Przyspieszanie działania

0

Mam pytanie jak przyspieszyc dzialanie metody przeszukującej plik txt

ArrayList linie=new ArrayList();
		String tmp;
		ArrayList temp=new ArrayList();
		Pattern p = Pattern.compile(szukany);
				
		Matcher matcher;
		try{
			plik = new FileReader(nazwaplik);
			wejscie = new BufferedReader(plik);
			while((tmp=wejscie.readLine())!=null){
				matcher= p.matcher(tmp)	;	
				if(matcher.find())
					linie.add(tmp);
			}
			plik.close();
			wejscie.close();	
			long stop=System.currentTimeMillis();
			 System.out.println("Czas wykonania (w milisekundach): "+(stop-start));
		}

moze jakieś sugestie??

0

W zasadzie to niezbyt juz jest co przyspieszyc.
Masz juz bufforowane wejscie, pattern jest raz tylko skompilowany, reszta juz musi tak raczej zostac.

Uwaga na uboczu: Jak uzywasz klas z kolekcji typu List, ArrayList to zawsze okreslaj ich typ, w tym przypadku
List<String> linie = new ArrayList<String>()

0

Niech analiza odbędzie się poza blokiem try. W ten sposób przyspieszysz, bo regexpy nie będą wyliczane w bloku chronionym.

List<String> inputBuffer = new ArrayList<String>();
try{
            plik = new FileReader(nazwaplik);
            wejscie = new BufferedReader(plik);
            while((tmp=wejscie.readLine())!=null){
                 inputBuffer.add(tmp);
            }
            plik.close();
            wejscie.close();
            }cache(Exception e){

            }    
            for(String s : inputBuffer){
                matcher= p.matcher(s);
                if(matcher.find())
                    linie.add(s);
             }
             long stop=System.currentTimeMillis();
             System.out.println("Czas wykonania (w milisekundach): "+(stop-start));
        }

Pomimo, że każda linijka jest przerabiana dwa razy będzie to szybkie ponieważ czasochłonna operacja regexp+try/cache została pozbawiona narzutu bloku try/cache. Samo dodanie do listy try/cache i późniejsze pobranie jest znacznie szybsze niż próba matchowania każdej linii w try/cache.

0

Zrobiłem tak jak radziłeś jednak czas wykonania zwiększył się o jakieś 30%

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1