Java + OpenGL

Odpowiedz Nowy wątek
phi
2009-02-26 10:43
phi

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Witam
Pisze program w javie z wykorzystaniem OpenGL.
W programie mamy za pomca katrolek obracac bryly itp, i natrafilem na taki problem:

package gui;

import com.trolltech.qt.core.Qt;
import com.trolltech.qt.gui.QApplication;
import com.trolltech.qt.gui.QPushButton;
import com.trolltech.qt.gui.QSlider;
import com.trolltech.qt.gui.QWidget;
import com.trolltech.qt.opengl.QGLWidget;
import com.trolltech.qt.opengl.*;

public class Main extends QWidget
{

  public Main()
  {
    QPushButton quit = new QPushButton(tr("Zakończ"), this);
    quit.setGeometry(400, 446, 100, 30);

    QPushButton box = new QPushButton(tr("Sześcian"), this);
    box.setGeometry(400, 20, 100, 30);

    QPushButton triangle = new QPushButton(tr("Ostrosłup"), this);
    triangle.setGeometry(400, 60, 100, 30);

    QSlider sliderX = new QSlider(Qt.Orientation.Horizontal, this);
    sliderX.setGeometry(10, 415, 370, 20);
    sliderX.setRange(0, 360);
    sliderX.setValue(0);

    QSlider sliderY = new QSlider(Qt.Orientation.Horizontal, this);
    sliderY.setGeometry(10, 445, 370, 20);
    sliderY.setRange(0, 360);
    sliderY.setValue(0);

    QSlider sliderZ = new QSlider(Qt.Orientation.Horizontal, this);
    sliderZ.setGeometry(10, 475, 370, 20);
    sliderZ.setRange(0, 360);
    sliderZ.setValue(0);

    ////////////////////////////////////////////////////////
    quit.clicked.connect(QApplication.instance(), "quit()");
  }

  class MyGLCanvas extends QGLWidget
  {
    private float rotx;
    private float roty;
    private float rotz;
    private boolean shape;
    private boolean light;

    GL func = null;//!!!!!!!!!!!!!!!!!
    GLContext ctx = null;//!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    public MyGLCanvas()
    {
      rotx = 0.0f;
      roty = 0.0f;
      rotz = 0.0f;
      shape = false;
      light = false;
    }

    protected void initializeGL()
    {
      GLDrawableFactory factory = GLDrawableFactory.getFactory();
      ctx = factory.createExternalGLContext();
      func = ctx.getGL();
    }

    protected void PaintGL()
    {
      func.glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
      func.glLoadIdentity();

      initializeGL();

      func.glRotatef(rotx, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
      func.glRotatef(roty, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
      func.glRotatef(rotz, 0.0f, 0.0f, 1.0f);

      func.glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, LightAmbient);
      func.glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, LightDiffuse);
      func.glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION,LightPosition);
      func.glEnable(GL_LIGHT1);

      if(!light)
      {
        func.glDisable(GL_LIGHTING);
      }
      else
      {
        func.glEnable(GL_LIGHTING);
      }

      switch(shape)
      {
      case false:
        func.glBegin(GL_QUADS);
          // pierwsza sciana
          func.glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);
          func.glNormal3f( 0.0f, 1.0f, 0.0f);
          func.glVertex3f( 0.5f, 0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f, 0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f( 0.5f, 0.5f, 0.5f);
          // druga sciana
          func.glColor3f(1.0f,0.5f,0.0f);
          func.glNormal3f( 0.0f,-1.0f, 0.0f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f,-0.5f);
          // trzecia sciana
          func.glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);
          func.glNormal3f( 0.0f, 0.0f, 1.0f);
          func.glVertex3f( 0.5f, 0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f, 0.5f);
          // czwarta sciana
          func.glColor3f(1.0f,1.0f,0.0f);
          func.glNormal3f( 0.0f, 0.0f,-1.0f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f, 0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f( 0.5f, 0.5f,-0.5f);
          // piata sciana
          func.glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);
          func.glNormal3f(-1.0f, 0.0f, 0.0f);
          func.glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f, 0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f, 0.5f);
          // szosta sciana
          func.glColor3f(1.0f,0.0f,1.0f);
          func.glNormal3f( 1.0f, 0.0f, 0.0f);
          func.glVertex3f( 0.5f, 0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f( 0.5f, 0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f,-0.5f);
        func.glEnd();
        break;
      case true:
        func.glBegin(GL_TRIANGLES);
          // pierwsz sciana
          func.glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);
          func.glVertex3f(0.0f, 0.5f, 0.0f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f(0.5f,-0.5f, 0.5f);
          // druga sciana
          func.glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);
          func.glVertex3f( 0.0f, 0.5f, 0.0f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f, -0.5f);
          // trzecia sciana
          func.glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);
          func.glVertex3f( 0.0f, 0.5f, 0.0f);
          func.glVertex3f( 0.5f,-0.5f, -0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f, -0.5f);
          // czwarta sciana
          func.glColor3f(1.0f,1.0f,0.0f);
          func.glVertex3f( 0.0f, 0.5f, 0.0f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,-0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f, 0.5f);
        func.glEnd();

