Zapis i odczyt (plik). Problem z tablicą obiektów.

0

Witam, piszę program, w którym mam zapisywać tablicę obiektów do pliku i potem odczytywać je grupami (najpierw punkty, potem koła, walce i stożki). Gdy nie ma takich obiektów któregoś typu, to mam wyświetlić komunikat "Nie ma obiektów typu: " nazwa_obiektu.
Problem jest następujący - po uruchomieniu programu i wpisaniu czegokolwiek (to znaczy liczby typu int, ale niekoniecznie z zakresu 1 - 4 (pętla w switchu). tylko na przykład "5" przez całą pętlę) plik jest zapisywany na dysk (chyba poprawnie) i po odczytaniu (pętla "Wyświetlenie tablicy wczytanej z pliku.") dane wyglądają mniej więcej tak:

all[0] = Obiekt typu Punkt
all[1] = null
all[2] = Obiekt typu Kolo
all[3] = Obiekt typu Kolo
all[4] = null
all[5] = Obiekt typu Walec
all[6] = Obiekt typu Walec
all[7] = Obiekt typu Walec
all[8] = null
all[9] = Obiekt typu Stozek
all[10] = Obiekt typu Stozek
all[11] = Obiekt typu Stozek
all[12] = null
all[13] = null
all[14] = null

Jak już pisałem, choćbym nie wpisał żadnego punktu, koła, walca czy stożka, to ta tablica zawsze tak wygląda ("nulle" też), więc chyba nie ma nawet mowy (na przyszłość) o wyświetleniu komunikatu o braku obiektu danego typu, choć tego w kodzie nie pisałem.
Co zrobić, by nad tym zapanować, zlikwidować te puste elementy tablicy i żeby ona wyświetlała to, co chciałem jej wcześniej wpisać, ewentualnie gdzie dodać ten komunikat o braku danego obiektu?
KOD PROGRAMU:

import java.io.*;
import java.util.*;

public class Main implements Iterable, Serializable
{
 
 static ArrayList tab = new ArrayList(); //Domyślnie tworzy tablicę 10-elementową, można wpisać w parametrze inną wielkość.
 int size = tab.size();
 
 public Iterator iterator()
 {
   return new Iterator()
   {
     int position = 0;
     public boolean hasNext()
     {
       return position < size;
     }
     public Object next()
     {
       return tab.get(position++).toString();
     }
     public void remove()
     {
      throw new UnsupportedOperationException();
     }
   };
 }

 public static void main(String args[])
 throws IOException
 {  
  int wybor; 
  BufferedReader brIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.println("Wypełnij tablicę danymi figurami.");
  
  Punkt punkt = new Punkt(Math.random(), Math.random());
  Kolo kolo = new Kolo(Math.random());
  Walec walec = new Walec(Math.random(), Math.random());
  Stozek stozek = new Stozek(Math.random(), Math.random(), Math.random());
   
  for (int i = 0; i < 15; i++)
  {
    System.out.println("Wybierz: 1 - punkt, 2 - koło, 3 - stożek, 4 - walec.");
    
    String line = null;
        try{ 
          line = brIn.readLine();
        }
        catch(IOException e){
          System.out.println("Błąd odczytu strumienia.");
          return;
        }
        
        try{
          wybor = Integer.parseInt(line);
        }
        catch(NumberFormatException e){
          System.out.println("Wprowadzona wartość nie jest liczbą całkowitą.");
          return;
        }    
    switch(wybor)
    {
       case 1: {
            tab.add(punkt);
           }
       break;
       case 2: {
            tab.add(kolo);
           }
       break;
       case 3: {
            tab.add(walec);
           }
       break;
       case 4: {
            tab.add(stozek);
           }
       break;
       default: System.out.println("Nie ma figury o takim numerze."); break;   
    }
  }
  
  //Zapisywanie do pliku.
  try
      {
        FileOutputStream f = new FileOutputStream("dane.txt");
        ObjectOutputStream str = new ObjectOutputStream(f);
        str.writeObject(punkt);
        str.writeObject(kolo);
        str.writeObject(walec);
        str.writeObject(stozek);
        //punkt jest zapisywanym obiektem //było "ob"
        str.flush(); //Powoduje opróżnienie bufora.
        f.close();
      }
      catch(IOException e)
      {
        System.out.println("Błąd wejścia/wyjścia.");
       //  JOptionPane.showMessageDialog(lista,e.getMessage(),"Pisanie do pliku "+nameOfFile,JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      } 
  
