Problem z plikiem class

0

itam!
Od razu przejdę do rzeczy. Zainteresował mnie aplet JAVY, który mozna znaleźć na stronie:
http://www.script.republika.pl/skrypty/def_foto.html
Próbowałem to sklecić na swoją stronę, lecz efekt tego mizerny jest...
TU znajduje się AlexWarp - nie zmieniałem w nim nic (jestem początkujący, jesli chodzi o JAVĘ)
Co chciałem uzyskać - WŁAŚNIE TO , ale jak widać na "załączonym obrazku" wyskakuje błąd. Bardzo proszę o pomoc - co takiego robię nie tak, że nie wyświetla mi poprawnie grafy? Wszystkie pliki są w odpowiednich folderach...
Sam nie poradzę sobie - to moje pierwsze starcie z JAVĄ ...

Zrobiłem plik htm specjalnie na "potrzeby" ....
http://www.next.cal.pl/proba.htm
ale dalej nic...

A może ewentualnie ktośz Was zna inny skrypt o takim samym (lub przynajmniej zbliżonym) działaniu?

0

Hmmm... masz moze kod tego appletu ?

Czy poptostu skopiowales go z html ?

Nie rozumiem co rozumiesz przez pojecie skopiowalem go.

0

Plik AlexWarp.class na tej stronie http://www.script.republika.pl/skrypty/def_foto.html jest inny niż na tej stronie http://www.next.cal.pl/proba.htm. Ten drugi w ogóle nie jest apletem.

0

Sorry nie wiem o co Ci chodzi....

Drugi link nie dziala. a pierwszy to jest applet a z tego co ja wiem, to z appletu na stronce nie da sie wyciagnac kodu....

0

Nie pozmajesz adresu własnej strony ? Kopiowałem adres przez schowek i się dokleiła kropka.
http://www.next.cal.pl/proba.htm

0

A tu masz dowód, że strony można wyciągnąć kod apletu. (nie jestem hackerem, zajęło mi to niecałą minutę)

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;

public class AlexWarp extends Applet
  implements Runnable
{

  public void run()
  {
    Initialize();
    while(mStartup != null) 
    {
      try
      {
        Thread.sleep(500L);
      }
      catch(InterruptedException _ex) { }
      if(!mReady)
      {
        mStatus += ".";
        showStatus(mStatus);
      }
    }
  }

  void Initialize()
  {
    mStatus = "Loading image...";
    showStatus(mStatus);
    mReady = false;
    mCanUndo = false;
    mRedo = false;
    mUndoButton.disable();
    mImage = getImage(getCodeBase(), mImageName);
    while((mWidth = mImage.getWidth(this)) < 0) 
      try
      {
        Thread.sleep(100L);
      }
      catch(InterruptedException _ex) { }
    while((mHeight = mImage.getHeight(this)) < 0) 
      try
      {
        Thread.sleep(100L);
      }
      catch(InterruptedException _ex) { }
    mPixels = new int[mWidth * mHeight];
    mOldPixels = new int[mWidth * mHeight];
    PixelGrabber pixelgrabber = new PixelGrabber(mImage, 0, 0, mWidth, mHeight, mPixels, 0, mWidth);
    boolean flag = false;
    do
    {
      try
      {
        flag = pixelgrabber.grabPixels(500L);
      }
      catch(InterruptedException _ex)
      {
        mStatus = "AlexWarp interrupted.";
        showStatus(mStatus);
        return;
      }
      mStatus += ".";
      showStatus(mStatus);
    } while(!flag);
    if((pixelgrabber.status() & 0x80) != 0)
    {
      mStatus = "AlexWarp interrupted.";
      showStatus(mStatus);
      return;
    } else
    {
      mReady = true;
      mStatus = "Ready for warping. Click and drag in the image to warp it.";
      showStatus(mStatus);
      repaint();
      return;
    }
  }

  void DoneWithWarping()
  {
    mImage = createImage(new MemoryImageSource(mWidth, mHeight, mPixels, 0, mWidth));
    mUndoButton.enable();
    mUndoButton.setLabel("Undo");
    mRedo = false;
    mCanUndo = true;
    repaint();
    mReady = true;
    mWarper = null;
    mStatus = "Ready for warping. Click and drag in the image to warp it.";
    showStatus(mStatus);
  }

