Mam klase która implementuje TableModelListenera.
No i jest taki problem że mam sobie tabele. I dodaje do niej listenera

tabela.getModel().addTableModelListener(this);

i w funkcji chce coś wpisac do tabeli, ale wyrzuca mi wspomniany wcześnej wyjątek, nie wiem dlaczego.
Dziwne, bo gdy setValueAt nie działa, getValueAt natomiast tak.


    public void tableChanged(TableModelEvent e) {
    int row = e.getFirstRow();
    int column = e.getColumn();

    Object dane=tabela.getValueAt(row, column);
    tabela.setValueAt(dane, column, row);

    //String cos=(String)tabela.getValueAt(row, column);

    }

Dobra jestem idiotą, durny błąd, sory za kłopot. Oczywiste zapętlenie się.