NoClassDefFoundError

0

Witam, mam do oddania jutro program symulujacy dostęp do dysków. Napisałem owo cudo, jednakże występuje mały problem z kompilacja. Otrzymuje błąd:

--------------------Configuration: <Default>--------------------
java.lang.NoClassDefFoundError: Symulacja
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Symulacja
  at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
Exception in thread "main" 
Process completed.

Mam dwa pliki: Symulacja.java :

import java.io.*;
import java.util.Random;

public class Symulacja
{
  public static void main(String args[]) throws IOException
  {
    BufferedReader wej = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    StreamTokenizer str = new StreamTokenizer(wej);
    
    do
    {
      System.out.print("\fPodaj ilosc ciagow testowych: ");
      str.nextToken();
      final int N = (int) str.nval;
      System.out.print("Podaj ilosc zadan w ciagu: ");
      str.nextToken();
      final int LZ = (int) str.nval;
      System.out.print("Podaj rozmiar dysku: ");
      str.nextToken();
      final int RD = (int) str.nval;
      System.out.print("Podaj maksymalny odstep czasu miedzy pojawieniem sie zadan: ");
      str.nextToken();
      final int maxOdstep = (int) str.nval;
      System.out.print("Czy w symulacji moga pojawic się zadania z ograniczeniem czasowym (t/n): ");
      Dysk.REAL_TIME = (wej.readLine().toLowerCase().charAt(0) == 't');
      int DL = 3;
      if (Dysk.REAL_TIME)
        do
        {
          System.out.print("Srednio co ktore zadanie ma miec ograniczenie czasowe?: ");
          str.nextToken();
        }
        while((DL = (int) str.nval) < 1);
      
      int sumyPrzemieszczen[] = new int[4];
      int sumyPrzekroczen[] = new int[4];
      Dysk dyski[] = new Dysk[4];
      dyski[0] = new Dysk(RD, Dysk.FCFS);
      dyski[1] = new Dysk(RD, Dysk.SSTF);
      dyski[2] = new Dysk(RD, Dysk.SCAN);
      dyski[3] = new Dysk(RD, Dysk.C_SCAN);
      Random rand = new Random();
      
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        dyski[0].resetuj(RD, Dysk.FCFS);
        dyski[1].resetuj(RD, Dysk.SSTF);
        dyski[2].resetuj(RD, Dysk.SCAN);
        dyski[3].resetuj(RD, Dysk.C_SCAN);
        
        for (int j = 0; j < LZ; j++)
        {
          int deadline = -1;
          if (Dysk.REAL_TIME && rand.nextInt(DL) == 0)
            deadline = rand.nextInt(RD) + RD/2;
          int pozycja = rand.nextInt(RD);
          for (int d = 0; d < 4; d++)
            dyski[d].dodajZadanie(pozycja, deadline);
          
          int odstep = 0;
          while ((odstep = (int) (-(maxOdstep/2)*Math.log(rand.nextDouble()))) > maxOdstep);
          for (int c = 0; c < odstep; c++)
            for (int d = 0; d < 4; d++)
              dyski[d].akcja();
        }
        for (int d = 0; d < 4; d++)
          while (dyski[d].zajety())
            dyski[d].akcja();
        
        for (int d = 0; d < 4; d++)
        {
          sumyPrzemieszczen[d] += dyski[d].sumaPrzemieszczen();
          sumyPrzekroczen[d] += dyski[d].przekroczoneDL();
        }
      }
      