  public void paint(Graphics g)
  {
    if(mImage != null)
      g.drawImage(mImage, 30, 35, this);
    if(mFromPoint != null && mToPoint != null)
    {
      g.setColor(Color.red);
      g.drawLine(mFromPoint.x, mFromPoint.y, mToPoint.x, mToPoint.y);
      g.setColor(Color.black);
    }
  }

  public void update(Graphics g)
  {
    paint(g);
  }

  public void start()
  {
    if(mImage == null)
    {
      Button button = new Button("Undo");
      add(button);
      button.disable();
      mUndoButton = button;
      button = new Button("Stop");
      add(button);
      button = new Button("Reset");
      add(button);
      mImageName = getParameter("image");
      if(mImageName == null)
        mImageName = "warp.gif";
      mStartup = new Thread(this);
      mStartup.start();
    }
  }

  public void stop()
  {
    if(mStartup != null)
      mStartup.stop();
    mStartup = null;
    if(mWarper != null)
      mWarper.stop();
    mWarper = null;
  }

  public boolean action(Event event, Object obj)
  {
    if("Undo".equals(obj) || "Redo".equals(obj))
    {
      int ai[] = mPixels;
      mPixels = mOldPixels;
      mOldPixels = ai;
      mImage = createImage(new MemoryImageSource(mWidth, mHeight, mPixels, 0, mWidth));
      mRedo = !mRedo;
      mUndoButton.setLabel(mRedo ? "Redo" : "Undo");
      repaint();
      return true;
    }
    if("Stop".equals(obj))
    {
      if(mWarper != null)
      {
        mWarper.stop();
        mWarper = null;
        mReady = true;
        mCanUndo = false;
        mUndoButton.disable();
        repaint();
        mStatus = "Ready for warping. Click and drag in the image to warp it.";
        showStatus(mStatus);
      }
      return true;
    }
    if("Reset".equals(obj))
    {
      if(mWarper != null)
      {
        mWarper.stop();
        mWarper = null;
      }
      if(mStartup != null)
      {
        mStartup.stop();
        mStartup = new Thread(this);
        mStartup.start();
      }
      return true;
    } else
    {
      return false;
    }
  }

  public boolean mouseDown(Event event, int i, int j)
  {
    if(!PointInImage(i, j) || !mReady)
    {
      return false;
    } else
    {
      mFromPoint = new Point(i, j);
      return true;
    }
  }

  public boolean mouseDrag(Event event, int i, int j)
  {
    if(mFromPoint == null)
    {
      return false;
    } else
    {
      mToPoint = ClipToImage(mFromPoint, i, j);
      repaint();
      return true;
    }
  }

  public boolean mouseUp(Event event, int i, int j)
  {
    if(mFromPoint == null)
    {
      return false;
    } else
    {
      mReady = false;
      mStatus = "Warping...";
      showStatus(mStatus);
      int ai[] = mOldPixels;
      mOldPixels = mPixels;
      mPixels = ai;
      Point point = ClipToImage(mFromPoint, i, j);
      mWarper = new ImageWarper(this, mOldPixels, mPixels, mWidth, mHeight, new Point(point.x - 30, point.y - 35), new Point(mFromPoint.x - 30, mFromPoint.y - 35));
      mWarper.start();
      mFromPoint = mToPoint = null;
      return true;
    }
  }

  boolean PointInImage(int i, int j)
  {
    return i >= 30 && i < 30 + mWidth && j >= 35 && j < 35 + mHeight;
  }

  Point ClipToImage(Point point, int i, int j)
  {
    int k = i - point.x;
    int l = j - point.y;
    if(k == 0)
    {
      if(j < 35)
        j = 35;
      if(j >= 35 + mHeight)
        j = (35 + mHeight) - 1;
    } else
    if(l == 0)
    {
      if(i < 30)
        i = 30;
      if(i >= 30 + mWidth)
        i = (30 + mWidth) - 1;
    } else
    {
      double d = (double)l / (double)k;
      if(i < 30)
      {
        i = 30;
        j = point.y + (int)(d * (double)(i - point.x));
      }
      if(i >= 30 + mWidth)
      {
        i = (30 + mWidth) - 1;
        j = point.y + (int)(d * (double)(i - point.x));
      }
      if(j < 35)
      {
        j = 35;
        i = point.x + (int)((double)(j - point.y) / d);
      }
      if(j >= 35 + mHeight)
      {
        j = (35 + mHeight) - 1;
        i = point.x + (int)((double)(j - point.y) / d);
      }
    }
    return new Point(i, j);
  }

  public AlexWarp()
  {
    mStatus = "";
    mReady = false;
    mCanUndo = false;
    mRedo = false;
  }

