Witam
Mój problem polega na tym ze zamiast pobierać obraz z płótna pobiera z background frema
i nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się dzieje :)
Za wszelka pomoc z góry dziękuje

oto program

import java.awt.event.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.*;

public class Obraz extends Frame implements ItemListener 
{

Button b1;
Canvas Plutno ;
int x,y;
int w=400,h=400;
boolean stan=false;
Color kolor=Color.red; 
List listaKolorow;

public void paint(Graphics g) {
Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
 }  

  Obraz()
  {
  super("Obraz");
  setSize(500,500);
  setResizable(false); 
  GrafInte();

  }
   public void GrafInte()
   {
  setLayout(new BorderLayout());
  Panel kontrola1 = new Panel();
  Panel kontrola2 = new Panel();
  b1 = new Button("Save");
  Plutno =new Canvas();
  listaKolorow = new List(4, false);
  listaKolorow.add("Czarny");
  listaKolorow.add("Czerwony");
  listaKolorow.add("Niebieski");
  listaKolorow.add("Zolty");
  listaKolorow.add("Zielony");
  listaKolorow.add("Brazowy");

  Plutno.setSize(h,w);
  Plutno.setBackground(Color.white);

  kontrola1.add(b1);
  kontrola1.add(listaKolorow);
  kontrola2.add(Plutno);

  add(kontrola1,BorderLayout.SOUTH);
  add(kontrola2,BorderLayout.CENTER);
  b1.addActionListener(new B1());
  listaKolorow.addItemListener(this);

  Plutno.addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter()
    { 
    public void mouseDragged(MouseEvent e)
      {
      x = e.getX();
      y = e.getY(); 
      //setForeground(Color.black);

      Plutno.getGraphics().fillOval(x,y,5,5);

      //repaint();

      }
    });
  }

    private void save(BufferedImage image) {
    String ext = "jpg"; 
    File file = new File("Image." + ext);
    try {
      ImageIO.write(image, ext, file);
    } catch(IOException e) {
      System.out.println("write error: " + e.getMessage());
    }
  }

 private BufferedImage makeImage(Canvas Plutno) {

    int type = BufferedImage.TYPE_INT_RGB;
    BufferedImage image = new BufferedImage(w,h,type);
    Graphics g2 = image.createGraphics();

    Plutno.paint(g2);
    g2.dispose();
    return image;
  }

  class B1 implements ActionListener 
  {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) 
    {

      save(makeImage(Plutno));

    }
  }

    public void itemStateChanged(ItemEvent event)
    {
     Object source=event.getSource();

    if (listaKolorow.getSelectedIndex() ==0)
      {
      setForeground(Color.black);
      repaint();

      }if (listaKolorow.getSelectedIndex() ==1)
      {

      setForeground(Color.red);

      repaint();

      }if (listaKolorow.getSelectedIndex() ==2)
      {
      setForeground(Color.blue);
      repaint();
      }if (listaKolorow.getSelectedIndex() ==3)
      {
      setForeground(Color.yellow);
      repaint();
      }if (listaKolorow.getSelectedIndex() ==4)
      {
      setForeground(Color.green);
      repaint();
      }if (listaKolorow.getSelectedIndex() ==5)
      {
      setForeground(Color.pink);
      repaint();
      }

    }

public static void main(String args[])
{

Frame Okno=new Obraz();
Okno.setBackground(Color.black);

  Okno.addWindowListener(new WindowAdapter()
  {
    public void windowClosing(WindowEvent e)
    {
    System.out.println("Dziekujemy za prace z programem...");
    System.exit(0);
    }

  });

Okno.setVisible(true);
}
}

</asm>