witam mam programik który działa równolegle (mpi) , wyświetla dwa przyciski i
jedną linie , nie umiem go dokończyć , chodzi o aby jedna linia rosła do jakiegoś punktu
a drugą linią można było sterować za pomocą tych przycisków czyli zatrzymywać ją
i wznawiać aby rosła też do jakiegoś punktu. oto kod:
ps. linie maja być w poziomie.

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class okno extends Frame implements WindowListener
{
 Label w1;
 Label w2;
 Button b1,b2;

public okno()
{
  setSize(500,500);
  setLayout(null);

w1 = new Label ("watek1");
w2 = new Label ("watek2");
b1 = new Button ("Stop");
b2 = new Button ("Wznow");
add(w1);
add(w2);
add(b1);
add(b2);
w1.setBounds(10,80,60,60);
w2.setBounds(90,80,60,60);
b1.setBounds(10,150,60,60);
b2.setBounds(70,150,60,60);

addWindowListener(this);
  setVisible(true);}

  public void windowClosing (WindowEvent a)
  {
    dispose();
    System.exit(0);
  }
  public void windowDeactivated(WindowEvent b){}
  public void windowActivated (WindowEvent h){}
  public void windowDeiconified (WindowEvent c){}
  public void windowIconified (WindowEvent d){}
  public void windowOpened (WindowEvent e){}
  public void windowClosed(WindowEvent f) { }

  public void paint(Graphics g)
  {
  g.drawLine (0,0,100,100);
  }
  public static void main(String []ads)
{
okno a=new okno();

}

};