Witam

Zapoznanie się z Swing Application Frame, rozpocząłem od prostych dołączonych przykładów.

Przykładowy kod:

package examples;

import org.jdesktop.application.SingleFrameApplication;
import java.awt.Font;
import javax.swing.JLabel;

public class SingleFrameExample2 extends SingleFrameApplication {
  @Override protected void startup() {
    JLabel label = new JLabel();
  label.setName("label");
    show(label);
  }
  public static void main(String[] args) {
    launch(SingleFrameExample2.class, args);
  }
}

Uruchomienie tego programu generuje błąd:

2009-01-12 00:49:26 org.jdesktop.application.LocalStorage getId
WARNING: unspecified resource Application.id using SingleFrameExample2
2009-01-12 00:49:26 org.jdesktop.application.LocalStorage getId
WARNING: unspecified resource Application.vendorId using UnknownApplicationVendor

ale mam utworzony plik properties o tej samej nazwie jak nazwa klasy, w pakiecie examples.resource,
wszystko jest tak jak w opisie w tutorialu, a jednak nie działa,


# Resources for SingleFrameExample2

label.opaque = true
label.background = 0, 0, 0
label.foreground = 255, 255, 255
label.text = Hello World
label.font = Lucida-PLAIN-48
label.icon = earth.png

pomógłby ktoś, o co chodzi z tymi błędami?
Na google szału z tymi błędami nie mają, a opisywane są raczej tak jak zrozumiałem w innym kontekście

Pozdrawiam