Witam, zaczynam się bawić Javą i chciałbym przekształcić kolory wczytanego obrazka z RGB na HSL. Niestety, nie za bardzo wiem, jak to zrobić - chodzi o poprawne odwołanie.
Mój poniższy kod robi jedną rzecz - wczytuje obrazek o podanej nazwie. Co dodać, jak się odwołać do obrazka, żeby zmienić kolory?
Proszę przy okazji o poprawki kodu - jak widzicie, że coś jest bzdurą, to napiszcie, żebym się później nie zaplątał w trakcie rozbudowywania programu. :>

import java.util.Scanner;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.Color;
import java.awt.BasicStroke;
import java.io.*;
import java.awt.image.*;
import javax.imageio.*;

public class Zadanie2a 
{
  static JFrame ramka;
  private static Scanner in; 
  public static void main(String[] args) 
  {
    in = new Scanner(System.in);
    Zadanie2a zadanie = new Zadanie2a();
    zadanie.GUI();

    String     image_name; 
    BufferedImage input_image;
    int img_width, img_height;   
    input_image = null;
    System.out.println( "Podaj nazwę pliku: " );    
    image_name = readStr();

    try 
    {
      input_image = ImageIO.read( new File( image_name ) );
    }  
    catch (IOException e) {
          System.out.println("Błąd odczytu obrazka.");
        }

    img_height = input_image.getHeight();
    img_width = input_image.getWidth();  
    Graphics g = ramka.getGraphics();
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; 
    g2d.drawImage( input_image, 60, 60, null);

    System.out.println( "Wciśnij jakiś klawisz, aby zakończyć. ");
    readln();
    System.exit(0);
  }

    public void GUI()
    {
      ramka = new JFrame();
      ramka.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
      ramka.getContentPane().add(new MojPanelRysunkowy());
      ramka.setSize( 800, 700 );
      ramka.setVisible(true);
    }

    class MojPanelRysunkowy extends JPanel
    {
      MojPanelRysunkowy()
      {
        super();

        setBackground( new Color( 200, 200, 200) );
        JButton button = new JButton();
        button.setLocation( 100, 100 );    
        // add( button );
        button.setVisible( true );  
      }

      public void paintComponent( Graphics g)
      {
        super.paintComponent(g); 
      }
    }

  static void readln()
  {
    try
    {
      while( System.in.read() != '\n' );
    }
    catch( Throwable obj )
    {
    }
  }

  static String readStr() {
    return in.next(); 
  }  

  static int readInt()
  {
    return (in.nextInt());     
  }
}

Poniżej znajduje się kod (znaleziony w Internecie - nie wiem, czy dobry) zmieniający RGB do HSL:

private void rgb2hsl(int r, int g, int b, int hsl[]) {

    float var_R = ( r / 255f );          
    float var_G = ( g / 255f );
    float var_B = ( b / 255f );

    float var_Min;  //Min. value of RGB
    float var_Max;  //Max. value of RGB
    float del_Max;  //Delta RGB value

    if (var_R > var_G) 
      { var_Min = var_G; var_Max = var_R; }
    else 
      { var_Min = var_R; var_Max = var_G; }

    if (var_B > var_Max) var_Max = var_B;
    if (var_B < var_Min) var_Min = var_B;

    del_Max = var_Max - var_Min; 

    float H = 0, S, L;
    L = ( var_Max + var_Min ) / 2f;

    if ( del_Max == 0 ) { H = 0; S = 0; } // gray
    else {                //Chroma
      if ( L < 0.5 ) 
        S = del_Max / ( var_Max + var_Min );
      else      
        S = del_Max / ( 2 - var_Max - var_Min );

      float del_R = ( ( ( var_Max - var_R ) / 6f ) + ( del_Max / 2f ) ) / del_Max;
      float del_G = ( ( ( var_Max - var_G ) / 6f ) + ( del_Max / 2f ) ) / del_Max;
      float del_B = ( ( ( var_Max - var_B ) / 6f ) + ( del_Max / 2f ) ) / del_Max;

      if ( var_R == var_Max ) 
        H = del_B - del_G;
      else if ( var_G == var_Max ) 
        H = ( 1 / 3f ) + del_R - del_B;
      else if ( var_B == var_Max ) 
        H = ( 2 / 3f ) + del_G - del_R;
      if ( H < 0 ) H += 1;
      if ( H > 1 ) H -= 1;
    }
    hsl[0] = (int)(360*H);
    hsl[1] = (int)(S*100);
    hsl[2] = (int)(L*100);
  }

Jak to połączyć, żeby było dobrze? ;-)