        func.glBegin(GL_QUADS);
          // podstawa
          func.glColor3f(0.0f,1.0f,1.0f);
          func.glVertex3f( -0.5f,-0.5f, -0.5f);
          func.glVertex3f(0.5f,-0.5f, -0.5f);
          func.glVertex3f(0.5f,-0.5f, 0.5f);
          func.glVertex3f(-0.5f,-0.5f, 0.5f);
        func.glEnd();
      break;
      }

      func.swapBuffer();
    }

    protected void ChangeX(int x)
    {
      rotx = x;
      updateGL();
    }

    protected void ChangeY(int y)
    {
      roty = y;
      updateGL();
    }

    protected void ChangeZ(int z)
    {
      rotz = z;
      updateGL();
    }

    protected void Box()
    {
      shape = false;
      updateGL();
    }

    protected void Pyramid()
    {
      shape = true;
      updateGL();
    }

    protected void LightsOnOff()
    {
      light = !light;
      updateGL();
    }

  }

  public static void main(String[] args)
  {
    QApplication.initialize(args);
    Main Window = new Main();
    Window.resize(520, 520);

    Window.setWindowTitle("Prosty program do renderowania grafiki");
    Window.show();

    QApplication.exec();
  }
}

chodzi o dwie linijki
GL func = null;
GLContext ctx = null;
nie wiem dlaczego nie rozpoznaje tych obiktow.
Dodam ze nie programuje w javie ale ten projekt musze zrobic w tym jezyku
Z gory dzieki za zainteresowanie:)

Pozostało 580 znaków

2009-02-26 12:45
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 17 godzin temu

0

Dowiedz się (poszukaj w dokumentacji) z jakiego są pakietu i zaimportuj ten pakiet.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

phi
2009-02-26 16:27
phi

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Szukalem w dokumentacji i nic nie znalazlem niestety
Poza tym projekt robie w NetBeansie i on automatyczne importuje pakiety
Bdw na stronnie http://doc.trolltech.com/qtjambi-4.4/html/com/trolltech/qt/opengl/QGLWidget.html#swapBuffers() jest podany przykalad i to na nim sie wzoruje...

Pozostało 580 znaków

2009-02-26 16:58
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 17 godzin temu

0

Zajrzałem do tej dokumentacji i nie znalazłem GL i GLContext, znalazłem natomiast QGL i QGLContext, nie pomyliłeś się?


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

phi
2009-02-26 17:11
phi

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Ok zamienilem te dwie linijki i dalej nie dziala...:(
Wysypuje sie w funkji initializeGL
Poza tym w przykaladzie z tej strony jest GL i GLContext wiec powinno dzialac

Pozostało 580 znaków

2009-02-26 17:21
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 17 godzin temu

0

W którym przykładzie?


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

phi
2009-02-26 17:23
phi

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

http://doc.trolltech.com/qtjam[...]l/QGLWidget.html#swapBuffers()
na samej gorze(example)

Pozostało 580 znaków

2009-02-26 17:31
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 17 godzin temu

0

Może jest błąd w przykładzie. W którym miejscu i w jaki sposób się wysypuje?


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

phi
2009-02-26 17:36
phi

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

od:
GLDrawableFactory factory = GLDrawableFactory.getFactory();
:
:
:
do konca metody PaintGL
can not find symbol : method glColor3f(float, float, float) location: interface com.trolltech.qt.opengl.QGL

Pozostało 580 znaków

phi
2009-02-26 17:37
phi

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

czyli wszedzie tam gdze jest poprzedzona func.*

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0