  Thread mStartup;
  ImageWarper mWarper;
  String mImageName;
  Image mImage;
  int mPixels[];
  int mOldPixels[];
  int mWidth;
  int mHeight;
  String mStatus;
  Point mFromPoint;
  Point mToPoint;
  boolean mReady;
  boolean mCanUndo;
  boolean mRedo;
  Button mUndoButton;
  final int kHOffset = 30;
  final int kVOffset = 35;
}
0
bogdans napisał(a)

A tu masz dowód, że strony można wyciągnąć kod apletu. (nie jestem hackerem, zajęło mi to niecałą minutę)

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;

public class AlexWarp extends Applet
  implements Runnable
{

  public void run()
  {
    Initialize();
    while(mStartup != null) 
    {
      try
      {
        Thread.sleep(500L);
      }
      catch(InterruptedException _ex) { }
      if(!mReady)
      {
        mStatus += ".";
        showStatus(mStatus);
      }
    }
  }

  void Initialize()
  {
    mStatus = "Loading image...";
    showStatus(mStatus);
    mReady = false;
    mCanUndo = false;
    mRedo = false;
    mUndoButton.disable();
    mImage = getImage(getCodeBase(), mImageName);
    while((mWidth = mImage.getWidth(this)) < 0) 
      try
      {
        Thread.sleep(100L);
      }
      catch(InterruptedException _ex) { }
    while((mHeight = mImage.getHeight(this)) < 0) 
      try
      {
        Thread.sleep(100L);
      }
      catch(InterruptedException _ex) { }
    mPixels = new int[mWidth * mHeight];
    mOldPixels = new int[mWidth * mHeight];
    PixelGrabber pixelgrabber = new PixelGrabber(mImage, 0, 0, mWidth, mHeight, mPixels, 0, mWidth);
    boolean flag = false;
    do
    {
      try
      {
        flag = pixelgrabber.grabPixels(500L);
      }
      catch(InterruptedException _ex)
      {
        mStatus = "AlexWarp interrupted.";
        showStatus(mStatus);
        return;
      }
      mStatus += ".";
      showStatus(mStatus);
    } while(!flag);
    if((pixelgrabber.status() & 0x80) != 0)
    {
      mStatus = "AlexWarp interrupted.";
      showStatus(mStatus);
      return;
    } else
    {
      mReady = true;
      mStatus = "Ready for warping. Click and drag in the image to warp it.";
      showStatus(mStatus);
      repaint();
      return;
    }
  }

  void DoneWithWarping()
  {
    mImage = createImage(new MemoryImageSource(mWidth, mHeight, mPixels, 0, mWidth));
    mUndoButton.enable();
    mUndoButton.setLabel("Undo");
    mRedo = false;
    mCanUndo = true;
    repaint();
    mReady = true;
    mWarper = null;
    mStatus = "Ready for warping. Click and drag in the image to warp it.";
    showStatus(mStatus);
  }

  public void paint(Graphics g)
  {
    if(mImage != null)
      g.drawImage(mImage, 30, 35, this);
    if(mFromPoint != null && mToPoint != null)
    {
      g.setColor(Color.red);
      g.drawLine(mFromPoint.x, mFromPoint.y, mToPoint.x, mToPoint.y);
      g.setColor(Color.black);
    }
  }

  public void update(Graphics g)
  {
    paint(g);
  }

  public void start()
  {
    if(mImage == null)
    {
      Button button = new Button("Undo");
      add(button);
      button.disable();
      mUndoButton = button;
      button = new Button("Stop");
      add(button);
      button = new Button("Reset");
      add(button);
      mImageName = getParameter("image");
      if(mImageName == null)
        mImageName = "warp.gif";
      mStartup = new Thread(this);
      mStartup.start();
    }
  }

  public void stop()
  {
    if(mStartup != null)
      mStartup.stop();
    mStartup = null;
    if(mWarper != null)
      mWarper.stop();
    mWarper = null;
  }

