emotki w JTextPane

0

Wie ktoś może jak można wyświetlać emotki w JTextPane po wpisaniu np. :) ?

0

Użyj HTML'a

0

a może mi ktoś powiedzieć jak w JTextPane przechodzić do nowej linii bo cały czas mi się nadpisuje.
Próbowałem +"\n" , +"\r\n" i +"\r"
Próbowałem też tak
final static String newline = "\n";
i później +newline ale też nie dało rady

tekst dodaję w ten sposób oknopo.setText("<html>"+text+"\r\n"+"
</html>");

0

Jak masz "czysty" tekst (bez HTML-a) to tak:

oknopo.setText(oknopo.getText()+"\n"+tekst);

co IMHO jest oczywiste.
jeśli używasz HTML-a, to tak:

String s=oknopo.getText();
oknopo.setText(s.substring(0,s.length()-7)+"<br>"+tekst+"</html>");
0

Może się do czegoś przyda:

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextPane;
import java.awt.BorderLayout;

import javax.swing.text.Document;
import javax.swing.text.Style;
import javax.swing.text.StyleContext;
import javax.swing.text.StyleConstants;

import javax.swing.text.html.HTMLEditorKit;
import javax.swing.text.html.HTMLDocument;
import javax.swing.text.html.StyleSheet;
import javax.swing.text.BadLocationException;
import javax.swing.text.html.HTML;

import java.io.IOException;

public class Main extends JFrame {
  public Main() {
    super("TextPane test");
    setSize(400,300);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    getContentPane().setLayout(new BorderLayout());

    TextPaneTest tpt = new TextPaneTest("Hello World!");
    tpt.append("\n\nCośtam cośtam");
    getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, tpt);

    setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new Main();
  }
}

class TextPaneTest extends JTextPane {
  private HTMLEditorKit htmlEditor = null;
  private HTMLDocument htmlDoc = null;
  private StyleSheet css = null;

  public TextPaneTest() {
    super();
    this.setEditable(false);
    this.setContentType("text/html");
    this.setText("<html><head></head><body></body></html>");
    init();
  }

  public TextPaneTest(String text) {
    super();
    this.setEditable(false);
    this.setContentType("text/html");
    this.setText("<html><head></head><body></body></html>");
    init();
    append(text);
  }

  public void append(String text) {
    Document doc = this.getDocument();
    try {
      htmlEditor.insertHTML(htmlDoc, doc.getEndPosition().getOffset()-1, filter(text), 0,1, null);
      goToEnd();
    }catch(BadLocationException e) {
      e.printStackTrace();
    }catch(IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  private void goToEnd() {
    this.selectAll();
    int h = this.getSelectionEnd();
    this.select(0,h);
    this.select(h,h);
  }

  private String filter(String text) {
    if(text == null) return "";
    text = text.replaceAll("\\<","&lt;");
    text = text.replaceAll("\\>","&gt;");
    text = text.replaceAll("\n","<br/>");
    return text;
  }

  private void init() {
    this.htmlEditor = new HTMLEditorKit();
    this.htmlDoc = (HTMLDocument)htmlEditor.createDefaultDocument();
    this.css = htmlEditor.getStyleSheet();

    css.addRule("body { background-color: #000000;");
    css.addRule("body { color: #FFFFFF;");
    css.addRule("body { font-family: verdana, tahoma, sans-serif;");
    css.addRule("body { font-size: 14px;");
    css.addRule("body { font-style: normal;");
    css.addRule("body { font-weight: bold;");

    this.setDocument(htmlDoc);
  }
}
0

dzięki za pomoc ;-)
a może jeszcze mi to ktoś wyjaśnić
mam strumień wyjściowy do serwera i niby powinno wysyłać dane ale tego nie robi

OutputStream out = socket.getOutputStream();

.......

              String data = oknotxt.getText(); 
      data= ""+id+":"+text;
      out.write(data.getBytes());
      out.write("\r\n".getBytes());
      out.flush();

Czy to powinno być tak?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0