Witam
napisałem aplikację do wyszukiwania nagrań konsultantów z jednego z help desków
niestety zleceniodawca zażyczył sobie aby można było te nagrania odsłuchiwać z poziomu aplikacji.
napisałem metody do odsłuchiwania mp3 i wav natomiast problem pojawił się w momęcie gdy pliki są na serwerze a nie na lokalnej maszynie. chciałbym móc pobrać z serwera(Unixowy system CentOS) tych plików na lokalną maszynę. napisałem server w formie servletu gdyż musze mu jakoś wskazać o jaki plik i z jakiej lokalizacji mi chodzi oraz oczywiście klienta. Niby wszystko powinno chodzić elegancko serwer czeka na zapytanie ale po stronie klienta wyskakuje wyjątek:

 java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling return; nested exception is: 
  java.lang.ClassNotFoundException: Download_Stub (no security manager: RMI class loader disabled)

Download_Stub to namiastka mojego serwera

Nie jestem sobie w stanie z tym poradzić ponieważ Java doc dość niejasno wyjaśnia ten wyjątek
niżej podaję kod źródłowy serwera,namiastki,klienta i wywołania wszystkiego w aplikacji.
aplikacje uruchamiam na windows xp a serwer stoi na unixie, oczywiscie na serwerze sa odpalane rmiregistry itp. inna zdalna metoda dziala bez zarzutów. bardzo bym prosił o jakieś naprowadzenie

SERWER:

import java.io.File.*;

import java.io.Reader.*;

import java.rmi.RemoteException;
import java.rmi.registry.Registry;
import java.rmi.registry.LocateRegistry;

import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
import java.net.*;

import java.io.*;

public class Download implements InterDownload {
  int port=0;
  String sciezka="";
  public void Download(){}
  public int Port(int a)throws RemoteException {
  port=a;
  return port;
  }
  public String Sciezka(String b)throws RemoteException {
    sciezka=b;
    return sciezka;
  }
public void Start(int g) throws RemoteException {
  try{
  ServerSocket servsock = new ServerSocket(g);
  while (true) {
   System.out.println("Waiting...");

   Socket sock = servsock.accept();
   System.out.println("Accepted connection : " + sock);

   // sendfile
   File myFile = new File (sciezka);
   byte [] mybytearray = new byte [(int)myFile.length()];
   FileInputStream fis = new FileInputStream(myFile);
   BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(fis);
   bis.read(mybytearray,0,mybytearray.length);
   OutputStream os = sock.getOutputStream();
   System.out.println("Sending...");
   os.write(mybytearray,0,mybytearray.length);
   os.flush();
   sock.close();}}catch(Exception e){
     System.out.println(""+e);}

  }
public static void main(String args[]) {

    try {
      Download o = new Download();
      InterDownload stub = (InterDownload) UnicastRemoteObject.exportObject(o, 0);

      // Bind the remote object's stub in the registry
      Registry registry = LocateRegistry.getRegistry("192.168.1.252",1099);
      registry.bind("InterDownload", stub);
      System.out.println("ok");
      o.Start(Integer.parseInt(args[0]));

    } catch (Exception w) {
      System.out.println("Server exception: " + w.toString());

    }

}}

interface Namiastki:

import java.rmi.Remote;
import java.io.File.*;
import java.rmi.RemoteException;
import java.io.Reader.*;

public interface InterDownload extends Remote {
public void Download() throws RemoteException;
   public void Start(int g) throws RemoteException;
   public int Port(int a) throws RemoteException;
   public String Sciezka(String b) throws RemoteException;
}

Klient:

import java.net.*;
import java.io.*;

public class FileClient{ 
  public FileClient(){}
 public void Download(String ip,int port,String scierzka) {
  try{int filesize=3932168; // filesize temporary hardcoded

  long start = System.currentTimeMillis();
  int bytesRead;
  int current = 0;
  // localhost for testing
  Socket sock = new Socket(ip,port);
  System.out.println("Connecting...");

  // receive file
  byte [] mybytearray = new byte [filesize];
  InputStream is = sock.getInputStream();
  FileOutputStream fos = new FileOutputStream(scierzka);
  BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
  bytesRead = is.read(mybytearray,0,mybytearray.length);
  current = bytesRead;

  // thanks to A. C�diz for the bug fix
  do {
    bytesRead =
     is.read(mybytearray, current, (mybytearray.length-current));
    if(bytesRead >= 0) current += bytesRead;
  } while(bytesRead > -1);

  bos.write(mybytearray, 0 , current);
  bos.flush();
  long end = System.currentTimeMillis();
  System.out.println(end-start);
  bos.close();
  sock.close();
 }catch(Exception d){
 System.out.println(""+d);
 }
}}

Wywołanie:

private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
try {
    File fi = new File("config.mb");

    FileReader input = new FileReader(fi);

    BufferedReader reader2 = new BufferedReader(input);

    String h = reader2.readLine();

    reader2.readLine();

    reader2.readLine();

    String to = reader2.readLine();
    reader2.readLine();
    reader2.readLine();
    reader2.readLine();
    int port=Integer.parseInt(reader2.readLine());

    String gdzie = to + jList1.getSelectedValue(); //gdzie ma byc pobrany na nasza lokalna maszyne

    Registry registry = LocateRegistry.getRegistry(ip, 1099);
    System.out.println("" + registry);
    System.out.println(ip);
    InterDownload dow= (InterDownload) registry.lookup("InterDownload");

    System.out.println("" + g);
    System.out.println("ok");
    String wszystko="//"+ip+h+""+ jList1.getSelectedValue(); //scierzka z ip+plik jaki ma byc sciagniety
    System.out.println(wszystko+"+"+port);
    FileClient client=new FileClient();

    dow.Port(port);
    dow.Sciezka(wszystko);
    client.Download(ip, port, gdzie);
    long t0, t1;

    t0 = System.currentTimeMillis();

    do{System.out.println(""+1);
      t1 = System.currentTimeMillis();
    }
    while ((t1 - t0) < (2 * 1000));

    System.out.println("ok1");

    System.out.println("ok2");

    System.out.println("ok3");
  } catch (Exception e) {
    jDialog1.setVisible(true);
jTextPane2.setText("EXCEPTION: " + e);
  }
}