      System.out.println();
      System.out.print("WYNIKI:");
      System.out.print("\nFCFS" + (Dysk.REAL_TIME ? " (EDF):" : ":"));
      System.out.printf("\nruchy glowicy: %-10.2f ", (double) sumyPrzemieszczen[0] / N);
      if (Dysk.REAL_TIME)
        System.out.printf("przekroczone DL: %.2f", (double) sumyPrzekroczen[0] / N);
      System.out.print("\nSSTF" + (Dysk.REAL_TIME ? " (EDF):" : ":"));
      System.out.printf("\nruchy glowicy: %-10.2f ", (double) sumyPrzemieszczen[1] / N);
      if (Dysk.REAL_TIME)
        System.out.printf("przekroczone DL: %.2f", (double) sumyPrzekroczen[1] / N);
      System.out.print("\nSCAN" + (Dysk.REAL_TIME ? " (FD-SCAN):" : ":"));
      System.out.printf("\nruchy glowicy: %-10.2f ", (double) sumyPrzemieszczen[2] / N);
      if (Dysk.REAL_TIME)
        System.out.printf("przekroczone DL: %.2f", (double) sumyPrzekroczen[2] / N);
      System.out.print("\nC-SCAN" + (Dysk.REAL_TIME ? " (FD-SCAN):" : ":"));
      System.out.printf("\nruchy glowicy: %-10.2f ", (double) sumyPrzemieszczen[3] / N);
      if (Dysk.REAL_TIME)
        System.out.printf("przekroczone DL: %.2f", (double) sumyPrzekroczen[3] / N);
      System.out.println();
      
      do
        System.out.print("\nPowtorzyc (t/n) ? ");
      while (str.nextToken() != str.TT_WORD);
    }
    while (str.sval.toLowerCase().charAt(0) != 'n');
    System.out.println("\f\nDziekuje za uwage :)\n");
    wej.read();
    System.out.print('\f');
  }
}

oraz Dysk.java:

public class Dysk
{
  private Element dysk[];
  private Element wartownikDysku;
  private int liczbaZadan;
  private int trybPracy;
  private int pozycjaGlowicy;
  private int celGlowicy;
  private int czas;
  private int przekroczoneDL;
  private int sumaPrzemieszczen;
  
  public static final int FCFS = 1;
  public static final int SSTF = 2;
  public static final int SCAN = 3;
  public static final int C_SCAN = 4;
  
  public static boolean REAL_TIME = true;
  
  public Dysk(int rozmiar, int tryb) throws IllegalArgumentException
  {
    resetuj(rozmiar, tryb);
  }
  
  public void akcja()
  {
    if (celGlowicy != pozycjaGlowicy)
    {
      if (dysk[pozycjaGlowicy] != null)
        switch (trybPracy)
        {  
          case SCAN:
            obsluz(pozycjaGlowicy);
            break;
          case C_SCAN:
            if (celGlowicy > pozycjaGlowicy || dysk[celGlowicy].deadline != -1)
            {
              obsluz(pozycjaGlowicy);
              break;
            }
          default:
            pozycjaGlowicy += celGlowicy > pozycjaGlowicy ? 1 : -1;
            sumaPrzemieszczen++;
        }
      else
      {
        pozycjaGlowicy += celGlowicy > pozycjaGlowicy ? 1 : -1;
        sumaPrzemieszczen++;
      }
    }
    else if (dysk[pozycjaGlowicy] != null)
      obsluz(pozycjaGlowicy);
    else if (trybPracy == 3 || trybPracy == 4)
      celGlowicy = nastepneZadanie();
    
