Dostęp do EJB z klienta standalone

0

Witam, mam pytanie.

Zająłem się nauką EJB i mam problem. Skorzystałem z tutoriala JBoss http://docs.jboss.org/ejb3/ap[...]rial/stateless/stateless.html , gdy korzystam z ant'a wszystko działa, lecz gdy chcę zbudować aplikację standalone dostaję wyjątki o problemie otrzymania poprawnych danych z JNDI. Wydaje mi sie, ze aplikacje standalone nie maja JNDI, tak wiec w jaki sposob ze zwyklej aplikacji standalone skorzystac z EJB na oddalonym serwerze?

Pozdrawiam

0

Mają JNDI. Pokaż kod który się sypie + wyjątek. Najprawdopodobniej masz coś źle podpięte.

0
Koziołek napisał(a)

Mają JNDI. Pokaż kod który się sypie + wyjątek. Najprawdopodobniej masz coś źle podpięte.

Dziękuję za odpowiedź, już udostępniam źródła i wyjątki:

oto klient testowy:

package org.jboss.tutorial.stateless.client;

import org.jboss.tutorial.stateless.bean.Calculator;
import org.jboss.tutorial.stateless.bean.CalculatorRemote;

import javax.naming.InitialContext;

public class Client
{
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
   InitialContext ctx = new InitialContext();
   Calculator calculator = (Calculator) ctx.lookup("CalculatorBean/remote");

   System.out.println("1 + 1 = " + calculator.add(1, 1));
   System.out.println("1 - 1 = " + calculator.subtract(1, 1));
  }
}

a oto wyjątek który otrzymuję:

Exception in thread "main" javax.naming.NoInitialContextException: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial
  at javax.naming.spi.NamingManager.getInitialContext(NamingManager.java:657)
  at javax.naming.InitialContext.getDefaultInitCtx(InitialContext.java:259)
  at javax.naming.InitialContext.getURLOrDefaultInitCtx(InitialContext.java:296)
  at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:363)
  at org.jboss.tutorial.stateless.client.Client.main(Client.java:34)

Nie za bardzo rozumiem o co w tym chodzi... Jeśli chodzi o skrypt deployujący, o stronę beana, to wszystkie źródła dostępne są pod linkiem, który umieściłem w pierwszym poście. Wydaje mi się, że sprawa jest banalna i chodzi właśnie o JNDI, ale niestety dla mnie sprawa wydaje się zbyt ciężka ;).

Z góry dziękuję za pomoc!

0

OK. Teraz odpowiedź :) Jeżeli chcesz połączyć się z serwerem i za pomocą JNDI pobierać dane to musisz skonfigurować to połączenie. Warto zrobić to na przykład w taki sposób, że tworzysz metogę getInitialContect(), która zwraca już spreparowany kontekst połączenia. Przykładowa metoda (serwer glassfish):

private Context getInitialContext() throws NamingException {
    Properties props = new Properties();
    props.setProperty(Context.SECURITY_PRINCIPAL, "admin");
    props.setProperty(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "admin");
    props
        .setProperty(Context.URL_PKG_PREFIXES,
            "com.sun.enterprise.naming");
    props.setProperty(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
        "com.sun.enterprise.naming.SerialInitContextFactory");
    props.setProperty(Context.STATE_FACTORIES,
        "com.sun.corba.ee.impl.presentation.rmi.JNDIStateFactoryImpl");
    props.setProperty(Context.PROVIDER_URL, host + ":3700");

    return new InitialContext(props);
  }

Oraz wywołaniew metodzie fabryki kalkulatorów (ta sama klasa):

public Kalkulator stworzKalkulator() {
    Kalkulator kalkulator = null;
    try {
      kalkulator = (Kalkulator) getInitialContext().lookup(
          "test.Kalkulator");
    } catch (NamingException e) {

      throw new RuntimeException(e);
    }
    return kalkulator;
  }

w JBossie trzeba zmienić wartości w propeties (powinno być w dokumentacji) :) no i oczywiście dodać jara z klasami z properties

