Kolejny problem z odswierzaniem tabelki

Odpowiedz Nowy wątek
2009-09-10 21:25
0

Poprzednio pytałem jak zrobić sortowania w tabelce... i doczekalem się odpowiedzi ;) Za co dzieki
Jednka przerobiłem swój program i pojawił sie nowy problem czyli odwierzanie tabelki po dodaniu wiersza. Poprzednio w Abstract table mode nie było to trudne bo wystarczyło uzyc

table.setModel(new ModelTabelki(dane,nag));

A teraz nie moge sobie poradzić Oto kod:

package CRM;
import CRM.EmployeeListDecorator;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;
import javax.swing.*;
import java.io.FileReader;
import javax.swing.table.AbstractTableModel;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.swing.table.TableCellEditor;
import javax.swing.table.TableModel;
import javax.swing.table.TableRowSorter;
//------------------------------------------------------------------------------
public class Okno_personel extends JFrame implements ActionListener,WindowListener
{
 int index_do_usuniecia,index_do_edycji;
 //-----------------------------------------------------------------------------
 JPanel panel = new JPanel();
 JTable table = new JTable();
 JScrollPane js = new JScrollPane();
 //-----------------------------------------------------------------------------
 JTextArea pole_pracownik=new JTextArea();
 JLabel napis_pracownik=new JLabel("Dodaj pracownika:");             
 String napis_pracownik_string="";
 JTextArea pole_haslo=new JTextArea();
 JLabel napis_haslo=new JLabel("Podaj hasło:");
 String napis_haslo_string="";
 //_Listy-----------------------------------------------------------------------
 final String fileName = "C:/CRM/bazy/pracownik.txt";
 ArrayList <Pracownik> personnel = new ArrayList<Pracownik>();
 //-Przyciski-------------------------------------------------------------------
 JButton dodaj_pracownikow = new JButton(new ImageIcon("C:/CRM/jpg/plus.jpg"));
 JButton usun_pracownikow = new JButton(new ImageIcon("C:/CRM/jpg/minus.jpg"));
 //---------------------- sortowanie deklaracja --------------------------------
 class SortujWgImienia implements Comparator<Pracownik>
    {
    public int compare(Pracownik o1, Pracownik o2)
         {return o1._imie.compareTo(o2._imie);}
    }
 //-----------------------------------------------------------------------------
 public Okno_personel()
 {
   final JFrame frame = new JFrame("Personel");
   //------------------------------------------------------------------------
   personnel = new ArrayList<Pracownik>(EmployeeListDecorator.readList(fileName));
   String[][] dane=new String[personnel.size()][3];
   for (int i=0;i<personnel.size();i++)
     for (int j=0;j<3;j++)
      {
      dane[i][0]=personnel.get(i)._imie;
      dane[i][1]=personnel.get(i)._haslo;
      }
   //------------------------------------------------------------------------
   String[] nag={"Imie Nazwisko:","Hasło:"};
   //------------------------------------------------------------------------
   TableModel model = new DefaultTableModel(dane, nag)
              {
               public Class getColumnClass(int column)
                {
                 Class returnValue;
                 if ((column >= 0) && (column < getColumnCount()))
                  {returnValue = getValueAt(0, column).getClass();}
                 else {returnValue = Object.class; }
                 return returnValue;
                }
               };
   //-------------------------------------------------------------------------
   table = new JTable(model);
   //-------------------------------------------------------------------------
   final RowSorter<TableModel> sorter = new TableRowSorter<TableModel>(model);
   table.setRowSorter(sorter);
   js = new JScrollPane(table);
   js.setBounds(10, 100, 460, 180);
   panel.add(js);
   //-Przyciski---------------------- ----------------------------------------
   usun_pracownikow.setToolTipText("Kliknij aby usunąć pracownika");
   usun_pracownikow.addActionListener(this);
   usun_pracownikow.setBounds(70, 30, 50, 50);
   dodaj_pracownikow.setToolTipText("Kliknij aby dodać pracownika");
   dodaj_pracownikow.addActionListener(this);
   dodaj_pracownikow.setBounds(10, 30, 50, 50);
   panel.add(dodaj_pracownikow);
   panel.add(pole_pracownik);
   napis_pracownik.setBounds(150,10,200,20);
   pole_pracownik.setBounds(150,30,200,18);
   pole_pracownik.setLineWrap(true);                         //<--- zawijanei tekstu ;)
   napis_haslo.setBounds(150,50,200,20);
   pole_haslo.setBounds(150,70,200,18);
   pole_haslo.setLineWrap(true);                         //<--- zawijanei tekstu ;)
   panel.add(pole_haslo);
   panel.add(napis_haslo);
   panel.add(usun_pracownikow);
   panel.add(pole_pracownik);
   panel.add(napis_pracownik);
   //-------------------------------------------------------------------------
   table.addMouseListener(new MouseAdapter()
      {
      public void mouseClicked(final MouseEvent e)
        {
        if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 && e.getClickCount() == 2)
          {
           JTable tabela=(JTable)(e.getSource());                       //obiera numer wiersza przy kliknięciu
           index_do_edycji=tabela.getSelectedRow();
           Okno_personel_edycja personel_edycja= new Okno_personel_edycja(index_do_edycji);
           frame.setVisible(false);
          }                                         // kliknieto 2x lewym przyciskiem myszki!
        if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 && e.getClickCount() == 1)
          {
           JTable tabela=(JTable)(e.getSource());                      //obiera numer wiersza przy kliknięciu
           index_do_usuniecia=tabela.getSelectedRow();
           //-------- do wyswietlaniu w polach------------------------
           personnel = new ArrayList<Pracownik>(EmployeeListDecorator.readList(fileName));
           pole_pracownik.setText(personnel.get(index_do_usuniecia)._imie);
           pole_haslo.setText(personnel.get(index_do_usuniecia)._haslo);
           //--------- fefresh ---------------------------------------
           table.setRowSorter(sorter);
          }
        };
      });
   //-------------------------------------------------------------------------
   frame.setSize(500,330);
   frame.add(panel);
   panel.setLayout(null);
   frame.setLocationRelativeTo(null);                       
   frame.setVisible(true);
   frame.setLocationRelativeTo(null);
   //-------------------------------------------------------------------------
 }
  public void actionPerformed(ActionEvent evt)  {
   Object zrodlo2 = evt.getSource();
    if(zrodlo2==dodaj_pracownikow)
      {
       try{
         //wczytanie
         personnel = new ArrayList<Pracownik>(EmployeeListDecorator.readList(fileName));
         //dodanie
         personnel.add(new Pracownik(pole_pracownik.getText().replace("\n"," "),pole_haslo.getText().replace("\n"," ")));
        //usuniecie wpisow null i pustych
         for(int i=0; i<personnel.size(); i++)
        {
        if(personnel.get(i)._imie.equals("")){personnel.remove(i);}     // Usowa wpisy puste ;)
         }
         for(int i=0; i<personnel.size(); i++)
         {
         if(personnel.get(i)._imie.equals("null")){personnel.remove(i);}     // Usowa wpisy null ;)
         }
         napis_pracownik_string="";
         //sortowanie
         Collections.sort(personnel,new SortujWgImienia());
         for(Pracownik dos:personnel ) System.out.println(dos._imie);
         //wyswietl
         if(personnel == null){System.out.println("Nie ma listy pracownikow");}
         else { for (Pracownik employee : personnel) {System.out.println(employee.toString());}}
         //zapis
         if(EmployeeListDecorator.saveList(personnel, fileName))
         {System.out.println("Zapisalem liste pracownikow...");}
         else {System.out.println("Nie udalo sie zapisac listy pracownikow.");return;}
         // Odświerzanie tabelki ---------------------------------------
         String[][] dane=new String[personnel.size()][2];
            for (int i=0;i<personnel.size();i++)
              for (int j=0;j<2;j++)
              { dane[i][0]=personnel.get(i)._imie;
               dane[i][1]=personnel.get(i)._haslo;}
         <b> table.setModel(new ModelTabelki(dane,nag));</b>
         //-------------------------------------------------------------