  public boolean action(Event event, Object obj)
  {
    if("Undo".equals(obj) || "Redo".equals(obj))
    {
      int ai[] = mPixels;
      mPixels = mOldPixels;
      mOldPixels = ai;
      mImage = createImage(new MemoryImageSource(mWidth, mHeight, mPixels, 0, mWidth));
      mRedo = !mRedo;
      mUndoButton.setLabel(mRedo ? "Redo" : "Undo");
      repaint();
      return true;
    }
    if("Stop".equals(obj))
    {
      if(mWarper != null)
      {
        mWarper.stop();
        mWarper = null;
        mReady = true;
        mCanUndo = false;
        mUndoButton.disable();
        repaint();
        mStatus = "Ready for warping. Click and drag in the image to warp it.";
        showStatus(mStatus);
      }
      return true;
    }
    if("Reset".equals(obj))
    {
      if(mWarper != null)
      {
        mWarper.stop();
        mWarper = null;
      }
      if(mStartup != null)
      {
        mStartup.stop();
        mStartup = new Thread(this);
        mStartup.start();
      }
      return true;
    } else
    {
      return false;
    }
  }

  public boolean mouseDown(Event event, int i, int j)
  {
    if(!PointInImage(i, j) || !mReady)
    {
      return false;
    } else
    {
      mFromPoint = new Point(i, j);
      return true;
    }
  }

  public boolean mouseDrag(Event event, int i, int j)
  {
    if(mFromPoint == null)
    {
      return false;
    } else
    {
      mToPoint = ClipToImage(mFromPoint, i, j);
      repaint();
      return true;
    }
  }

  public boolean mouseUp(Event event, int i, int j)
  {
    if(mFromPoint == null)
    {
      return false;
    } else
    {
      mReady = false;
      mStatus = "Warping...";
      showStatus(mStatus);
      int ai[] = mOldPixels;
      mOldPixels = mPixels;
      mPixels = ai;
      Point point = ClipToImage(mFromPoint, i, j);
      mWarper = new ImageWarper(this, mOldPixels, mPixels, mWidth, mHeight, new Point(point.x - 30, point.y - 35), new Point(mFromPoint.x - 30, mFromPoint.y - 35));
      mWarper.start();
      mFromPoint = mToPoint = null;
      return true;
    }
  }

  boolean PointInImage(int i, int j)
  {
    return i >= 30 && i < 30 + mWidth && j >= 35 && j < 35 + mHeight;
  }

  Point ClipToImage(Point point, int i, int j)
  {
    int k = i - point.x;
    int l = j - point.y;
    if(k == 0)
    {
      if(j < 35)
        j = 35;
      if(j >= 35 + mHeight)
        j = (35 + mHeight) - 1;
    } else
    if(l == 0)
    {
      if(i < 30)
        i = 30;
      if(i >= 30 + mWidth)
        i = (30 + mWidth) - 1;
    } else
    {
      double d = (double)l / (double)k;
      if(i < 30)
      {
        i = 30;
        j = point.y + (int)(d * (double)(i - point.x));
      }
      if(i >= 30 + mWidth)
      {
        i = (30 + mWidth) - 1;
        j = point.y + (int)(d * (double)(i - point.x));
      }
      if(j < 35)
      {
        j = 35;
        i = point.x + (int)((double)(j - point.y) / d);
      }
      if(j >= 35 + mHeight)
      {
        j = (35 + mHeight) - 1;
        i = point.x + (int)((double)(j - point.y) / d);
      }
    }
    return new Point(i, j);
  }

  public AlexWarp()
  {
    mStatus = "";
    mReady = false;
    mCanUndo = false;
    mRedo = false;
  }

  Thread mStartup;
  ImageWarper mWarper;
  String mImageName;
  Image mImage;
  int mPixels[];
  int mOldPixels[];
  int mWidth;
  int mHeight;
  String mStatus;
  Point mFromPoint;
  Point mToPoint;
  boolean mReady;
  boolean mCanUndo;
  boolean mRedo;
  Button mUndoButton;
  final int kHOffset = 30;
  final int kVOffset = 35;
}

Mozesz powiedziec jak to zrobiles ?

0

Pozwolę sobie zacytować Shimmi`ego:
...trafiłem do źródła wiedzy bez drogowskazu...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1