[Error] RescaleOp.filter()

0

witam, napisałem taką funkcję:

  public static BufferedImage liniowo(BufferedImage img){
    int MIN = -255;
    int MAX = 255;
    int INIT = 0;
    final JDialog dialog = new JDialog();
    dialog.setTitle("Rozjaśnij liniowo");
    dialog.setModal(true);
    dialog.setLayout(new BorderLayout());

    final JLabel label = new JLabel("0", SwingConstants.CENTER);
    final JSlider slider = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, MIN, MAX, INIT);
    slider.setMajorTickSpacing(255);
    slider.setPaintTicks(true);
    slider.setPaintLabels(true);
    slider.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
        JSlider slider = (JSlider)evt.getSource();
          if (!slider.getValueIsAdjusting()) {
            val = slider.getValue();
            label.setText("" + val + "");
          }
      }
    });

    JButton ok = new JButton("OK");
    ok.addActionListener(new ActionListener(){
        public void actionPerformed(ActionEvent k){
          value = slider.getValue();
          dialog.setVisible(false);
        }
    });
    JButton cancel = new JButton("Anuluj");
    cancel.addActionListener(new ActionListener(){
        public void actionPerformed(ActionEvent k){
          dialog.setVisible(false);
        }
    });

    dialog.add(label, BorderLayout.PAGE_START);
    dialog.add(slider, BorderLayout.CENTER);

    JPanel dolny = new JPanel();
    dolny.setLayout(new GridLayout(1, 2));
    dolny.add(cancel);
    dolny.add(ok);

    dialog.add(dolny, BorderLayout.PAGE_END);
    dialog.pack();
    dialog.setVisible(true);

    float offset = (float) value;
    float i = 1f;
    RescaleOp op = new RescaleOp(i, offset, null);
    img = op.filter(img, null);

    return img;
  }

której zadaniem jest dodawanie stałej wartości (rozjaśnienie/ściemnienie) do przekazanego doń argumentu, niestety jednak funkcja powoduje błąd:

# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d0ad65d, pid=3488, tid=3984

przyczyną błędu jest przedostatnia linia funkcji (przynajmniej po jej skomentowaniu program nie wyrzuca błędu)

img = op.filter(img, null);

generowany błąd zamieszczę na serwerze, może to coś pomoże, ja nie wiele z niego rozumiem ;/ log

0

żeby było śmieszniej, podesłałem dziś projekt koledze, u niego całość się kompiluje (tak jak u mnie), natomiast program nie wyrzuca błędu podczas działania ;/

0

RAM?

pozdrawiam

0
eximius napisał(a)

RAM?

zechciał byś rozwinąć?

0

problem, został częściowo rozwiązany, zlokalizowałem błąd, błędem była funkcj zamieniająca wczytany obrazek na skalę szarości

  public static BufferedImage toGray(BufferedImage img){
    ColorSpace cs = ColorSpace.getInstance(ColorSpace.CS_GRAY);
    ColorConvertOp op = new ColorConvertOp(cs, null);
    img = op.filter(img, null);
    cs = ColorSpace.getInstance(ColorSpace.CS_sRGB);
    op = new ColorConvertOp(cs, null);
    img = op.filter(img, null);

    return img;
    }

jeżeli wstawię w komentarz linijki:

    cs = ColorSpace.getInstance(ColorSpace.CS_sRGB);
    op = new ColorConvertOp(cs, null);
    img = op.filter(img, null);

to całość działa dobrze, jednak taka konwersja na skalę szarości daje efekt zupełnie inny niż konwersja na skalę szarości przy użyciu photoshopa, zna ktoś może sposób jak ładnie zamienić obrazek w skalę szarości?

0

chodzilo mi o to abys sprawdzil pamiec memtestem.x86

pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0