Witam! proszę o pomoc w takich oto programach:

 1. Napisz metodę która jako parametr(argument) otrzymuje tablice
  dwuwymiarowa [][]mac i która:

A) wyświetla (wypisuje)wiersz macierzy którego suma elementów jest
większa od sumy elementów następnego wiersza macierzy.

B) zwraca jako wynik wiersz macierzy w którym elementy są ustawione
niemalejąco jeżeli takiego wiesza NIE MA ma zwracac -1(jezeli jest ich
wiecej to niech zwraca np. najbliższy początku macierzy czyli pierwszy
napotkany);

 1. Napisz program z 3 klasami Pojazd, Rakieta, Samochod przy czym klasa
  pojazd zawiera 2 prywatne pola - wlasciciel i szybkosc. Klasa Rakieta
  zawiera 1 prywane pole - rodzajPaliwa a klasa Samochod prywatne pole -
  iloscKol. Klasy Rakieta i Samochod dziedzicza po klasie Pojazd. Początkowa
  szybkosc Rakiety=100 a samochodu=20. Rakieta i Samochod podczas
  przyspieszania przyspieszaja odpowiednio o 100% i 50%. Nastepnie utwórz
  tablice Pojazdow oraz metody: dodające i usuwające element tablicy
  Pojazdow, metodę Przyspiesz - przyspieszająca wszystkie pojazdy oraz
  metode ktora wyswietli wszystkie pojazdy danego wlasciciela (wlasciciel jest
  argumentem metody)

To cześć tego co zrobiłem i co może się przydać:

public class Macierz {
int [][]mac;

Macierz(int m, int n){
mac= new int [n][m];
}

public int maxMacierz() {
int suma=0;
int max=0;
int wiersz=0;
for(int i=0 ; i<mac[0].length ; i++){
  suma+=mac[0][i];}
  max=suma;
for(int i=1 ; i< mac.length; i++ ){
  suma=0;
   for(int a=0 ; a<mac[i].length ; a++){
   suma+=mac[i][a];
   if(suma>max)
   max=suma;
   wiersz=i;}
  }
  return wiersz;
}

}
public class Pojazd {
private String wlasciciel;
private double szybkosc;

Pojazd(String wlasciciel, double szybkosc){
this.wlasciciel=wlasciciel;
this.szybkosc=szybkosc;
}

public String getWlasciciel() {
return wlasciciel;
}

public double getSzybkosc() {
return szybkosc;
}

public void setWlasciciel (String wlasciciel) {
this.wlasciciel=wlasciciel;
}

public void setSzybkosc(double szybkosc) {
this.szybkosc=szybkosc;
}
}
public class Rakieta extends Pojazd{
private String rodzajPaliwa;

Rakieta (String wlasciciel, double szybkosc, String rodzajPaliwa){
super(wlasciciel, szybkosc=100);
this.rodzajPaliwa=rodzajPaliwa;
}

public void przyspieszR() {
setSzybkosc(getSzybkosc()*2);
}

public String getRodzajPaliwa() {
return rodzajPaliwa;
}

public void setRodzajPaliwa (String rodzajPaliwa){
this.rodzajPaliwa=rodzajPaliwa;
}
}
public class Samochod extends Pojazd{
private int iloscKol;

Samochod (String wlasciciel, double szybkosc, int iloscKol){
super(wlasciciel, szybkosc=20);
this.iloscKol=iloscKol;
}

public void przyspieszS() {
setSzybkosc(getSzybkosc()*1.5);
}

public int getIloscKol() {
return iloscKol;
}

public void setIloscKol (int iloscKol){
this.iloscKol=iloscKol;
}
}
/* oto moja przykladowa klasa Tablica z tablica tab. Na cwiczeniach na ktorych
 * przerabialismy tablice mielismy tak rozwiazana sprawe z tablicami: 
 * moze zapaimetac do np 100 elementow ale liczba pamietanych elementow
 * jest zmienna wiec dlatego jest pole ile.
 *
 * wiem również ze metody do przyspeszania i wyszukiwania po wlascicielu
 * bedą wykorzystywaly sprawdzenia jakiego typu sa obiekty :
 * if(tab[i] instanceof Samochod/Rakieta... ) oraz przy wyszukiwaniu po wlascicielu
 * if (tab[i].getWlasciciel().equals( argument ) ...)
 */

public class Tablica {
Pojazd [] tab;
int ile=0;

Tablica() {
tab = new Pojazd[100];
}

public void dodajElement (Pojazd x){
if(ile<100)
tab[ile++] = x;}
}