Witam!

Chciałbym zrobić aplet, który wyświetli animację po kliknięciu w jego obszarze. Sama animacja działa dobrze, jeśli wprowadzę ją w głównym wątku. Ale jesli próbuje wywołać ją z osobnego wątku, to jest już problem.import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class Animacja extends Applet implements Runnable
{
  int ktory;
  final int ile=5;
  Image obrazek[] = new Image[ile];
  int i;
  public Thread thread;
  
  public void init()
  {
    thread = null; 
  }
  
  public void start()
  {
   if (thread == null) 
   {
     thread = new Thread(this);
     thread.start();
   }
  }

  public void stop()
  {
   if (thread != null)
   {
     thread = null;
   }
  }
  
  public void run()
  { 
    for(int i=0; i<ile;i++)
    {
      String nazwa = i+".jpg"; 
      obrazek[i] = getImage (getDocumentBase(), nazwa); //pobra 
    }
    ktory=0;
    for(i=0; i<5; i++)
    {
      ktory++;
     
      repaint();
      
      try {
      Thread.sleep(100);
      } catch(InterruptedException e){}
      
      if (ktory == 4) ktory =0;
      if (i == 4) i =0;
    }  
  }
  public void paint (Graphics gDC)
	 {
	
	   gDC.drawString("Ktory: ", 10, 210);
  	 gDC.drawImage (obrazek[ktory], 10, 10, 100, 100, this);
  	 gDC.drawString("Ktory: "+ ktory, 10, 210);
	 }
}

public
class obrazyc extends Applet implements MouseListener{
private int x,y;
String str;

int i;
 	 
public void init()
	{
	addMouseListener(this);
 Animacja anim = new Animacja();
 Thread an = new Thread(anim);
	}


public void paint(Graphics gDC)
{
  an.start();	
}	

public void mouseClicked(MouseEvent evt)
	{	
   
	}
public void mousePressed(MouseEvent evt) {}
public void mouseExited(MouseEvent evt) {}
public void mouseEntered(MouseEvent evt) {}
public void mouseReleased(MouseEvent evt) {}
}
 


Z góry dziękuję za wskazówki i pomoc.

Pozdrawiam