java, xslt

0

Probuje przetworzyc XML o nazwie stocks.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<portfolio>
 <stock>
  <symbol>SUNW</symbol>
  <name>Sun Microsystems</name>
  <price>17.1</price>
 </stock>
 <stock>
  <symbol>AOL</symbol>
  <name>America Online</name>
  <price>51.05</price>
 </stock>
 <stock>
  <symbol>IBM</symbol>
  <name>International Business Machines</name>
  <price>116.10</price>
 </stock>
 <stock>
  <symbol>MOT</symbol>
  <name>MOTOROLA</name>
  <price>15.20</price>
 </stock>
</portfolio>

wykorzystujac stocks.xsl:

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl=
"http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version=
"1.0">

<xsl:output method="html" indent="yes"/>

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
  <xsl:apply-templates/>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

<xsl:template match="portfolio">
  <table border="2" width="50%">
   <xsl:for-each select="stock">
    <tr>
     <td>
      <i><xsl:value-of select=
      "symbol"/></i>
     </td>
    <td>
     <xsl:value-of select="name"/>
    </td>
    <td>
     <xsl:value-of select="price"/>
    </td>

    </tr>
   </xsl:for-each>
  </table>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

oraz kod java:

package xslt;

import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.stream.*;
import java.io.*;

public class Main {

  public static String prefix = "file://C:/Documents and Settings/Bartosz/My Documents/NetBeansProjects/XSLT/src/";

  public static void main(String[] args)
      throws TransformerException,
      TransformerConfigurationException,
      FileNotFoundException, IOException {
    TransformerFactory tFactory =
        TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer =
        tFactory.newTransformer(
        new StreamSource(
        prefix + "stocks.xsl"));
    transformer.transform(
        new StreamSource(prefix + "stocks.xml"),
        new StreamResult(new FileOutputStream(
        prefix + "stocks.html")));
    System.out.println("** The output is written in " +
        prefix + "stocks2.html" + " **");
  }
}

do pliku html, jednak dostaje blad:

run:
ERROR: 'C'
FATAL ERROR: 'Could not compile stylesheet'
Exception in thread "main" javax.xml.transform.TransformerConfigurationException: Could not compile stylesheet
    at com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl.newTemplates(TransformerFactoryImpl.java:824)
    at com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl.newTransformer(TransformerFactoryImpl.java:613)
    at xslt.Main.main(Main.java:17)
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)

co moze byc przyczyna?

0

file://C:/....
Tu ma być 3 pałki: file:///C:/
Poza tym nie mam przekonania, czy w ten sposób uda się zapisać do pliku, chyba do zapisu powinna być podana ścieżka do pliku lokalnego.

0

Proponuję użyć ścieżki bezwzględnej:
public static String prefix = "./src/xslt/";

Przyczyną błędu jest niemożliwość znalezienia poszczególnych plików xml, xslt, gdyż podana ścieżka jest błędna.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0