Jak zmusic przycisk do odegrania dzwieku

0

Potrzebuje pomocy, jak mogę w prosty sposób zrealizować odegranie dzwieku wav który mam w tym samym katalogu , po kliknieciu na przycisk?

0

Zakładam, że wiesz jak obsługiwać zdarzenia.
W obsłudze zdarzenia daj coś takiego:

try
{
  clipFile=new URL("file:"+name);
  clip=Applet.newAudioClip(clipFile);
  if (clip!=null)
  {
    clip.play();
  }
}
catch (MalformedURLException e)
{
}

zmienna name zawiera nazwę pliku

0

Gdy to zrobilem i kliknolem na przycisk pojawilo mi sie cos takiego

  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)

A dzwieku jak NIE MA tak nie ma

0

Nie wiem co naknociłeś, masz tu cały kod, który odtwarza, odtwarza w pętli i zatrzymuje

import java.applet.*;
import java.net.*;
import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.filechooser.FileFilter;

public class Odtwarzacz extends JFrame implements ActionListener
{
  URL clipFile=null;
  AudioClip clip=null;
  JButton open=new JButton(new ImageIcon("Open.gif"));
  JButton play=new JButton(new ImageIcon("Play.gif"));
  JButton loop=new JButton(new ImageIcon("Loop.gif"));
  JButton stop=new JButton(new ImageIcon("Stop.gif"));
  JFileChooser fc=new JFileChooser(".");
  JLabel nazwa=new JLabel("");
  //------------------------
  public static void main(String[] args)
  {
    new Odtwarzacz();
  }
  //------------------------
  public Odtwarzacz()
  {
    super("Klasa AudioClip");
    setLayout(new BorderLayout(2,2));
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    JToolBar tb=new JToolBar();

    open.addActionListener(this);
    open.setToolTipText("Wybór pliku");
    tb.add(open);

    play.addActionListener(this);
    play.setToolTipText("Odtwarzanie");
    play.setEnabled(false);
    tb.add(play);

    loop.addActionListener(this);
    loop.setToolTipText("Odtwarzanie w pętli");
    loop.setEnabled(false);
    tb.add(loop);

    stop.addActionListener(this);
    stop.setToolTipText("Zatrzymanie");
    stop.setEnabled(false);
    tb.add(stop);

    add(tb,"North");

    JPanel p=new JPanel();
    p.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    p.add(nazwa);
    p.setPreferredSize(new Dimension(400,60));
    add(p,"Center");

    fc.setFileFilter(new Filtr());

    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }
  //------------------------
  public void actionPerformed(ActionEvent ae)
  {
    JButton source=(JButton) ae.getSource();
    if (source==open)
    {
      int wybor=fc.showOpenDialog(this);
      if (wybor==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
      {
        String name="";
        try
        {
          name=fc.getSelectedFile().getCanonicalPath();
        }
        catch (IOException e)
        {
        }
        nazwa.setText(name);
        try
        {
          clipFile=new URL("file:"+name);
          clip=Applet.newAudioClip(clipFile);
          if (clip!=null)
          {
            play.setEnabled(true);
            loop.setEnabled(true);
          }
        }
        catch (MalformedURLException e)
        {
        }
        return;
      }
    }
    if (source==play)
    {
      clip.play();
      stop.setEnabled(true);
      return;
    }
    if (source==loop)
    {
      clip.loop();
      stop.setEnabled(true);
      return;
    }
    if (source==stop)
    {
      clip.stop();
      stop.setEnabled(false);
    }
  }
}

//------------------------------------------------

class Filtr extends FileFilter
{
  public boolean accept(File f)
  {
    String name=f.getName().toUpperCase();
    return (f.isDirectory() || name.endsWith(".WAV") || name.endsWith(".MID"));
  }
  public String getDescription()
  {
    return "Pliki *.WAV *.MID";
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0