0

hmmm... wydaje mi się, że problem leży gdzieś indziej. Gdy uruchamiam ant'a z targetem 'run', to wtedy wszystko działa poprawnie, a gdy uruchamiam z poziomu eclipse'a jako java application, to dostaję podane wyżej wyjątki. W załączniku dorzucam skrypt antowy z którego korzystam:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project basedir="." default="jar.client">
  <!--Auto generated ant build file-->
  <property environment="env"/>
  <property name="axis2.home" value="${env.AXIS2_HOME}"/>
  <property name="project.base.dir" value="."/>
  <property name="maven.class.path" value=""/>
  <property name="name" value="Echo"/>
  <property name="src" value="${project.base.dir}/."/>
  <property name="test" value="${project.base.dir}/test"/>
  <property name="build" value="${project.base.dir}/build"/>
  <property name="classes" value="${build}/classes"/>
  <property name="lib" value="${build}/lib"/>
  <property name="resources" value="${project.base.dir}/resources"/>
  <property value="" name="jars.ok"/>
  <path id="axis2.class.path">
    <pathelement path="${java.class.path}"/>
    <pathelement path="${maven.class.path}"/>
    <fileset dir="${axis2.home}">
      <include name="lib/*.jar"/>
    </fileset>
  </path>
  <target name="init">
    <mkdir dir="${build}"/>
    <mkdir dir="${classes}"/>
    <mkdir dir="${lib}"/>
  </target>
  <target depends="init" name="pre.compile.test">
    <!--Test the classpath for the availability of necesary classes-->
    <available classpathref="axis2.class.path" property="stax.available" classname="javax.xml.stream.XMLStreamReader"/>
    <available classpathref="axis2.class.path" property="axis2.available" classname="org.apache.axis2.engine.AxisEngine"/>
    <condition property="jars.ok">
      <and>
        <isset property="stax.available"/>
        <isset property="axis2.available"/>
      </and>
    </condition>
    <!--Print out the availabilities-->
    <echo message="Stax Availability= ${stax.available}"/>
    <echo message="Axis2 Availability= ${axis2.available}"/>
  </target>
  <target depends="pre.compile.test" name="compile.src" if="jars.ok">
    <javac debug="on" memoryMaximumSize="256m" memoryInitialSize="256m" fork="true" destdir="${classes}" srcdir="${src}">
      <classpath refid="axis2.class.path"/>
    </javac>
  </target>
  <target depends="compile.src" name="compile.test" if="jars.ok">
    <javac debug="on" memoryMaximumSize="256m" memoryInitialSize="256m" fork="true" destdir="${classes}">
      <src path="${test}"/>
      <classpath refid="axis2.class.path"/>
    </javac>
  </target>
  <target depends="pre.compile.test" name="echo.classpath.problem" unless="jars.ok">
    <echo message="The class path is not set right!                Please make sure the following classes are in the classpath                1. XmlBeans                2. Stax                3. Axis2         "/>
  </target>
  <target depends="jar.server, jar.client" name="jar.all"/>
  <target depends="compile.src,echo.classpath.problem" name="jar.server" if="jars.ok">
    <copy toDir="${classes}/META-INF" failonerror="false">
      <fileset dir="${resources}">
        <include name="*.xml"/>
        <include name="*.wsdl"/>
        <include name="*.xsd"/>
      </fileset>
    </copy>
    <jar destfile="${lib}/${name}.aar">
      <fileset excludes="**/Test.class" dir="${classes}"/>
    </jar>
  </target>
  <target if="jars.ok" name="jar.client" depends="compile.src">
    <jar destfile="${lib}/${name}-test-client.jar">
      <fileset dir="${classes}">
        <exclude name="**/META-INF/*.*"/>
        <exclude name="**/lib/*.*"/>
        <exclude name="**/*MessageReceiver.class"/>
        <exclude name="**/*Skeleton.class"/>
      </fileset>
    </jar>
  </target>
  <target if="jars.ok" depends="jar.server" name="make.repo">
    <mkdir dir="${build}/repo/"/>
    <mkdir dir="${build}/repo/services"/>
    <copy file="${build}/lib/${name}.aar" toDir="${build}/repo/services/"/>
  </target>
  <target if="jars.ok" depends="make.repo" name="start.server">
    <java fork="true" classname="org.apache.axis2.transport.http.SimpleHTTPServer">
      <arg value="${build}/repo"/>
      <classpath refid="axis2.class.path"/>
    </java>
  </target>
  <target if="jars.ok" depends="compile.test" name="run.test">
    <path id="test.class.path">
      <pathelement location="${lib}/${name}-test-client.jar"/>
      <path refid="axis2.class.path"/>
      <pathelement location="${classes}"/>
    </path>
    <mkdir dir="${build}/test-reports/"/>
    <junit haltonfailure="yes" printsummary="yes">
      <classpath refid="test.class.path"/>
      <formatter type="plain"/>
      <batchtest fork="yes" toDir="${build}/test-reports/">
        <fileset dir="${test}">
          <include name="**/*Test*.java"/>
        </fileset>
      </batchtest>
    </junit>
  </target>
  <target name="clean">
    <delete dir="${build}"/>
  </target>
</project>
0

aż sobie zestawiłem podobne środowisko, żeby sprawdzić...NB6 + GlassfishV2

stworzyłem projekt EJB w nim SLSB o Zdalnym interfejsie zadeklarowany w sun-ejb-jar.xml:

<sun-ejb-jar>
 <enterprise-beans>
  <ejb>
   <ejb-name>pracownik</ejb-name>
   <jndi-name>pracownik</jndi-name>
  </ejb>
 </enterprise-beans>
</sun-ejb-jar>
@Stateless(name="pracownik")
public class PracownikBibliotekiBean implements PracownikBibliotekiRemote {....

klasa klienta (w osobnym projekcie)

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try{
    InitialContext ctx = new InitialContext();
   PracownikBibliotekiLocal calculator = (PracownikBibliotekiLocal) ctx.lookup("pracownik");
    List<Ksiazka>list=calculator.getWszystkieKsiazki();//jakaś metoda z ziarna EJB
    for (Ksiazka ksiazka : list) {
System.out.println(ksiazka);
    }
    }catch(Exception x){
      x.printStackTrace();
    }
   }

}

do projektu klienta dodajesz jako biblioteki 2 JARy: appserv-rt.jar i javaee.jar (ewentualnie toplinka jesli uzywasz JPA)

i już, takie coś już mi działać zaczęło...

pzdr.

0

Dodam, że w glassfishu można taki projekt uruchomić tak(bez NB, z linii poleceń):

[ścieżka glassfisha]/bin/appclient -client [ścieżka projektu]/dist/[nasz_projekt].jar [ewentualne parametry naszego programu]

Najpierw oczywiście nasz projekt musi być zbudowany do [nasz_projekt].jar

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0