  //Odczyt danych z pliku.
  Object all[] = new Object[15];
  try
      {
        FileInputStream f = new FileInputStream("dane.txt");
        ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(f);
        
        for(int i = 0; i < 15; i++)
         {
          Object ob = ois.readObject();
        
          if (ob instanceof Punkt)
          {
            all[i++] = (Punkt)(ob);
          }
          if (ob instanceof Kolo)
          {
            all[i++] = (Kolo)(ob);
          }
          if (ob instanceof Walec)
          {
            all[i++] = (Walec)(ob);
          }
          if (ob instanceof Stozek)
          {
            all[i++] = (Stozek)(ob);
          }
         }
      }
      catch(Exception e) //A nie IOException?
      {
        System.out.println("Błąd wejścia/wyjścia.");
       // JOptionPane.showMessageDialog(null,e.getMessage(),"Czytanie pliku "+nameOfFile,JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
       // lista=new List();
      }
  
  int indeks = 0;
  System.out.println("\nWyświetlenie tablicy elementów.\n");
  for(Object o: tab)
  {
    System.out.println("a[" + indeks + "] = " + o.toString());
    indeks++;
  }
      
  System.out.println("\nWyświetlenie tablicy wczytanej z pliku.\n");
  for (int ind = 0; ind < 15; ind++)
  {
    System.out.println("all[" + ind + "] = " + all[ind]);  
  }
 
/* tab.remove(3); //Usuwa element o indeksie 3.
  indeks = 0;
  System.out.println("\nWyświetlenie tablicy po usunięciu elementu o indeksie 3.\n");
  for(Object o: tab)
  {
    System.out.println("a[" + indeks + "] = " + o.toString());
    indeks++;
  }
 */
 }
}

Chciałbym zaznaczyć, że problemy z tym programem zgłaszałem już tu na forum http://4programmers.net/Forum/427086?h=zap%C4%99tlenie#id427086
(i pomogli mi bogdans oraz gzrewal, za co dziękuję), ale teraz problem już sporo odbiega od tego, z czym miałem problem wtedy, więc założyłem nowy temat.
Przy okazji - możecie zobaczyć, jak kod ewoluował dzięki wyżej wymienionym osobom. :-)
Z góry dziękuję za odpowiedź.

0
 1. Tworzenie tablicy. Skoro losujesz parametry figur, to domyślam się,że chcesz mieć w tablicy różne Punkty,Walce itp. Jeśli tak, to kod powinien wyglądać inaczej:
Punkt punkt;
.....
for(int i=0;i<15;i++)
{
  ....
  switch(wybor)
  {
     case 1:
      punkt=new Punkt(Math.random(),Math.random());      
      tab.add(punkt);
      break;    
  }  
} 
 1. Zapisywania zupełnie nie rozumiem
 2. Odczyt możesz zmienić tak:
 //zadeklaruj w metodzie main() zmienne
 int punkty=0;
 int walce=0;
 ...... 
        FileInputStream f = new FileInputStream("dane.txt");
        ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(f);
        for(int i = 0; i < 15; i++)
         {
          Object ob = ois.readObject();
        
          if (ob instanceof Punkt)
          {
            all[i] = (Punkt)(ob);
            punkty++;
          }
          if (ob instanceof Kolo)
          {
            all[i] = (Kolo)(ob);
            kola++;
          }
          if (ob instanceof Walec)
          {
            all[i] = (Walec)(ob);
            walce++;
          }
          if (ob instanceof Stozek)
          {
            all[i] = (Stozek)(ob);
            stozki++;
          }
         }

0

Dzięki za wskazówki, zastosowałem je (zmieniłem sposób tworzenia tablicy - faktycznie lepiej jest, gdy wszystkie elementy są różne ;-) oraz odczyt danych z pliku) wg Twoich wskazówek, bogdans.
Jest jeszcze sprawa zapisu do pliku - ten kod mam od Ciebie, tylko przerobiłem go trochę na swoją modłę, więc pewnie dlatego "nie wiesz, co tam się dzieje". ;-P
Domyślam się, że powinno to wyglądać coś w podobie tego:

 //Zapisywanie do pliku.
  try
      {
        FileOutputStream f = new FileOutputStream("dane.txt");
        ObjectOutputStream str = new ObjectOutputStream(f);
        Object ob;
        str.writeObject(ob);
       /*  str.writeObject(punkt);
        str.writeObject(kolo);
        str.writeObject(walec);
        str.writeObject(stozek);
       */ //punkt jest zapisywanym obiektem //było "ob"
        str.flush(); //Powoduje opróżnienie bufora.
        f.close();
      }
      catch(IOException e)
      {
        System.out.println("Błąd wejścia/wyjścia.");
       //  JOptionPane.showMessageDialog(lista,e.getMessage(),"Pisanie do pliku "+nameOfFile,JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      }