         }
         catch(Exception e)
         {
         System.out.println("Błąd wejścia/wyjścia.");
         }
      }
 //----------------------------------------------------------------------------
 if(zrodlo2==usun_pracownikow)
  {
   try{
     //wczytanie
     personnel = new ArrayList<Pracownik>(EmployeeListDecorator.readList(fileName));
     //wyszukanie
     String[][] dane=new String[personnel.size()][3];
     String pracownik_do_usuniecia=personnel.get(index_do_usuniecia)._imie;
     //usowanie
     for(int i=0; i<personnel.size(); i++) //Usowa wpisy pracownikow
      {if(personnel.get(i)._imie.equals(pracownik_do_usuniecia)){personnel.remove(i);} }
     for(int i=0; i<personnel.size(); i++) //Usowa wpisy pracownikow
     {
     if(personnel.get(i)._imie.equals("")){personnel.remove(i);}     // Usowa wpisy puste ;)
     }
     for(int i=0; i<personnel.size(); i++) //Usowa wpisy pracownikow
     {
     if(personnel.get(i)._imie.equals("null")){personnel.remove(i);}     // Usowa wpisy null ;)
     }
     //sortowanie
     System.out.println("----------------------------------------");
     Collections.sort(personnel,new SortujWgImienia());
     for(Pracownik dos:personnel ) System.out.println(dos._imie);
     //wyswietl
    if(personnel == null){System.out.println("Nie ma listy pracownikow");}
    else { for (Pracownik employee : personnel) {System.out.println(employee.toString());}}
    //zapis
    if(EmployeeListDecorator.saveList(personnel, fileName))
       {System.out.println("Zapisalem liste pracownikow...");}
    else {System.out.println("Nie udalo sie zapisac listy pracownikow.");return;}
    // Odświerzanie tabelki ---------------------------------------
    dane=new String[personnel.size()][2];
       for (int i=0;i<personnel.size();i++)
         for (int j=0;j<2;j++)
         { dane[i][0]=personnel.get(i)._imie;
          dane[i][1]=personnel.get(i)._haslo;}
          // table.setModel(new ModelTabelki(dane,nag));
    //-------------------------------------------------------------
    }
  catch(Exception e)
   {
    System.out.println("Błąd wejścia/wyjścia.");
   }
  }
 }
  public void windowOpened(WindowEvent e) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }
  public void windowClosing(WindowEvent e) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }
  public void windowClosed(WindowEvent e) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }
  public void windowIconified(WindowEvent e) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }
  public void windowDeiconified(WindowEvent e) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }
  public void windowActivated(WindowEvent e) {

  }
  public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}
 }

Odswierzanie ma sie pojawic tam gdzie ten wytłuszczony druk w z poprzedniej tabelki uzywajacej abstract table mode. Prosze o pomoc ;)

Pozostało 580 znaków

2009-09-10 21:26
0

Nie widac wytłuszczonego
Po nacisnieciu przyciskudodaj_pracownika w miejscu gdize jest odswierzanei tableki z abstract Table mode:

table.setModel(new ModelTabelki(dane,nag));

dzieki za pomoc ;)

Pozostało 580 znaków

2009-09-11 05:42
pyjter
0

Nie chce mi sie czytac calego kodu, ale wyglada na to ze po dodaniu wiersza przeladowujesz caly model? Dobrze mysle?

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0