Przekazanie parametru do apletu

0

Czy jest możliwe przekazanie parametru określającego kolor tekstu w aplecie w postaci:

<param name="kolor" value="red">

Problem polega na zmianie obiektu klasy String - którym jest przekazywany parametr kolor na obiekt klasy Color - dla setColor()

A może jakiś inny sposób na ten problem

0

Można, w kodzie apletu (metoda init()):

parametr=getParameter("color");
if (parametr!=null)
{
    try
	{
        napis=Color.decode(parametr);
	}
	catch(NumberFormatException e)
	{
        napis=new Color(254,204,102);
	}
}

na stronie:

 <applet code="XXX.class" height="60" width="360">
  <param name="color" value="#000099">
 </applet>

jeśli chcesz przekazać tak:

 <applet code="XXX.class" height="60" width="360">
  <param name="color" value="red">
 </applet>

to uprości się odczytywanie parametru w metodzie init()

0

Chodzi mi o:

<applet code="XXX.class" height="60" width="360">
  <param name="color" value="red">
 </applet>

do Color.decode() trzeba przekazać wartość HEX koloru inaczej łapie wyjątek, ale z tym już próbowałem wcześniej.

napisałeś, że ten drugi sposób (czyli ten wyżej ;-) ) uprości odczytanie parametru w metodzie init()

podaj przykład tego bo nie wiem jak to rozwizać.

</quote>
0

Uprości odczytanie parametru, ale nie uprości ustawienia koloru.
Trzeba chyba napisać taką klasę:

public class Kolor
{
   public static Color getKolor(String name)
   {
     if(name.equalsIgnoreCase("blue"))
       return new Color.BLUE;
     .....
     return new Color.BLACK; // wartość domyślna
   }
}

a do init() wsadzić coś takiego

parametr=getParameter("color");
if (parametr!=null)
   kolor=Kolor.getKolor(parametr);
else
   kolor=new Color(254,204,102);
}
0

import javax.swing.text.html.StyleSheet

String colStr="red";
StyleSheet st=new StyleSheet();
Color col=st.stringToColor(colStr);

No i jeszcze trzeba obsłużyć wyjątki, szczegóły w dokumentacji.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1