Image na InputStream i w drugą stronę...

0

Witam !!

Zetknąłem się z następującym problemem. Pobieram w metodzie plik typu UploadedFile (który jest obrazkiem). Następnie chcę zrzucić go na InputStream i wrzucić do obiektu typu Image (żeby dokonać pomniejszenia obrazka). Następnie zmieniony obiekt Image chce z powrotem wrzucić do InputStreama i dodać do bazy danych. Korzystam z klasy ImageIO...

public static void loadImage(UploadedFile image, PreparedStatement psmnt,Connection conn) throws SQLException, FileNotFoundException, IOException{
    psmnt = conn.prepareStatement("INSERT INTO public.zdjecie (nazwa,opcje_zdj_id,zdjecie) VALUES (?,?,?)");
    psmnt.setString(1, "fotka");
    psmnt.setInt(2, 1);
    int a = (int)image.getSize();
    Image im ; 
    im = ImageIO.read(image.getInputStream()); // wrzucam inputStream do Imaga
    InputStream is2 = image.getInputStream(); // tak wyciągnięty InputStream z UploadedFile działa prawidłowo
    ImageInputStream is = ImageIO.createImageInputStream(im); // a tak wyciągnięty niestety jest null'em
    psmnt.setBinaryStream(3,(InputStream)is, a);
    int s = psmnt.executeUpdate();
    System.out.println("INSERT OBRAZKA");
    if(s>0) {
     System.out.println("Uploaded successfully !");
      }
    else {
    System.out.println("unsucessfull to upload image.");
     }
    }

Może pomniejszenia obrazka (zmniejszenia rozdzielczości - nie przeskalowania) można dokonać jakoś na InputStreamie - wtedy nie musiałbym się grzebać z Image... Jeśli nie, to może ma ktoś pomysł jak to obejść....

0

Dołączam się do pytania. Jak w prosty sposób dokonać zmiany rozmiaru pliku jpg zanim zapiszemy go do bazy danych. PreperadStatent w metodzie setBinaryStream oczekuje jako wejścia InputStreama i wielkości pliku jaki chcemy zapisać. Ma ktoś pomysł jak to opanować ??

0

Rozwiązanie tego problemu jest całkiem proste...Metoda zwraca tablicę w której jest InputStream obrazka i jego długosc....

public static Object[] scaleImage(InputStream p_image, int p_width, int p_height) throws Exception {
   Object t[]= new Object[2];
   InputStream imageStream = new BufferedInputStream(p_image);
   Image image = (Image) ImageIO.read(imageStream); 
 
   int thumbWidth = p_width;
    int thumbHeight = p_height;    
 
    // Make sure the aspect ratio is maintained, so the image is not skewed
    double thumbRatio = (double)thumbWidth / (double)thumbHeight;
    int imageWidth = image.getWidth(null);
    int imageHeight = image.getHeight(null);
    double imageRatio = (double)imageWidth / (double)imageHeight;
    if (thumbRatio < imageRatio) {
     thumbHeight = (int)(thumbWidth / imageRatio);
    } else {
     thumbWidth = (int)(thumbHeight * imageRatio);
    }
 
    // Draw the scaled image
    BufferedImage thumbImage = new BufferedImage(thumbWidth, 
     thumbHeight, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    Graphics2D graphics2D = thumbImage.createGraphics();
    graphics2D.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_INTERPOLATION,
     RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR);
    graphics2D.drawImage(image, 0, 0, thumbWidth, thumbHeight, null);
 
    // Write the scaled image to the outputstream
    ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
    JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.createJPEGEncoder(out);
    JPEGEncodeParam param = encoder.
     getDefaultJPEGEncodeParam(thumbImage);
    int quality = 100; // Use between 1 and 100, with 100 being highest quality
    quality = Math.max(0, Math.min(quality, 100));
    param.setQuality((float)quality / 100.0f, false);
    encoder.setJPEGEncodeParam(param);
    encoder.encode(thumbImage);    
    ImageIO.write(thumbImage, "JPG" , out); 
    int b = out.size();
    // Read the outputstream into the inputstream for the return value
    ByteArrayInputStream bis = new ByteArrayInputStream(out.toByteArray());    
    t[0] = bis;
    t[1] = b;
    return t;    
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1