Czyli zamiast

str.WriteObject(punkt); //kolo, walec czy stozek

powinno być

str.WriteObject(ob);

Tylko wtedy muszę stworzyć obiekt ob:

Object ob;

Jednak nie bardzo wiem, jak go zainicjować.
Ewentualnie on nie powinien być w pętli, tylko zadeklarowany przed pętlą...
Będę wdzięczny za wskazówki. [green]

0

Poniższe rozwiązanie ignoruje wybór spoza zakresu 1-4

import java.io.*;
import java.util.*;

public class Test
{
  static ArrayList tab = new ArrayList();
  int size = tab.size();      
  //------------------------
  public static void main(String args[]) throws IOException
  {
    FileOutputStream f = new FileOutputStream("dane.txt");
    ObjectOutputStream str = new ObjectOutputStream(f);
    try
    {
      f = new FileOutputStream("dane.txt");
      str = new ObjectOutputStream(f);
    }
    catch(IOException e)
    {
      System.out.println("Błąd wejścia/wyjścia.");
      return;
    }
    int wybor;
    BufferedReader brIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.println("Wypełnij tablicę danymi figurami (15).");

    Object ob=new Object();

    for (int i=0;i<15;i++)
    {
      System.out.println("("+(i+1)+")Wybierz: 1 - punkt, 2 - koło, 3 - stożek, 4 - walec.");

      String line;
      try
      {
        line = brIn.readLine();
      }
      catch(IOException e)
      {
        System.out.println("Błąd odczytu strumienia.");
        return;
      }

      try
      {
        wybor = Integer.parseInt(line);
      }
      catch(NumberFormatException e)
      {
        System.out.println("Wprowadzona wartość nie jest liczbą całkowitą.");
        return;
      }
      switch(wybor)
      {
       case 1:
        ob=new Punkt(Math.random(), Math.random());
        tab.add(ob);
        break;
       case 2:
        ob=new Kolo(Math.random());
        tab.add(ob);
        break;
       case 3:
        ob=new Walec(Math.random(), Math.random());
        tab.add(ob);
        break;
       case 4:
        ob=new Stozek(Math.random(), Math.random(), Math.random());
        tab.add(ob);
        break;
       default: System.out.println("Nie ma figury o takim numerze.");
        i--;
        break;
      }
      if(wybor>=1 && wybor<=4)
      {
        str.writeObject(ob);
      }
    }
    //Zamknięcie pliku
    try
    {
      str.flush(); //Powoduje opróżnienie bufora.
      f.close();
    }
    catch(IOException e)
    {
      System.out.println("Błąd wejścia/wyjścia.");
      return;
    }

    //Odczyt danych z pliku.
    Object all[] = new Object[15];
    int punkty=0;
    int kola=0;
    int walce=0;
    int stozki=0;
    try
    {
      FileInputStream input = new FileInputStream("dane.txt");
      ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(input);

      for(int i=0;i<15;i++)
      {
        ob = ois.readObject();

        if (ob instanceof Punkt)
        {
          all[i] = (Punkt)(ob);
          punkty++;
        }
        if (ob instanceof Kolo)
        {
          all[i] = (Kolo)(ob);
          kola++;
        }
        if (ob instanceof Walec)
        {
          all[i] = (Walec)(ob);
          walce++;
        }
        if (ob instanceof Stozek)
        {
          all[i] = (Stozek)(ob);
          stozki++;
        }
      }
    }
    catch(Exception e) //A nie IOException?
    {
      System.out.println("Błąd wejścia/wyjścia.");
    }

    int indeks = 0;
    System.out.println("\nWyświetlenie tablicy elementów.\n");
    for(Object o: tab)
    {
      System.out.println("a[" + indeks + "] = " + o.toString());
      indeks++;
    }

    System.out.println("\nWyświetlenie tablicy wczytanej z pliku.");
    System.out.println("Punkty "+punkty);
    System.out.println("Kola "+kola);
    System.out.println("Walce "+walce);
    System.out.println("Stozki "+stozki);
    for (int i=0;i<15;i++)
    {
      System.out.println("all[" + i + "] = " + all[i]);
    }

  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1