    czas++;
  }
  private void obsluz(int pozycja)
  {
    Element e = dysk[pozycja];
    if (e.deadline != -1 && e.deadline < czas)
      przekroczoneDL++;
    e.poprzedni.nastepny = e.nastepny;
    e.nastepny.poprzedni = e.poprzedni;
    dysk[pozycja] = null;
    liczbaZadan--;
    celGlowicy = nastepneZadanie();
  }
  private int nastepneZadanie()
  {
    if (liczbaZadan > 0)
    {
      Element nastepny = null;
      if (REAL_TIME)
      {
        Element e = wartownikDysku.nastepny;
        while (e != wartownikDysku)
        {
          if (e.deadline != -1 && (nastepny == null || nastepny.deadline > e.deadline))
            nastepny = e;
          e = e.nastepny;
        }
      }
      if (nastepny == null)
      {
        switch (trybPracy)
        {
          case FCFS:
            nastepny = wartownikDysku.nastepny;
            for (Element e = nastepny.nastepny; e != wartownikDysku; e = e.nastepny)
              if (e.czasZgloszenia < nastepny.czasZgloszenia)
                nastepny = e;
            break;
          case SSTF:
            Element e = wartownikDysku.nastepny;
            while (e != wartownikDysku && e.pozycja < pozycjaGlowicy)
              e = e.nastepny;
            if (e == wartownikDysku)
              nastepny = e.poprzedni;
            else if (e.poprzedni == wartownikDysku)
              nastepny = e;
            else
              nastepny = (e.pozycja - pozycjaGlowicy < pozycjaGlowicy - e.poprzedni.pozycja) ? e : e.poprzedni;
            break;
          case SCAN:
            if (celGlowicy == pozycjaGlowicy)
            {
              if (pozycjaGlowicy == dysk.length - 1 && dysk[pozycjaGlowicy] == null)
                return 0;
              else if (dysk[pozycjaGlowicy] == null)
                return dysk.length - 1;
            }
            else 
              return celGlowicy > pozycjaGlowicy ? dysk.length - 1 : 0;
          case C_SCAN:
            if (pozycjaGlowicy == dysk.length - 1 && dysk[pozycjaGlowicy] == null)
              pozycjaGlowicy = 0;
            return dysk.length - 1;
        }
      }
      return nastepny.pozycja;
    }
    else
      return pozycjaGlowicy;
  }
  public void resetuj(int rozmiar, int tryb) throws IllegalArgumentException
  {
    if (tryb > 0 && tryb < 5 && rozmiar > 0)
    {
      dysk = new Element[rozmiar];
      wartownikDysku = new Element(null, -1, -2, 0, null);
      wartownikDysku.nastepny = wartownikDysku.poprzedni = wartownikDysku;
      
      trybPracy = tryb;
      sumaPrzemieszczen = liczbaZadan = pozycjaGlowicy = celGlowicy = czas = przekroczoneDL = 0;
    }
    else
      throw new IllegalArgumentException("Nieprawidlowy tryb pracy procesora");
  }
  public boolean zajety()
  {
    return liczbaZadan > 0;
  }
  public boolean dodajZadanie(int pozycja, int deadline)
  {
    if (deadline > -2 && pozycja >= 0 && pozycja < dysk.length && dysk[pozycja] == null)
    {
      Element e = wartownikDysku.nastepny;
      while (e != wartownikDysku && e.pozycja < pozycja)
        e = e.nastepny;
      dysk[pozycja] = e.poprzedni = e.poprzedni.nastepny = new Element(e.poprzedni, pozycja, (deadline == -1 ? -1 : czas + deadline), czas, e);
      liczbaZadan++;
      celGlowicy = nastepneZadanie();
      return true;
    }
    else
      return false;
  }
  public int sumaPrzemieszczen()
  {
    return sumaPrzemieszczen;
  }
  public int czas()
  {
    return czas;
  }
  public int przekroczoneDL()
  {
    return przekroczoneDL;
  }
  
  private class Element
  {
    private int pozycja;
    private int deadline;
    private int czasZgloszenia;
    private Element poprzedni;
    private Element nastepny;
    
    private Element(Element p, int war, int dl, int czas, Element n)
    {
      poprzedni = p;
      pozycja = war;
      deadline = dl;
      czasZgloszenia = czas;
      nastepny = n;
    }
  }
}

Proszę, uświadomcie mi moją tępote i wskażcie, gdzie popełniam błąd...

0

To jest błąd kompilacji czy błąd wykonania ?
Jeśli kompilacji, to spróbuj tak: umieść oba pliki źródłowe w jednym katalogu (usuń z tego katalogu inne pliki *.java) i spróbuj polecenia javac *.java
pozdrawiam

0

To sie dzieje, kiedy wciskam "Run project", wiec na moje to blad wykonania. Probowalem Twojego sposobu i wtedy dostaje taki blad:

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Dysk/java
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Dysk.java
    at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
0
javac *.java
java Symulacja

pozdrawiam

0

Probowalem tak jzu wczesniej - nie znajduje mi polecenia javac :/

0

A masz kompilator na komputerze ?
Jeśli tak, to poczytaj o zmiennej środowiskowej PATH, jeśli nie to d**a.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1