, 33)
            .addComponent(jButton2))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(24, 24, 24)
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 375, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap(44, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(27, 27, 27)
        .addComponent(jLabel1)
        .addGap(12, 12, 12)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton1))
        .addGap(30, 30, 30)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 109, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton2)
          .addComponent(jSpinner1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(106, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>

  private void losuj(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int a;
    try {
      int k = Integer.parseInt(jTextField1.getText());
      int l = Integer.parseInt(jTextField2.getText());
      for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
          a = (int) (k + (l - k + 1) * Math.random());
          jTable1.setValueAt(a, i, j);
        }
      }
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Element minimalny= " + min());
    } catch (Exception e) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bład danych");
    }
    try {
      BufferedReader we = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      String np = JOptionPane.showInputDialog(this, "podaj nazwe pliku wyników: ");
      FileWriter wy = new FileWriter(np + ".txt");
      for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
          wy.write(" " + jTable1.getValueAt(i, j));
        }
        wy.write("\n");
      }
      wy.close();
    } catch (Exception e) {
      e.getMessage();
    }
  }

  private void funkcja(java.awt.event.ItemEvent evt) {
    x = jComboBox1.getSelectedIndex();

  // TODO add your handling code here:
  }

  private void przelicz(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int b;
    int c;
    switch (x) {
      case 0:
          for (int i = 0; i < 5; i++) {
          for (int j = 0; j < 3; j++) {
            jTable1.getValueAt(i, j);

          }
        }
        break;
      case 1:

        break;
      case 2:
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          for (int j = 0; j < 3; j++) {
            b = 0;
            jTable1.setValueAt(b, i, j);
          }
        }
        break;
      default:
        break;
    }    // TODO add your handling code here:
  }

  int min() {
    int m = (Integer) jTable1.getValueAt(0, 0);
    for (int i = 0; i < jTable1.getRowCount(); i++) {
      for (int j = 0; j < jTable1.getColumnCount(); j++) {
        int a = (Integer) jTable1.getValueAt(i, j);
        if (a < m) {
          m = a;
        }
      }
    }
    return m;
  }

  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      public void run() {
        new Ramka().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JComboBox jComboBox1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JSpinner jSpinner1;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  private javax.swing.JTextField jTextField2;
  // End of variables declaration
}

Pozostało 580 znaków

thebill
2009-11-01 21:58
thebill
0

Analogicznie do metody setValueAt istnieje getValueAt

if (jTable.getValueAt(i, j) != null && 
        jTable.getValueAt(i, j) instanceof Integer) {
      // obliczam kwadrat
      final int sqr = (Integer) jTable.getValueAt(i, j) * 
        (Integer) jTable.getValueAt(i, j);
      // ustawiam wartość
      jTable.setValueAt(sqr, i, j);
}

Pozostało 580 znaków

Farmazon
2009-11-01 23:25
Farmazon
0

Dzięki wielkie [browar]
A mam pytanie jak zrobić żeby wczytać argumenty do tablicy z pliku txt ?
Tutaj kod odpowiedzialny za zapis do pliku txt. Jak to przerobić, żeby odczytywało z pliku txt?

try {
      BufferedReader we = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      String np = JOptionPane.showInputDialog(this, "podaj nazwe pliku wyników: ");
      FileWriter wy = new FileWriter(np + ".txt");
      for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
          wy.write(" " + jTable1.getValueAt(i, j));
        }
        wy.write("\n");
      }
      wy.close();
    } catch (Exception e) {
      e.getMessage();
    }

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0